Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
180,00 ₺

Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
Tüm dünya doktorlarının "tıbbi makalelerini başarılı şekilde yayınlatmalarına katkı sağlayan” ETKİLEYİCİ ESER


Bu kitaba katkıda bulunanlar alanında önde gelen tıp doktorları ve yazarlardır,  birçoğu iyi bilinen tıbbi dergilerin editörlüğünü yapmaktadır.


Bu kitabı okuduktan sonra yazma, yayın ve düzenleme konusunda bilgili ve başarılı olacaksınız. "Yayın yapmaya ve yıkılmamaya" hazır hale geleceksiniz.


"Yayınla ya da yok ol" felsefesine aşinasınız ve bu ilkeyi takip etmenin uygun olduğu görüşündesiniz fakat nereden başlayacağınızı bilmemektesiniz. Tecrübesi sizden fazla olan büyükleriniz, yazma konusunda size baskı uyguluyor fakat yeterli rehberliği sağlayamıyor. Belki ana diliniz İngilizce değil ve akademik bilim camiasında kabul gören bu dilde çalışma yapma talebi sizi yıldırıyor.  Bu kitabın, henüz birkaç yıl öncesine kadar sizin şu an bulunduğunuz durumu yaşayan editörleri, tam olarak nasıl hissettiğinizi biliyor. " Tıp Doktorları İçin Makale Yazma ve Yayınlama Kılavuzu
" rehberiniz olsun.


Bu kitap size şunları sağlayacaktır:
• Yazmanız ve yayın yapmanız sizin için neden faydalıdır.
• Neyi yazmalı ve yayınlamalısınız.
• Nerede yayınlamalısınız ve dergiler arasındaki farklar nelerdir; yayınınız için doğru adresi nasıl seçmelisiniz.
• Yeni bir fikri nasıl oluşturacaksınız ve yayınlanabilir olup olmadığını nasıl değerlendireceksiniz.
• Makale yazımına nasıl başlanmalı.
• Cerrahi bir teknik nasıl tanımlanmalı.
• Hangi stil kullanılmalı.
• İstatistik temeli.
• Nihai ürün ve editörlerin yazarlardan beklentileri.
• "Yabancı yazar" olarak yolun başında hangi konularda önlem almalısınız.
• Yazının Editör ‘ün masasına ulaştığında neler olacak ve ret ile nasıl mücadele edeceksiniz.
• Tıbbi yayın konusunda politik ve etik konular.
• İnternet ve internet üzerinden yayıncılık; bir kitap veya bölüm nasıl yazılır ve düzenlenir.

Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi
Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi
700,00 ₺

TEMEL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİLGİSİ + DVD

Kadın hastalıkları ve doğum güncellemesinde Türkiye’nin en fazla başvurulan ve ilk sıralarda referans gösterilen eserlerindendir.
Tamamına yakını revize edilmiştir. Siz de bilgilerinizi güncel tutun ve bilginin gerisinde kalmayın.
Kadın hastalıkları ve doğum alanında özgüveninizi arttıracak bu yayını KAÇIRMAYIN !

Kitabın yazımına ülkemizdeki hemen tüm kadın doğum kliniklerinden ve diğer bilim dallarından, alanında otorite olan hocalarımız da katkıda bulunmuşlardır.

 • Eserin amacı kadın hastalıkları ve doğum disiplininde güncel bilgileri özlü bir şekilde  asistan ve uzmanlara aktarmaktır.
 • Kitabın bu edisyonunda köklü değişiklikler olmuştur.
 • Kitap yeniden bölümlere ayrılmış ve 7 ana bölüm olarak düzenlenmiştir .
 • Bu baskıdaki toplam yazar sayısı 181’dir. Yurt dışı yazar sayısı 5’dir
 • Bu baskıda yapılan bir yenilik de ilave edilen bir DVD ile özellikle laparoskopik olarak yapılan pek çok operasyon okuyucuya sunulmuştur.

