Temel Tıp Bilimleri Kitapları

Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
180,00 ₺

Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
Tüm dünya doktorlarının "tıbbi makalelerini başarılı şekilde yayınlatmalarına katkı sağlayan” ETKİLEYİCİ ESER


Bu kitaba katkıda bulunanlar alanında önde gelen tıp doktorları ve yazarlardır,  birçoğu iyi bilinen tıbbi dergilerin editörlüğünü yapmaktadır.


Bu kitabı okuduktan sonra yazma, yayın ve düzenleme konusunda bilgili ve başarılı olacaksınız. "Yayın yapmaya ve yıkılmamaya" hazır hale geleceksiniz.


"Yayınla ya da yok ol" felsefesine aşinasınız ve bu ilkeyi takip etmenin uygun olduğu görüşündesiniz fakat nereden başlayacağınızı bilmemektesiniz. Tecrübesi sizden fazla olan büyükleriniz, yazma konusunda size baskı uyguluyor fakat yeterli rehberliği sağlayamıyor. Belki ana diliniz İngilizce değil ve akademik bilim camiasında kabul gören bu dilde çalışma yapma talebi sizi yıldırıyor.  Bu kitabın, henüz birkaç yıl öncesine kadar sizin şu an bulunduğunuz durumu yaşayan editörleri, tam olarak nasıl hissettiğinizi biliyor. " Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
" rehberiniz olsun.


Bu kitap size şunları sağlayacaktır:
• Yazmanız ve yayın yapmanız sizin için neden faydalıdır.
• Neyi yazmalı ve yayınlamalısınız.
• Nerede yayınlamalısınız ve dergiler arasındaki farklar nelerdir; yayınınız için doğru adresi nasıl seçmelisiniz.
• Yeni bir fikri nasıl oluşturacaksınız ve yayınlanabilir olup olmadığını nasıl değerlendireceksiniz.
• Makale yazımına nasıl başlanmalı.
• Cerrahi bir teknik nasıl tanımlanmalı.
• Hangi stil kullanılmalı.
• İstatistik temeli.
• Nihai ürün ve editörlerin yazarlardan beklentileri.
• "Yabancı yazar" olarak yolun başında hangi konularda önlem almalısınız.
• Yazının Editör ‘ün masasına ulaştığında neler olacak ve ret ile nasıl mücadele edeceksiniz.
• Tıbbi yayın konusunda politik ve etik konular.
• İnternet ve internet üzerinden yayıncılık; bir kitap veya bölüm nasıl yazılır ve düzenlenir.

 Murray Tıbbi Mikrobiyoloji Murray Tıbbi Mikrobiyoloji
Murray Tıbbi Mikrobiyoloji
240,00 ₺

Önsöz

Tıbbi mikrobiyoloji yeni başlayanlar için hayret verici bir alan olabilir. Mikrobiyolojiyi öğrenirken pek çok soruyla karşılaşırız. Bütün isimleri nasıl öğrenirim? Hangi enfeksiyon etkenleri hangi hastalıklara yol açar? Neden? Ne zaman? Kimler risk altındadır? Tedavisi var mıdır? Bunlarla birlikte, bütün bu endişeler tek bir soruya indirgenebilir: Enfekte bir hastaya tanı koyup, tedavi edebilmeme yardımcı olacak hangi bilgilere ihtiyaç duyarım?

Kuşkusuz, son yıllarda kitapçılardaki mikrobiyoloji ders kitaplarının bolluğunu onaylarcasına, bir öğrencinin ne bilmesi gerektiği ve bunun nasıl öğretileceği konusunda birçok teori vardır. Tıbbi mikrobiyoloji öğretiminde tek doğru yaklaşıma sahip olduğumuz iddiasında olmamamıza rağmen (gerçekten de tıp eğitiminde mükemmel bir yaklaşım yoktur), bu ders kitabının düzeltmelerini yıllar süren tıp öğrencisi, stajyer ve enfeksiyon hastalıkları asistanı eğitimlerinden edindiğimiz tecrübelerin yanı sıra önceki altı baskıya adanmış çalışmalarımız üzerine kurduk. Tıbbi mikrobiyolojinin temel kavramlarını farklı tipteki öğrencilere hitap edecek bir şekilde açık ve kısaca sunmaya çalıştık. Konular basit bir şekilde, zor kavramlara karmaşık olmayan açıklamalar getirmeyi umarak yazılmıştır. Detaylar uzun yazıdan ziyade tablolar şeklinde özetlenmiş ve görsel öğreniciler için renkli şekillere yer verilmiştir. Klinik olgular temel bilimlere gerçeklik katarlar. Özellikle derlemeler içerisinde önemli noktalar öğrencilere yardımcı olmak için kutular içinde vurgulanmış ve çalışma soruları her konunun klinik olguları da içeren ilgili yönlerine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

 Mikrobiyoloji ve immünoloji ile ilgili bilgilerimiz bütün alanlardaki yeni ve heyecan verici gelişmelerle hızla büyümektedir. Bilgideki genişleme kitabın da genişlemesine yol açabilirdi. Yazarlar ve hocalar olarak, bu ders kitabında en önemli bilgiyi seçmede ve açıklamaları dahil etmede tecrübelerimizi kullandık. Her bölüm dikkatlice güncellendi ve yeni, tıp ile ilişkili gelişmelerle genişletildi. Bu bölümlerin her birinde, öğrencilere her bir mikrobun ve onun neden olduğu hastalıkların önemini kolayca anlamasını sağlayacağını düşündüğümüz bilgileri sunmayı istedik.

Tıbbi Mikrobiyoloji’nin her baskısıyla birlikte sunumumuzu sadeleştirip, güncelliyoruz. Yedinci baskıda bölümlerin yeniden düzenlenmesini de içeren birçok değişiklik yapılmıştır. Kitap; mikrobiyolojiye genel giriş ile başlayıp, mikrobiyologlar tarafından kullanılan yöntemler ve daha sonra immünoloji bölümü ile devam etmektedir. İmmünoloji bölümü yeniden düzenlenmiş ve geniş bir şekilde güncellenmiştir. Bağışıklık hücreleri ve dokularının tanıtılmasından sonra doğal bağışıklık üzerine geniş bir bölüm ve güncellenmiş antijene özgül bağışıklık, antimikrobiyal immünite ve aşılar bölümleri yer almaktadır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler ile ilgili bölümler yeniden düzenlenmiştir. Her bir mikrobun açıklamalarına geçmeden önce, her bölüm ile ilgili temel bilimsel konular ve daha sonra özgün mikrobiyal hastalık özetleri sunulmuştur. Önceki baskılarda olduğu gibi, birçok özet kutuları, tablolar, klinik fotoğraflar ve orijinal klinik olgular vardır. Klinik olgular korunmuştur çünkü, öğrencilerin onları özellikle ilginç ve öğretici bulacağına ve karmaşık konuların sunulmasında çok etkili bir yol olduğuna inanıyoruz. Her bölüm, öğrencileri heyecanlandırmak ve onların ilgisini çekmek için uygun sorular ile sunulmuştur. Son olarak, öğrencilere ilave kaynak materyaller ve klinik fotoğraflar bulabilecekleri bağlantılar içeren öğrenci danışma web sitesine giriş imkanı sunulmuştur. Web sitesinin yeni bir özelliği de öğrencilere konuya hakimiyet seviyelerini ölçebilecekleri ve yeterlilik sınavlarına hazırlanmada yardımcı olabilecek 200’den fazla pratik sınav sorusunun eklenmesidir. Özünde, bu baskı anlaşılabilir metin, ayrıntılar, sorular, örnekler ile bütünlük sağlayan derleme bir kitaptır.

Anatomi Özet Ders Kitabı Anatomi Özet Ders Kitabı
Anatomi Özet Ders Kitabı
95,00 ₺

Anatomi
Özet Ders Kitabı

nsan vücudunun morfolojik yapısını inceleyen anatomi, tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimlerindeki öğrenci eğitimlerin de en temel derslerden biri haline gelmiştir. Her ne kadar insan anatomisinde herhangi bir değişme söz konusu olmasa da, günümüzde anatomi eğitimini kolaylaştırmak ve daha öğrenilebilir hale getirmek amacıyla çeşitli elektronik kaynaklar ve sanal kadavra uygulamaları gibi değişik teknolojik alt yapılar kullanılmaktadır. Bu teknolojik alt yapıyı kullanabilmek için de klasik anatomi bilgisine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca anatomiyi daha anlaşılabilen ve sevilen bir ders haline getirmek için sistematik, topografik ve klinik anatomi gibi farklı eğitim metodlarıyla anatomi eğitimi verilmektedir. Bu teknolojik kaynakların ve eğitim metodlarının yanında anatominin daha kolay anlaşılabilir ve akılda kalmasını sağlamak amacıyla anatomi dersi ile ilgili özet kitaplar hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu kitapların anatomi müfredatına uygun, anlaşılabilir, akıcı ve öğrencinin meslek hayatında daha fazla kullanacağı bilgilerin verildiği özet kitaplar olmasına dikkat etmek öğrencinin ders ve mesleki başarısı açısından faydalı olacaktır. 

Çevirisini yaptığımız bu kitap, anatomi eğitiminde verilmesi gerekli olan bilgilerin net bir şekilde verildiği akıcı bir kitaptır. Ayrıca bu kitap kadavra uygulamaları ile uyuşan, gelişmekte olan teknolojik kaynakların uygulanmasına yardımcı olan, öğrencinin mesleki hayatında kullanabileceği bilgilerin verildiği ve gelecekteki anatomi eğitim modellerine göre hazırlanmış önemli bir eserdir.

Bu kitabın dilimize, yurdumuza ve anatomi camiasına kazandırılmasında yardımcı olan saygıdeğer meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ayrıca bu kitabın basıma hazırlanmasında ve basım işleminin gerçekleştirilmesinde yardımcı olan Hipokrat Kitabevi yetkililerine çok teşekkür ederim.

Bu önemli eserin anatomi camiasına, anatomi eğitimi alan tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine faydalı olmasını dilerim. 

Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
180,00 ₺

Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
Tüm dünya doktorlarının "tıbbi makalelerini başarılı şekilde yayınlatmalarına katkı sağlayan” ETKİLEYİCİ ESER


Bu kitaba katkıda bulunanlar alanında önde gelen tıp doktorları ve yazarlardır,  birçoğu iyi bilinen tıbbi dergilerin editörlüğünü yapmaktadır.


Bu kitabı okuduktan sonra yazma, yayın ve düzenleme konusunda bilgili ve başarılı olacaksınız. "Yayın yapmaya ve yıkılmamaya" hazır hale geleceksiniz.


"Yayınla ya da yok ol" felsefesine aşinasınız ve bu ilkeyi takip etmenin uygun olduğu görüşündesiniz fakat nereden başlayacağınızı bilmemektesiniz. Tecrübesi sizden fazla olan büyükleriniz, yazma konusunda size baskı uyguluyor fakat yeterli rehberliği sağlayamıyor. Belki ana diliniz İngilizce değil ve akademik bilim camiasında kabul gören bu dilde çalışma yapma talebi sizi yıldırıyor.  Bu kitabın, henüz birkaç yıl öncesine kadar sizin şu an bulunduğunuz durumu yaşayan editörleri, tam olarak nasıl hissettiğinizi biliyor. " Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
" rehberiniz olsun.


Bu kitap size şunları sağlayacaktır:
• Yazmanız ve yayın yapmanız sizin için neden faydalıdır.
• Neyi yazmalı ve yayınlamalısınız.
• Nerede yayınlamalısınız ve dergiler arasındaki farklar nelerdir; yayınınız için doğru adresi nasıl seçmelisiniz.
• Yeni bir fikri nasıl oluşturacaksınız ve yayınlanabilir olup olmadığını nasıl değerlendireceksiniz.
• Makale yazımına nasıl başlanmalı.
• Cerrahi bir teknik nasıl tanımlanmalı.
• Hangi stil kullanılmalı.
• İstatistik temeli.
• Nihai ürün ve editörlerin yazarlardan beklentileri.
• "Yabancı yazar" olarak yolun başında hangi konularda önlem almalısınız.
• Yazının Editör ‘ün masasına ulaştığında neler olacak ve ret ile nasıl mücadele edeceksiniz.
• Tıbbi yayın konusunda politik ve etik konular.
• İnternet ve internet üzerinden yayıncılık; bir kitap veya bölüm nasıl yazılır ve düzenlenir.

 İnsan Anatomisi Klinik & Abrahams İnsan Anatomisi Klinik & Abrahams
İnsan Anatomisi Klinik & Abrahams
190,00 ₺

McMinn & Abrahams´ İnsan Anatomisi Klinik Atlası

Bu atlas yalnızca tıp eğitimleri boyunca öğrenciler için değil meslek yaşantılarında yol almış olan tüm hekimler için önemli bir kaynak eserdir.

Atlasın dilimize kazandırılması doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda Terminologia Anatomica esas alınmıştır. Terminologia Anatomica’da yer almayan anatomik terimler için uygun Latince karşılıkları kullanılmıştır.

Atlasın özgün formunda elektronik ortamda yer alan yaklaşık 2000 ilave klinik resim, radyolojik görüntü ve olgu sunumları yapılan anlaşma uyarınca Türkçe basımda yer almamaktadır.

Yazar : Abrahams, Spratt, Loukas, Schoor

Editör : Can Pelin, Ayla Kürkçüoğlu, Hale Öktem, Mine Poyraz
ISBN : 9786059160643
Baskı : 1. Baskı
Baskı Yılı : 2018
Sayfa Sayısı : 406 s
Kapak : Karton Kapak
Kitap Dili : Türkçe

Sobotta Anatomi Konu Kitabı Sobotta Anatomi Konu Kitabı
Sobotta Anatomi Konu Kitabı
240,00 ₺

Anatomiyi Sobotta ile Anlamak ve Başarmak Mümkündür!

Anatomi çok karışıktır, çok şey ezberlenir ve bazen gerçekten ne için gerekli olduğu bilinmez. Sobotta ailesinden yeni anatomi konu kitabıyla durum böyle değildir!

Anatomi Konu Kitabı diğer anatomi konu kitaplarından farklıdır. Net olarak yapılandırılmış öğrenme metinleri, mükemmel anatomik şekiller ve açık şematik çizimlerin en uygun karışımını sunuyor. Bunun yanında bilginin sınanmasının önemi daima odak noktasıdır. Öğrenmenin yavan olmaması için, devamlı olarak klinik bağlantılar üretildi. Böylece ders kitabı canlı, eğlendirici ve akılda kalıcı bir anatomi kılavuzu oldu.

Neden Sobotta Konu Kitabı?

 • Tamamı Sobotta Atlas görüntülerinden oluşmuştur.
 • Suluboya tarzı değil gerçeğe yakın çizim ve renklerle tasarlanmıştır.
 • Gerçeğe yakın çizimler sınavlardaki maket ve kadavra sorularının cevabını rahat bulmanızı sağlar.
 • Bir değil yüzlerce yazar, editör ve anatomik ressam görev almıştır.
 • Kemik anatomisi gibi başlangıç konularda tartışmasız üstün görüntüleriyle öğrencilerin sonraki konulara motivasyonunu arttırır.
 • Nöroanatomi konusunda ayrı kitap genişliğinde bölüm içerir.
 • İçeriğindeki anatomik görseller sayesinde ister atlaslı ister atlassız kullanılabilir.
 • Kolay taşınır yapısıyla kadavra başı dahil her yerde göz gezdirmeye uygundur.
 • Gerekli yerlerde gerçek anatomik resimlerle kadavra başında işi kolaylaştırır.
 • Sonraki senelerde kullanıma uygun klinik ipuçlarını da içerir
 • Anatomiyi öğrenme konusunda ezberlemeyi, örnekler, kutucuklar ve ipuçları kalıcı hale getirir. Sobotta konu kitabı çalışmanızı daha kolay hatırlanabilir hale getirir.
 • Özellikle önemli sınav bilgileri tüm bölümlerde yol gösteren ipucu gibi Dikkat kutucuklarında gösterilmiştir.
 • Bütün makroskobik anatomi önemli olan her yerde embriyoloji ile birleştirilmiştir.
 • Diş hekimliği öğrencileri içinde bu ders kitabı ayrıntılı Baş bölümüyle özellikle uygundur.
 • Fiyat fayda analizinde rakiplerine göre öğrenciler tarafından tartışmasız üstün bulunmuştur.
 • Anatomi Konu Kitabı anatominin büyüleyici dünyasını gerçekten anlaşılır biçimde açıklıyor ve tüm sınavlarda başarılı olmayı sağlıyor.

Sobotta Konu Kitabının Özellikleri

 • Sobotta Konu Kitabı mümkün olduğunca Anatomi Atlası ile koordine edildiğinde öğrenmeyi kolaylaştırır. Sobotta atlas tasarımı, görseller ve editörü konu kitabını oluşturmuştur.
 • Anatomi Konu Kitabı gelişim süreci temelleri dahil olmak üzere makroskobik anatomi ve nöroanatominin tıp eğitimi ve klinik çalışmada gerekli olan tüm önemli içeriklerini kapsamaktadır.
 • Atlaslı veya atlassız çalışmak için gereken Sobotta Atlas çizimlerini içerir, kolayca taşınabilir ve diseksiyon laboratuvarındaki şartlardan zarar görmeyecek niteliktedir.
 • Nöroanatomi bölümü için MSS alanındaki araştırmalarda dünyanın en iyi nöroanatomist yazarları içeriğe en yüksek güncellikte ve önemde katkıda bulunulmuştur.
 • Kitap makroskobik anatomiyle sınırlıdır ve onunla bağlı gelişim (embriyoloji) ve yalnızca makroskobik anatominin anlaşılmasında gerekli olduğu kadar histolojik bakış açısı da yer almaktadır.
 • Genelde öğrenciler nöroanatomi için ayrı bir kitap alıyorlar. Bu konu kitabında nöroanatomi kapsamlı ve bağımsız bir bölüm olarak hazırlandı. Böylece konu kitabına ek olarak bir nöroanatomi kitabı satın almaya artık ihtiyaç kalmadı.
 • Baş bölümünde diş hekimliği öğrencileri için ilgili içeriği açık ve zengin resimli oluşturulmaya özel olarak odaklanıldı.
 • Pratik vaka tanımları ileri dönemdeki klinik etkinlikler için önemli anatomik bilgileri veriyor.
 • Kitap makroskobik içeriği yoğun olarak fonksiyonel ve klinik bakış açısıyla çaprazlıyor. Böylece sadece değişmez anatomi öğrenilmiyor, öğrenilen bilgi doktorların ileri dönemdeki pratik ve klinik meslekleri ile bağlantı kurarak tecrübe ediliyor ve aktarılıyor.

Arıncı - Anatomi 1-2 Arıncı - Anatomi 1-2
Arıncı - Anatomi 1-2
145,00 ₺

Fonksiyonel-uygulamalı anatomi görüşünün ağırlıklı olduğu önemli bir eser.
Türkiye’de anatomi eğitiminde en fazla baskısı yapılmış ve en çok okunanlar içinde 1. Sırada yeralan kitap.


Sistematik konu anlatım tarzıyla hazırlanan bu kitapta, anlatılan konular öğrenmemizi arttıracak bilgilerle birlikte verilmiştir.
Bu kitap, Anatomi gibi temel bilimlerde öğrenim kolaylığı ve bilginin kalıcı olarak öğrenilmesinde eksiksiz bir şekilde katkı sağlamaktadır.


Çıktığı günden beri en çok tercih edilen anatomi kaynaklarının içinde yer alan eser şu ana kadar 6 defa basılmıştır.
Çok önemli tecrübelerin ve birikimlerin yalın ve anlaşılır şekilde sunulduğu bu eserle anatomiyi hızlı ve kalıcı şekilde öğrenmek mümkün olacaktır.
• 1983 yılında yazımına başlanılan bu kitabın ilk bölümü olan "Lenfatik Sitem” (Systema Lymphaticum) 1984 yılında basıldı.
• Diğer bölümleri de bunu takip etti ve her bir bölüm ayrı kitaplar şeklinde yayımlandı.
• 1995 yılında 1. Baskı
• 1997 yılında 2. Baskı
• 2001 yılında 3. Baskı
• 2006 yılında da 4. Baskı olarak yayımlanmış olan Kırmızı kitap olarak da bilinen bu eser, 4. Baskıya kadar olan 23 senelik sürede, her seferinde gözden geçirilerek yeni bilgiler takviye edilmiş ve en faydalı olduğuna inandığımız şeklini almıştır.
• 2014 yılında 5. Baskıda, 4. baskıda görülen küçük terminoloji ve yazım hataları düzeltilmiş, bir kısım yeni bilgiler de eklenmiştir.
• 2016 yılında çıkan 6. baskısında , bir kısım yeni bilgiler eklenmiş, 5. baskıda görülen yazım hataları da düzeltilmiştir.
• 2020 yılında 7. baskısı yapılan bu kitap "namıdiğer KIRMIZI KİTAP” anatomi eğitiminde ihtiyaç duyulan müfredat doğrultusunda, Klinik ve Temel Anatomi gibi bütünlüğü olan iki temel konunun birlikte ilişkilendirilmesiyle önemli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
1.080,00 ₺

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 4. Baskı İlk baskısını 1996 yılında "Enfeksiyon Hastalıkları” adıyla yapan kitabımız, daha sonraki baskılarını "Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi " adı ile yapmıştır. İki cilt, 30 bölüm ve 208 alt bölümden oluşan, 302 yazarlı, üç editörlü kitabımızın son baskısı 2017 Ocak ayında okuyucunun hizmetine sunulmuştur. Birinci ciltte sistemlere göre enfeksiyon hastalıkları ele alınmış, ikinci ciltte ise bu hastalıkların etiyolojisinden sorumlu mikroorganizmalar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu son baskıda daha önceki bölümler güncellenmiş, son yıllarda ortaya çıkan yeni enfeksiyonlar eklenmiştir. Bu kitap bir tercüme kitabı değildir, dolayısıyla yazarların kendi birikim ve bilgileri ile yazılmış, ülkemize ait verilerin de yar aldığı özgün bir başucu kitabıdır. Okuyucunun yararlanması dileği ile…

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi Sağlık Bilimleri İçin Anatomi
Sağlık Bilimleri İçin Anatomi
35,00 ₺

Prof. Dr. Dr. Gürsel ORTUĞ

ÖNSÖZ

“Sağlık Bilimleri İçin Anatomi” kitabı, sağlık ile ilgili öğrenimlerine devam eden öğrenciler için temel ders kaynağı olarak kullanılmak üzere yazılmıştır. Sistematik anatomiyi kolaylaştırılmış özet planda inceleyerek, öğrenciler için insan anatomisine temel bir giriş sunulmaktadır. 

Anatomik bilgilerin öğrenciye daha rahat aktarılabilmesi için görsel uygulamalar önemlidir. Bu nedenle birçok konuya ilgili resimler  ve şekiller eklenmiştir. Ancak yine de konular okunurken ilgili atlaslar ile desteklenmelidir. Metin içlerinde, gerekli görülen yerlerde klinik bilgi kutuları verilmiştir. Bunların öğrencilere pratik uygulamalarda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özellikle sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ve personellerine yönelik hazırlanmasına rağmen insan morfolojisi ve anatomisi ile ilgilenen meslek dışı kimseler için de bir el kitabı görevi üstleneceğine inanıyoruz. 

İlgilenen herkese faydalı olması dileğiyle.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
100,00 ₺

Biyoloji, canlıları bütün yönleri ile inceleyen çok kapsamlı bir bilimdir. Bu nedenle biyolojik bilimlere dayalı fakültelerin ilk sınıflarında "Tıbbi Biyoloji ve Genetik" başlığı altında verilen biyoloji dersleri o fakültelerin gereksinimlerine göre düzenlenmektedir. Seçilen temel biyoloji konuları ve içerikleri, fakültelere göre değişmekle birlikte son yıllarda daha genel bir çerçeveye oturtulmuş bulunmaktadır. Kitabın bölümleri, düşündüğümüz bu genel çerçeve içinde planlanmıştır. İlk 10 bölümde hücrenin orijini, canlının doğuşu ve evrimi, çevre biyolojisi, hücresel organizasyon ve moleküler biyolojisi, hücrenin bölünüp çoğalması, üreme ve gelişme konularını içeren bilgiler verilmiştir. Kalan 14 bölümde bu temel tıbbi biyoloji konuları üzerine, yüzyılımızın araştırmaya en eçık alanı olan moleküler genetik, sitogenetik, prokaryot ve ökaryotlardaki kalıtım ilkeleri, immünogenetik, onkogenetik, genetik danışma, populasyon genetiği ve evrimsel genetik konularına yer verilmiştir.

Gözlemlerimize göre; biyoloji bilimlere dayalı fakültelere yeni başlayan öğrenciler orta öğretimde oldukça değişik düzeyde aldıkları biyoloji bilgileri ile zaman zaman Tıbbi Biyoloji ve Genetiğin ana konularını anlamada zorlanmaktadırlar. Bu nedenle kitabın her bölümünde önce temel konular kısa ve öz olarak verilip daha sonra ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bölüm sırasına göre verilen bilgilerle okuyucunun öncelikle tıbbi genetik ilkeleri kavrayabilecek temel biyoloji bilgilerine sahip olmaları, daha sonra da bu bilgilerin hastalıklarla olan genel ilişkilerini anlayabilmeleri amaçlanmıştır.


İÇİNDEKİLER 

* Canlının Orijini ve Evrimi 
* Aşağı Organizasyonlu Canlılar 
* Çevre Biyolojisi 
* Kimyasal Bağlar ve Makro Moleküller 
* Hücresel Organizasyon 
* Hücre Zarında Taşınma ve Uyarı İletimi 
* Hücresel Enerji ve Metabolizma 
* Hücre Döngüsü ve Bölünme 
* Üreme ve Gelişme Biyolojisi 
* Genetik Materyalin Yapısı, Çoğalması ve Protein Sentezi 
* Mutasyon ve Tamir 
* Geen İfadesinin Kontrolü 
* DNA Teknolojisi ve Uygulamaları 
* Genom Organizasyonu: DNA Dizileri ve Kromozom 
* Bakteri Genetiği 
* Kalıtımın Genel Prensipleri 
* Genom Analizi ve Haritalama 
* Sitogenetik 
* İmmünogenetik ve İmmunite 
* Kanser ve Apapitoz 
* Kalıtsal Metabolik Bozuklukların Genetiği 
* Populasyon Genetiği 
* Genetik Ve Evrim

Vander İnsan Fizyolojisi Vander İnsan Fizyolojisi
Vander İnsan Fizyolojisi
190,00 ₺

Vander’in İnsan Fizyolojisi tamamen yenilendi ve güncellendi.
Vander’in öğrenmeye kolaylaştıran konu içerik yapısıyla başarınızı arttırın.


• Fizyoloji derslerinde öğrencilerin dünyaca ünlü kaynağı yeni baskısıyla çıktı
• Tamamı renkli, en son bilgilerle donatılmış bu kaynak, fizyoloji derslerinde başarılı olmanız için tüm gerekli bilgileri içermekte
• Fizyoloji ders kitapları içinde öğrenciyi sıkmayan, kolay anlaşılır dil yapısıyla Vander ile fizyoloji çalışmak hem keyifli hem de avantajlıdır
• Tüm dünya ve Türkiye’de okuyucu yorumlarından eksiksiz not alabilmiş ender ders kitaplarından biridir.


Klinik uygulama, güncel olgular ve eğitim teknolojilerinin öğrencilere sunumuna yardım etmek için bir dizi pedagojik özelliği sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Vander’in İnsan Fizyolojisi’ni kullanarak kendinize ait fizyolojideki başarı çizginizi yaratmanız için bütün bu parçalar bir araya getirilmiştir.


Yeni Özellikler
• Kitabın bu baskısının kapağı yaşam çizgisini yani EKG’yi yansıtmaktadır. Bu kapak aynı zamanda bu kitabın ana konuları olan homeostaz, hücresel ve moleküler işlevin organ sistemleri, fizyopatoloji ve egzersiz ile tümleştirmesini de simgelemektedir.
• Bu tema ve diğerleri Bölüm 1’de "Fizyolojinin Genel İlkeli” başlığı ile tanıtılmaktadır. Bu ilkeler, taşıdıkları önemi sürekli anımsatmak için kitabın geri kalan bölümlerinin tümü ile bütünleştirilmiştir. Her bölüm bu ilkelerden o bölümde ele alınan materyal ile özellikle ilişkili olanlarının bir genel tekrarı ile başlamaktadır. Bu ilkeler daha sonra bölüm içinde verilen özgül örneklerle pekiştirilmektedir.
• Son olarak her bölümün sonuna bir değerlendirme materyali yerleştirilmiş olup bu materyali kullanan öğrenciler o bölümde sunulan malzemeyi ve bu malzemenin fizyolojik ilkelerle olan bağlantısını anlayıp anlamadıklarını görmek için ivedi bir geri bildirim elde edeceklerdir. Bu değerlendirme materyali çözümleyici ve eleştirel düşünmenizi gerektirir ve yanıtları da bir ek bölümde size sunulmuştur.

Moleküler Genetiğin Esasları Moleküler Genetiğin Esasları
Moleküler Genetiğin Esasları
125,00 ₺

Moleküler Genetiğin Temel konularını ele alarak ,hedef öğrenci kitlesine düzenli ve sistematik bilgi akışının sağlanması ve olaylar arasındaki ilişkilerin gösterilmesi amacıyla hazırlanmıştır.Kitap içinde 400’e yakın şekil kullanılmış olup bunlardan sınırlı sayıda olanları konu bütünlüğü ve kavrama kolaylığı getireceği düşünülerek  iki defa kullanılmış ve zor olduğu düşünülen konular bu şekilde desteklenmiştir.

 

İçindekiler : 

 • Bölüm 1 - Çekirdek ve Genetik Materyal
 • Bölüm 2 - Kromatin Yapısı ve Kromozomlar
 • Bölüm 3 - DNA Replikasyonu
 • Bölüm 4 - Transkripsiyon
 • Bölüm 5 - Translasyon
 • Bölüm 6 - Gen İfadesinin Kontrolü
 • Bölüm 7 - Mutasyon Türleri
 • Bölüm 8 - Mutasyon Oluş Mekanizmaları
 • Bölüm 9 - Rekombinant DNA Teknolojileri
 • Bölüm 10 - Mutasyon Analiz Yöntemleri
 • Bölüm 11 - Gen ve Genom Yapısı
 • Bölüm 12 - Gen ve Genom Analizi
 • Bölüm 13 - Genomiks ve Proteomiks
 • Bölüm 14 - Hücre Döngüsü ve Kontrolü
 • Bölüm 15- Programlanmış Hücre Ölümü
 • Bölüm 16 - Kanser Biyolojisi ve Genetiği
 • Bölüm 17 - İmmünogenetik ve İmmünite
 • Bölüm 18 - Kök Hücre
 • Bölüm 19 - Gen ve Çevre Etkileşimi
 • Bölüm 20 - Farmakogenetik
 • Bölüm 21 - Hücre Yaşlanması ve Genetiği

Cerrahi Tıp Bilimleri Kitapları

Kadın Genital Plastik Ve Kozmetik Cerrahisi Kadın Genital Plastik Ve Kozmetik Cerrahisi
Kadın Genital Plastik Ve Kozmetik Cerrahisi
349,00 ₺ 350,00 ₺

Dünyanın bitimsiz gelişiminin bir parçası da şüphesiz ki cerrahi ve tıbbi disiplinlerin ortaya çıkışı, var olanların dönüşerek gelişmesi ve birbirine eklemlenerek yeni disiplinler oluşturması. Kadın Genital Plastik/Kozmetik Cerrahisi de, gücünü toplumsal yapı ve bireysel ihtiyaçlardan alan bir disiplin ve gelişimi, düşünülenden çok hızlı. Bunu en başta, bireylerin psikolojik durumlarının genital bölge görünümüyle doğrudan ilişkisinin olmasına bağlıyorum. İkincil olaraksa ilişkilerin seyrini değiştiren bir  etkisi olmasına. Son yıllarda yaygınlığı ve popülerliği artmış görünse de mesleki deneyimlerim bana bunun, aynı zamanda beklenen bir fırsat ve hayal edilen bir imkan olduğunu yıllardır işaret etmekteydi. Pek çok kadın ve erkek, cinselliklerinin ve ilişkilerinin olumlu gelişimi için değişime ihtiyaç duyuyordu. Yaygınlaşmasıyla, ulaşılabilirliği artan Kadın Genital Plastik/Kozmetik Cerrahisi sayısız koldan gelişmeye ve cinsel fonksiyonların düzenlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kitabı okuyarak erittikçe, başka dilde yazılmış bilgiyi, dünyada en iyi bildiğiniz dile çevirdikçe anlıyorsunuz ki bilgi, evrenseldir. Ve bilgi, vazgeçilemezdir. Vazgeçilemez olanı insanlığın hizmetine sunmak için çabalayan tüm uzmanlarımıza sonsuz saygıyla.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Gökçen Erdoğan

Nisan 2020 

ANKARA

Cerrahi Özet Bilgiler ve Güncel Notlar Cerrahi Özet Bilgiler ve Güncel Notlar
Cerrahi Özet Bilgiler ve Güncel Notlar
150,00 ₺

CERRAHİ CEP KİTABI ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR 
ONLARCA CERRAHİ KİTABI YÜZBİNLERCE SAYFA GÜNCEL BİLGİ, SİZİN İÇİN HAP BİLGİ HALİNDE SUNULDU.


Cerrahi Cep Kitabı, öğrencilerin ve stajyerlerin etkinliğini artırması - başvuru ve okuma verimini artırması ve ameliyathanede ve servisde daha eğlence için daha fazla zamana sahip olmak için geliştirilmiştir.
Harvard Tıp, dünyaca ünlü ve üç alanda mükemmellik sunan "eğitim, kanıta dayalı pratik ve teknik beceri kazandıran” bu kitabı oluşturmuştur.
Bu kitap, fakültenin ve öğretim üyelerinin biriken deneyimini içermektedir ve okuyuculara cerrahi tanı ve tedavide en yararlı noktaları sunmaktadır.
Ayrıca önemli tıp fakültelerinde intern ve asistanlara eğitimlerinin başlangıcında verilen resmi cerrahi el kitabı özelliği taşımaktadır.


Özellikleri:
• Cerrahi Cep Kitabı, sık veya nadir cerrahi hastalıklarla ilgili olarak hızlı bir başvuru sağlamaktadır.
• Bu kitap, internlük öncesi güzel bir gözden geçirme veya öğrenciler için çekirdek cerrahi eğitiminin başlangıcından önce kapsamlı çalışma için uygun kaynaktır.
• Bireysel uzmanlık ve/ya organ bazlı bölümler yeni cerrahi servislere başlamadan önce hızlı bir gözden geçirmeye imkan sağlamaktadır.
• Cerrahi intern veya yeni asistanlar için, önemli noktaları gözden geçirmede veya öğrenciler için hızlı öğrenme noktalarında kullanışlı bir yardımcıdır.
• Kitap, asansörle ameliyathaneye giderken veya serviste çalışma odasında cerrahi hastalıkların gözden geçirilmesi için kolay ulaşım sağlanması için dizayn edilmiştir.
• Yazarlar küçük alanlara olabildiği kadar kaliteli bilgi sığdırmak için özenle çalışmışlar, çünkü her yaşta öğrenci bilmektedir ki sizin her zaman bilgiye "hareket halindeyken” ihtiyacınız var.

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım
Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım
240,00 ₺

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım

Bu alanda multidisipliner olarak tüm girişimsel ve terapötik açılımları pratik ve eksiksiz şekilde sunan en kapsamlı kaynak.

Kardiyovasküler cerrahi gibi ekip çalışması gerektiren branşımızın her aşamasında multidisipliner tetkik takip ve tedavi gerekmekte olduğu hepimizin malumudur. Çünkü açık kalp cerrahisinin gerçekleştirilmesi için uygulanan prosedürlerin her biri ekstrafizyolojiktir. Bu ekstrafizyolojik uygulamaların menfi etkileri başta kardiovasküler olmak üzere tüm sistemler üzerinedir. Dolayısıyla bu prosedürlere uygunluga karar verme aşaması olan preoperatif dönem ile işlemlerin uygulandığı intraoperatif ve postoperatif dönem oldukça hayati öneme haizdir. Bu aşamalarda sorunsuz yol alma adına sorunlu olabilecek sistemlerin ilgili branşlarıyla müspet işbirliği içinde olmak, tüm kararları konsensüsle almak, yani konsey düsturuyla hareket etmek olmazsa olmaz prensibimiz olmalıdır.

Kitabımızın yazılmasında öncelikli hedefimiz yoğun bakımlarda mesaisini geçirmek zorunda olan her branştaki meslektaşımıza güncel ve pratik bilgiler ışığında ihtiyaçları olan girişimsel ve terapötik açılımları sunmaktır.

Şimdiye kadar genel ve özel yoğun bakımlarla ilgili çeşitli kitaplar yazılmış olmasına rağmen, sahada çalışan bizlerin hala eksikliğini hissettiği oldukça fazla sorunla karşılaştığımız muhakkaktır. Gördüğümüz eksikliklerin giderilebileceği şekilde, her branştan meslektaşımızla bir araya gelerek bölümler düşünülmüş ve yazılmıştır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim
Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim
300,00 ₺

"Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim" Kitabının İçindekileri:

 

 • 1. KISIM GENEL KBB
 • Bölüm 1 KBB’de Anamnez, Muayene ve Genel Yaklaşım
 • Bölüm 2 Preoperatif Değerlendirme
 • Bölüm 3 KBB Anestezisi
 • Bölüm 4 Zor Havayolu Yönetimi
 • Bölüm 5 Trakeotomi
 • Bölüm 6 Temporomandibular Eklem Patolojileri
 • Bölüm 7 Odontojenik Kist ve Tümörler
 • Bölüm 8 Oral Kavite ve Orofarenks Lezyonları
 • Bölüm 9 Yutma Fizyolojisi
 • Bölüm 10 Obstrüktif Uyku Apnesi
 • Bölüm 11 Temporal Kemik ve İşitsel Yolların Anatomisi
 • Bölüm 12 İşitme Fizyolojisi
 • Bölüm 13 Odyolojik Testler
 • Bölüm 14 Vestibüler Sistem Fizyolojisi ve Vestibüler Testler
 • Bölüm 15 Dış Kulak Yolu Hastalıkları
 • Bölüm 16 Akut Otit ve Komplikasyonları
 • Bölüm 17 Östaki Tüpü ve Seröz Otitis Media
 • Bölüm 18 Kronik Otit ve Komplikasyonları
 • Bölüm 19 Otoskleroz
 • Bölüm 20 Timpanoplasti
 • Bölüm 21 Endoskopik Kulak Cerrahisi
 • Bölüm 22 Mastoidektomi
 • Bölüm 23 Tinnitus
 • Bölüm 24 Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
 • Bölüm 25 Otoimmun İç Kulak Hastalıkları
 • Bölüm 26 Ototoksisite
 • Bölüm 27 Konjenital İşitme Kayıpları
 • Bölüm 28 Akustik Travma ve Mesleksel İşitme Kayıpları
 • Bölüm 29 Presbiakuzi
 • Bölüm 30 İşitsel Nöropati
 • Bölüm 31 İşitmenin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 32 Koklear İmplant Cerrahisi
 • Bölüm 33 Periferik Vestibüler Hastalıklar
 • Bölüm 34 Santral Vestibüler Patolojilere Genel Yaklaşım
 • Bölüm 35 Fasiyal Sinir Anatomisi ve Fasiyal Sinirin Değerlendirilmesinde
 • Kullanılan Testler
 • Bölüm 36 Fasiyal Sinirin Klinik Hastalıkları
 • Bölüm 37 Fasiyal Paralizinin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 38 Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi
 • Bölüm 39 Temporal Kemik Tümörleri
 • Bölüm 40 Temporal Kemik Travmaları
 • 3. KISIM RİNOLOJİ
 • Bölüm 41 Nazal Solunum Fizyolojisi
 • Bölüm 42 Koku Yolları ve Fizyolojisi
 • Bölüm 43 Nazal Kavite ve Paranazal Sinüslerin Radyolojisi
 • Bölüm 44 Epistaksis
 • Bölüm 45 Rinosinüzitler
 • Bölüm 46 Alerjik Rinit
 • Bölüm 47 Nazal Polipozis
 • Bölüm 48 Nonallerjik Rinit
 • Bölüm 49 BOS Rinore Tanı ve Tedavisi
 • Bölüm 50 Burun, Paranazal Sinüsler ve Anterior Kafa Tabanı Benign Neoplazileri
 • Bölüm 51 Endoskopik Sinüs Cerrahisi Temel Prensipleri
 • Bölüm 52 Lakrimal Sistem ve Cerrahisi
 • Bölüm 53 Hipofiz Hastalıkları ve Transnazal Endoskopik Hipofiz Cerrahisi
 • Bölüm 54 Orbitaya Endoskopik Yaklaşımlar ve Optik Dekompresyon
 • 4. KISIM LARİNGOLOJİ
 • Bölüm 55 Larinks Anatomisi
 • Bölüm 56 Larinksin Görüntülenmesi
 • Bölüm 57 Ses Analizi
 • Bölüm 58 Benign Vokal Kord Hastalıkları
 • Bölüm 59 Akut ve Kronik Larenjitler
 • Bölüm 60 Larenksin Nörolojik Hastalıkları
 • Bölüm 61 Gastroözefagial Reflü ve Larenks
 • Bölüm 62 Laringeal Travma ve Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Bölüm 63 Larinksin Çatı Cerrahisi ve Tiroplastiler
 • 5. KISIM BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
 • Bölüm 64 TNM Sınıflaması
 • Bölüm 65 Baş-Boyun Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
 • Bölüm 66 Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi
 • Bölüm 67 Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Robotik Cerrahi
 • Bölüm 68 Tükrük Bezleri Anatomisi Fizyolojisi ve Hastalıkları
 • Bölüm 69 Sialendoskopi
 • Bölüm 70 Tükrük Bezi Tümörleri
 • Bölüm 71 Oral Kavite Kanserleri
 • Bölüm 72 Orofarenks Kanseri
 • Bölüm 73 Nazofarinks Kanseri
 • Bölüm 74 Hipofarinks Kanserleri
 • Bölüm 75 Erken Evre Larinks Kanserleri
 • Bölüm 76 İleri Evre Larinks Kanserleri
 • Bölüm 77 Transoral Lazer Larinjektomi
 • Bölüm 78 Parsiyel ve Total Larinjektomi Teknikleri
 • Bölüm 79 Total Larinjektomili Hastalarda Vokal Rehabilitasyon
 • Bölüm 80 Tiroid Bezi Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Bölüm 81 Tiroid Bezinin Medikal Hastalıkları
 • Bölüm 82 Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
 • Bölüm 83 Tiroid Neoplazileri
 • Bölüm 84 Tiroidektomi ve Komplikasyonları
 • Bölüm 85 Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bölüm 86 Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazları
 • Bölüm 87 Baş Boyun Lenfomaları
 • Bölüm 88 Boyun Kitlelerinde Ayırıcı Tanı
 • Bölüm 89 Derin Boyun Enfeksiyonları
 • Bölüm 90 Boyun Nörovasküler Tümörleri
 • Bölüm 91 Baş ve Boyun Cilt Kanserleri ve Melanoma
 • Bölüm 92 Boyun Diseksiyonları
 • Bölüm 93 Baş Boyun Rekonstruksiyonunda Lokal Flepler
 • Bölüm 94 Baş Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Flepler
 • 6. KISIM FASİYAL ESTETİK VE REKONSTRUKTİF UYGULAMALAR
 • Bölüm 95 Estetik Fasiyal Analiz
 • Bölüm 96 Primer Rinoplasti
 • Bölüm 97 Rinoplasti Tip-Valv-Nazal Dorsum Modifikasyonları
 • Bölüm 98 Otoplasti
 • Bölüm 99 Blefaroplasti
 • Bölüm 100 Mentoplasti
 • Bölüm 101 Ritidektomi
 • Bölüm 102 Yaşlı Yüze Yaklaşım
 • Bölüm 103 Maksillofasiyal Travmalar
 • Bölüm 104 Botulinum Toksini Uygulamaları
 • Bölüm 105 Fasiyal Estetik Uygulamalar ve Sosyal Medya
 • Bölüm 106 Skar Revizyonu ve Fasiyal Rekonstrüksiyonda Kullanılan Lokal Flepler
 • Bölüm 107 Rinoplastide Sütür Teknikleri
 • Bölüm 108 Velofarengeal Yetmezlik
 • Bölüm 109 Konjenital Baş ve Boyun Hastalıkları
 • Bölüm 110 Çocuklarda İşitme Testleri ve İşitmenin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 111 Pediatrik Otitis Media
 • Bölüm 112 Adenotonsiller Hastalıklar ve Diğer Enfeksiyonlar
 • Bölüm 113 Pediatrik Laringeal Patolojiler
 • Bölüm 114 Pediatrik Rinosinüzitler
 • Bölüm 115 Baş ve Boyun Vasküler Anomalileri
 • Bölüm 116 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Acil Servis Yönetimi Acil Servis Yönetimi
Acil Servis Yönetimi
120,00 ₺

BÖLÜM 1 Liderlik Prensipleri

    1   Liderlik, Yönetim ve Motivasyon

    2   Vizyon, Misyon, Değerler, Strateji ve Taktikler: Hastalara Hizmet, Ekibe Hizmet 

    3   Değişim ve Proje Yönetimi: Pratik Bir Yaklaşım

    4   Yönetici Gücün Etkin Kullanımı: Ön Cepheden Bir Bakış Açısı  

    5   Acil Servisin Hastane Yönetimi İle Etkileşimi

    6   Örgütlerde Yönetim Profesyonelleri: Hekim ve Hemşire Liderlerin Rolü   

    7   Hasta Güvenliği: Hata Ayıklama

    8   Çatışma Yönetimi

    9   Toplantıların Etkili Şekilde Gerçekleştirilmesi

   10   Acil Serviste Müşteri Hizmetleri

   11   Yazılı Belge / Cümle Kalıbı: Hizmeti Geliştirmek için Kanıta Dayalı Dilin Kullanımı

   12   Acil Serviste Takım Çalışması ve Disiplini

   13   Kişisel ve Profesyonel Denge Sağlama

Temel Göz Hastalıkları Temel Göz Hastalıkları
Temel Göz Hastalıkları
486,00 ₺

TEMEL GÖZ HASTALIKLARI 3. BASKI

TÜRKİYE’ NİN OFTALMOLOJİ ALANINDA YAPILMIŞ KAPSAMLI İLK VE TEK KAYNAK KİTABI 3. BASKI OLARAK YAYINLANDI.
TÜM ZAMANLARIN 
EN FAZLA OKUNAN OFTALMOLOJİ ESERİ.
ESERE 17 YENİ KONU EKLENMİŞTİR.
YAZAR KADROSU GENİŞLETİLMİŞ VE 
YENİ KATILAN YAZARLARLA 127’E ULAŞMIŞTIR.
KİTAPTAKİ GÖRSEL SAYISI %50 ARTMIŞ VE 1130 RESİM YENİ BASKIDA YERALMIŞTIR.

" Göz hastalıkları alanında hangi seviyede olursanız olun kesinlikle masanızda olması gereken bir kaynak”
" Tüm güncellemeleri tek kaynaktan takip edebileceğiniz akıcı dilde bir eser”

Yeni Eklenen Bölümler:

 • Oftalmolojide Güncel Genetik Tedaviler ve Kök Hücre Uygulamaları
 • Perioküler Kozmetik Girişimler
 • Pterijium ve Tedavisi
 • Kornea Topografisi/Konfokal Mikroskopi
 • UBM/Ön Segment OKT
 • Keratokonus ve Tedavisi-Korneal Çapraz Bağlama (Cross-Linking) ve Kontakt Lensler
 • Periferik Ülseratif Keratit (PUK)/Mooren Ülseri
 • Kimyasal Yanıklar ve Tedavisi
 • Diğer Keratoplasti Yöntemleri
 • Skleral Kontakt Lensler
 • LASIK Dışındaki Refraktif Cerrahi Yöntemleri
 • Kombine Katarakt ve Glokom Cerrahisi
 • İnfeksiyöz Üveitler
 • Glokomda İzlem ve Progresyon
 • Prematüre Retinopatisi
 • İntravitreal Enjeksiyonlar ve İlaç İmplantasyonları
 • Çocuklarda Kortikal Görme Bozukluğu
 • Göz Hekiminin Günlük Uygulamalarında Bilimsel Yaklaşım
 • Göz Ameliyathanesinde Asepsi, Antisepsi

Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas
Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas
100,00 ₺

Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas, Sualp Turan

Bu kitapta ekstremite ve pelvis travmalı hastalarda acil şartlarında ilk yapılması gereken işlemler, çekilmesi gereken grafikler bunların değerlendirilmesi ve hastalara yapılacak ilk müdahaleler adım adım anlatılmıştır.

Acil servislerde çalışan tüm hekimlerin muhakkak sahip olması gereken bir eser.

 • Ayak parmakları

 • Metatarslar

 • Ayağın orta ve ön bölümü

 • Ayak bileği ve distal tibia

 • Tibia ve fibula cismi

 • Diz: Proksimal tibia

 • Diz: Yumuşak dokular ve patella

 • Diz: Distal femur

 • Femur cismi

 • Kalça ve proksimal femur

 • Pelvis, asetabulum, sakrum ve koksiks

 • Parmaklar: Falankslar

 • El ve el bileği: Matakarplar ve karpal kemikler

 • Önkol ve dirsek: Radius ve ulna

 • Humerus: Distal humerus ve humerus cismi

 • Omuz ve proksimal humerus

 • Klavikula ve skapula: Glenoid, korakoid, akromion ve skapula gövdesi

 • Açık kırıklar

Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı
Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı
270,00 ₺

Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı

Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep
Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep
80,00 ₺ 100,00 ₺

Acil şartlarında hızlı ve seri tanı ve tedavinin yapılmasına yönelik doğru ve güncel bilgilerin özetlendiği Acil Tıp Cep (A-Cep) Kitabı ilk basımda olduğu gibi elinizin altında bir başvuru kitabı olacağı inancındayım. Kurtarılan ve iyileştirilen her hayat emeğimizin yerini bulduğunu teyid edip katkısı olan herkesi memnun edecektir.

RESÜSİTASYON VE KARDİYAK ACİLLER............................... 1

Temel ve İleri Yaşam Desteği.................................................................... 3

Akut Koroner Sendromlar......................................................................... 9

Disritmiler............................................................................................... 11

Aritmi Algoritmaları................................................................................ 29

Bradikardi............................................................................................... 31

Defibrilasyon-Kardiyoversiyon.............................................................. 33

Kalp Yetmezliği Akut Akciğer Ödemi...................................................... 36

Şok......................................................................................................... 41

Anafilaksi ve Anafilaktik Şok................................................................. 44

Hipertansif Aciller................................................................................... 49

Aort Diseksiyonu ve Anevrizması ......................................................... 54

Kardiyak İlaçlar...................................................................................... 58

Acilde Yoğun Bakım Hastası................................................................... 67

SOLUNUM ACİLLERİ..................................................................... 71

Zor Havayolu Yönetimi.......................................................................... 73

Hızlı Seri Entübasyon............................................................................. 78

Trakeostomi ve Bakımı........................................................................... 81

Hemoptizi............................................................................................... 84

KOAH..................................................................................................... 86

Astım...................................................................................................... 90

Solunum Yetmezliği................................................................................ 95

Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon.......................................................... 98

GASTROİNTESTİNAL ACİLLERİ.............................................. 101

Karın Ağrısı.......................................................................................... 103

Mezenter İskemi................................................................................... 108

Akut Kolesistit...................................................................................... 111

Akut Kolanjit........................................................................................ 113

Akut Pankreatit..................................................................................... 115

Akut Apandisit...................................................................................... 118

Koroziv Özofajit................................................................................... 123

Özefagusta Yabancı Cisim..................................................................... 126

Pil Yutulmasına Bağlı Acil Durumlar..................................................... 130

Özefagus Varis Kanaması..................................................................... 133

Gastrointestinal Kanamalar................................................................... 137

Spontan Bakteriyel Peritonit (SBP)........................................................ 140

Hepatik Ensefalopati............................................................................. 143

İnflamatuar Barsak Hastalıkları............................................................. 147

İrritabl Barsak Sendromu...................................................................... 150

HEMATOLOJİK ACİLLER........................................................... 155

Hematolojik Aciller............................................................................... 157

Onkolojik Aciller.................................................................................. 166

Yeni Oral Antikoagülanlar (YOAK)...................................................... 173

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ACİLLERİ............................. 179

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları...................................................... 181

Yumuşak Doku Enfeksiyonları............................................................. 186

Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Tablosu............................................... 190

Solunum Yolu Enfeksiyonları............................................................... 195

Pnömoni............................................................................................... 197

Sepsis ve Septik Şok............................................................................. 202

RENAL ACİLLER........................................................................... 209

Akut Böbrek Yetmezliği........................................................................ 211

Acil Hemodiyaliz.................................................................................. 214

Transplant Böbrek ve İlişkili Aciller..................................................... 216

Potasyum Bozuklukları......................................................................... 223

Hiponatremi, Hipernatremi.................................................................... 226

Kalsiyum Bozuklukları......................................................................... 232

Magnezyum ve Fosfat Bozuklukları...................................................... 236

ENDOKRİN ACİLLER................................................................... 241

Diyabet ve Komplikasyonları................................................................ 243

Hipoglisemi........................................................................................... 247

Hipertiroidizm ve Tirotoksikoz............................................................. 249

Hipotiroidizm........................................................................................ 253

Akut Adrenal Yetmezlik........................................................................ 256

NÖROLOJİK ACİLLER................................................................. 259

Baş Ağrısı............................................................................................. 261

Geçici İskemik Atak.............................................................................. 263

İnme..................................................................................................... 267

Akut Güçsüzlük.................................................................................... 271

Fasiyal Sinir Paralizisi........................................................................... 273

Guillain-Barré Sendromu...................................................................... 276

Myastenıa Gravıs (MG)........................................................................ 278

Nöbet ve Status Epileptikus.................................................................. 281

Subaraknoid Kanama (SAK)................................................................. 283

Nöropatiler............................................................................................ 286

Şuur Kapanıklığı................................................................................... 289

Vertigo (Baş Dönmesi).......................................................................... 293

Trombolitik ve Endovasküler Tedavi.................................................... 298

Yaşlı Hastaya Acil Yaklaşım................................................................. 304

GÖZ ACİLLERİ............................................................................... 309

Göz Acilleri........................................................................................... 311

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI ACİLLERİ......... 319

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma........................................................ 321

Sinüzit................................................................................................... 323

Oral Yaralanmalar................................................................................. 325

Diş Yaralanmaları................................................................................. 328

Farenjit.................................................................................................. 330

Ani İşitme Kaybı................................................................................... 332

Kulakta Yabancı Cisim.......................................................................... 334

Otıtıs Eksterna...................................................................................... 337

Temporal Arterit .................................................................................. 340

TRAVMA ACİLLERİ...................................................................... 341

Çoklu Travma....................................................................................... 343

Kafa Travması...................................................................................... 348

Boyun Travması................................................................................... 353

Maksillo-Fasiyal Travma...................................................................... 357

Göğüs Travması.................................................................................... 361

Spontan Pnömotoraks........................................................................... 369

Batın Travmaları................................................................................... 375

Renal Travma........................................................................................ 377

Vertebra Yaralanmaları......................................................................... 379

Pelvis Travması.................................................................................... 385

Genitoüriner Travma ............................................................................ 387

Ekstremite Travmaları........................................................................... 390

Alt ve Üst Ekstremite Çıkıkları.............................................................. 392

El Muayenesi ve Travmaları................................................................. 398

El Bilek Muayenesi ve Travmaları........................................................ 402

Ayak Muayenesi ve Travmaları............................................................ 405

Ayak Bileği Muayenesi ve Travmaları................................................... 409

KLİNİK TOKSİKOLOJİ................................................................. 413

Zehirlenmeye Acil Yaklaşım................................................................. 415

Alkol Zehirlenmeleri............................................................................. 421

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri........................................................... 429

Lityum Zehirlenmeleri.......................................................................... 431

Dijital Zehirlenmeler............................................................................. 433

Klonidin Zehirlenmeleri........................................................................ 435

Varfarin Zehirlenmeleri......................................................................... 436

Ca Kanal Blokeri Zehirlenmeleri........................................................... 440

Antipsikotik İlaç Zehirlenmesi.............................................................. 442

Beta Bloker Zehirlenmeleri.................................................................... 444

Organofosfat-Karbomat Zehirlenmesi................................................... 446

Parasetamol Zehirlenmeleri................................................................... 448

Salisilat Zehirlenmesi............................................................................ 450

Kurşun Zehirlenmesi............................................................................ 452

Siyanür Zehirlenmesi............................................................................ 457

Antikolinerjik Zehirlenmeler................................................................. 460

Fensiklidin (PCP) Zehirlenmesi............................................................. 462

Sempatomimetik Zehirlenme................................................................. 464

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri................................................... 466

Mantar Zehirlenmeleri........................................................................... 468

Yılan Isırması....................................................................................... 470

Akrep Sokması..................................................................................... 474

Deniz Hayvanları Zehirlenmesi............................................................. 476

Diş Macunu ve Benzerleri İle Olan Zehirlenmeler................................. 479

Arsenik Zehirlenmesi............................................................................ 482

ÇEVRESEL ACİLLER  .................................................................. 487

Suda Boğulma....................................................................................... 489

Disbarizm ve Dalış Acilleri................................................................... 491

Sıcak Acilleri......................................................................................... 493

Yanık.................................................................................................... 495

Soğuk Acilleri....................................................................................... 499

Yüksek İrtifa Hastalıkları...................................................................... 502

Elektrik ve Yıldırım Yaralanmaları........................................................ 504

ÜROGENİTAL ACİLLER.............................................................. 509

Üriner Yol Enfeksiyonları..................................................................... 511

Testis Torsiyonu................................................................................... 515

KADIN-DOĞUM ACİLLERİ......................................................... 519

Doğum Acilleri...................................................................................... 521

Jinekolojik Aciller................................................................................. 533

ÇOCUK ACİLLERİ......................................................................... 541

Acilde Çocuğa Yaklaşım....................................................................... 543

Temel ve İleri Yaşam Desteği................................................................ 548

Akut Solunum Yetmezliği..................................................................... 553

Ateşli Çocuk......................................................................................... 559

Kardiyak Aciller.................................................................................... 562

Çocuklarda Aritmiler............................................................................. 567

Status Epilepkitus ve Nöbet.................................................................. 571

Karın Ağrılı Çocuk................................................................................ 573

Diyabetik Ketoasidoz............................................................................ 577

PSİKİYATRİK ACİLLER.............................................................. 581

Psikiyatrik Aciller................................................................................. 583

Eksite - Ajite Hastalara Yaklaşım.......................................................... 587

KAS-İSKELET SİSTEMİ ACİLLERİ........................................... 593

Bel Ağrısı.............................................................................................. 595

Diz Ağrısı.............................................................................................. 599

Bacak Ağrısı.......................................................................................... 604

Nöropatik Ağrı...................................................................................... 608

CİLDİYE ACİLLERİ...................................................................... 615

Dermatolojik Aciller.............................................................................. 617

ACİLDE TANISAL TEST VE YÖNTEMLER............................. 621

Acilde Biyokimyasal Tanı Testleri........................................................ 623

Acilde Kan Gazı Değerlendirme............................................................ 640

Temel EKG........................................................................................... 647

Acilde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri.......................................... 654

Acilde USG........................................................................................... 659

ACİL TIBBIN ADLİ YÖNÜ........................................................... 665

Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları....................................................... 667

Tıbbi Kötü Uygulama............................................................................ 673

 

İndeks................................................................................................... 679

Temel Anestezi + DVD Temel Anestezi + DVD
Temel Anestezi + DVD
380,00 ₺


Özgün hazırlanmış olan görsel kaynaklar kitaba DVD olarak eklenmiştir.
Anesteziyoloji gibi hızla gelişen bir tıp branşında her zaman yeni başvuru kaynaklarına ihtiyaç olmaktadır. İlk basımı 2012 yılında yapılan TEMEL ANESTEZİ kitabımızın kısa sürede tükenmesi üzerine, ikinci basımın yenilikler, güncellemeler ve ilaveler yapılarak sizlere sunulması kararlaştırılmıştır.
Kitabın bu baskısında birçok bölüm gözden geçirilerek güncellenmiş ve yeni bölümler eklenerek, içeriği zenginleştirilmiştir. Ayrıca özgün hazırlanmış olan görsel kaynakların kitaba DVD olarak eklenmesinin sizlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
 Birinci baskı sonrasında özet kitabımız "Temel Anestezi El Kitabı” ve her bölüm için açıklamalı cevapları olan ” Temel  Anestezi Soru Kitabı” nın yayımlanması ile üçleme tamamlanmış oldu.

Bonneys Jinekolojik Cerrahi Bonneys Jinekolojik Cerrahi
Bonneys Jinekolojik Cerrahi
250,00 ₺

Bonney’s Jinekolojik Cerrahi’nin 12. baskısını dilimize

kazandırmış bulunmaktayız. Çalışmalarımızın önemli

bir bölümü küresel Covid-19 salgını koşullarında yürütülmüş

olduğundan dolayı meydana gelen kısa gecikme

tüm yazarlar ve Modern Tıp Kitabevi görevlilerinin titiz

ve özverili çalışmaları ile aşılmıştır.

Konu ve bölüm başlıklarının dağıtımı aşamasında

yazarın ilgi ve ağırlıklı çalışma alanı dikkate alınarak

seçim yapılmıştır. Orijinal metnin Türkçemize tercümesinde

tüm bilimsel içeriğin en doğu ve anlaşılır biçimde

yansıtılması amacı güdülmüştür. Kanımca, tüm yazarların

üstün gayret ve çabaları ile bu amaca ulaşılmış ve

Jinekoloji ve Obstetrik alanında eğitim alan ve sahada

görev yapan tüm genç meslektaşlarımıza temel cerrahi

prensipler ve uygulamalar konusunda yol gösterici olduğu

kadar, alandaki yenilikler hakkında bilgi sunan bir

eser ortaya çıkarılmıştır. Bonney’s Jinekolojik Cerrahi’nin

yüz yılı aşan geçmişi de buna dayanmaktadır - sağlam

ve evrensel temel cerrahi prensip ve tekniklere ek olarak

kendi alanında ulaşılan en son bilgi ve uygulamaları

sunmak. Bu anlamda, uzun ve başarılarla dolu bir mesleki

yaşama adım atan genç meslektaşlarımız için ilham ve

güç kaynağı olması konusundaki dilek ve inancımı ifade

etmek isterim.

Özverili ve gayretli çalışmaları ile İngilizce orijinal

metindeki tüm bilimsel içeriği mükemmel bir şekilde

Türkçemize aktaran tüm yazarlarımıza sarf ettikleri yoğun

emek ve fedakarlıkları için en derin teşekkürü borç

bilirim.

Kitabın indeks bölümünün düzenlenmesi ve son şeklini

almasındaki yardımları için değerli genç mesai arkadaşlarım

Dr. Batuhan ASLAN ve Dr. Koray Görkem

SAÇINTI’ya ayrıca teşekkür ederim.

Bonney’s Jinekolojik Cerrahi’nin son baskısının Türkçemize

çeviri görevini ikinci kez bizlere veren Modern

Tıp Kitabevi yöneticilerine ve tüm diğer çalışanlarına

nezaket ve profesyonel çalışmalarından dolayı minnettarım.

Tüm bilimsel içeriğin güzel bir kitap şeklinde

vücut bulması onların gayretli ve dikkatli çalışmaları ile

mümkün olabilmiştir.

Jinekolojik ve Obstetrik alanında eğitim alan, tüm

zorluklara rağmen çalışan ve yılmadan fedakarca görev

yapan tüm meslektaşlarım için yararlı olmasını dilerim.

Dr. Ruşen AYTAÇ

Ekim 2020

Trend Olan Kitaplar