ÖNSÖZ
Birinci baskısı 1996’da merhum Prof. Dr. Hüsnü A. Kişnişçi’nin önderliğinde çıkarılan, 2. baskısı ise 2008’de Prof. Dr. Ali Ayhan tarafından yapılan "Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi” kitabı’nın 3. baskısını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Bu baskıda da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ana rolü üstlenmekle birlikte yazar listesinden de anlaşılacağı üzere kitabın yazımına ülkemizdeki hemen tüm kadın doğum kliniklerinden ve diğer bilim dallarından, alanında otorite olan hocalarımız da katkıda bulunmuşlardır.
Amacımız kadın hastalıkları ve doğum disiplininde güncel bilgileri özlü bir şekilde öğrenci, asistan ve uzmanlara aktarmaktır. Kitabın bu edisyonunda köklü değişiklikler olmuştur. Kitap yeniden bölümlere ayrılmış ve 7 ana bölüm olarak düzenlenmiştir
Bu baskıdaki toplam yazar sayısı 181’dir. Yurt dışı yazar sayısı 5’dir
Kitap yazarlar ve editörler tarafından defalarca okunmasına rağmen bazı yazım hataları istemeyerek te olsa gözden kaçabilmektedir bu nedenle şimdiden okuyucuların affına sığınır, yapıcı eleştirilerine her zaman açık olduğumuzu belirtiriz.
Bu baskıda yapılan bir yenilik de ilave edilen bir DVD ile özellikle laparoskopik olarak yapılan pek çok operasyon okuyucuya sunulmuştur.
Editörler adına: Prof. Dr. G. Serdar Günalp

Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı
Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı
270,00 ₺

Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı

Adli Histopatoloji Atlası
Adli Histopatoloji Atlası
115,00 ₺

Bu atlas, adli patolojinin modern uygulaması ile ilgili mikroskobik değişmeleri tanımlamaktadır. Ölüm nedeni ile ilişkili olarak adli patologun yanıtlaması gereken sıkça karşılaşılan sorular hakkında okuyucuya yol göstermektedir. Bu özellik yapay mı veya gerçek mi?

Bu bulgu neye işaret etmektedir? Bu zedelenme ne kadar eskidir?

Bu kitap ani ölüm, çevresel ölümler, zedelenme günlendirilmesi ve çocuk istismarı şüphesi gibi adli önemi olan ana konular üzerine odaklanmıştır. Bu kitapta hastalık, çürüme ve artefakt ile ilişkili değişikliklerin anlaşılmasını artırmak için konular çok sayıda renkli fotoğrafla yoğun bir şekilde resmedilmiştir.

Mikroskobun yanında hızlı bir başvuru kaynağı olması yanısıra adli patologlar, adli patoloji uzmanlık öğrencileri, adli olguların danışıldığı patologlar, patoloji araştırma görevlileri, otopsi patologları ve adli araştırmacılar için temel bir okuma kaynağıdır.

Peter M.Cummings, M.D.

Adli Tabip ve Nöropatoloji Direktörü,

Massachusetts Eyaleti Adli Tıp Başkanlığı, Boston, MA, ABD.

Darin P.Trelka, M.D., Ph.D.

Yardımcı Adli Tabip, Broward Beldesi Adli Tıp ve Travma Merkezi, FL, ABD. Kimberley M.Springer, M.D.

Adli Tabip, Massachusetts Eyaleti Adli Tıp Başkanlığı, Boston, MA, ABD.

Adli Hemşirelik
Adli Hemşirelik
60,00 ₺ 75,00 ₺

Adalet sistemi ile medikal alan arasında bir köprü niteliğinde olan adli hemşirelik, ülkemizde henüz kabul edilme sürecindedir. Esasen her hemşire bir adli hemşiredir ve hizmeti süresince çok sayıda adli olgu ile karşılaşır. Hatta çoğu kez bunlarla ilgili tek başına karar vermek zorunda bile kalır. Ancak akademik anlamda henüz hak ettiği noktada değildir. Üniversitelerin lisans müfredatlarına bakıldığında dünya standartlarına ulaşmamız için çok yol yürümemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen birçok programda lisans dersi olarak okutulmakta olduğu da söz konusudur.

 

Her ne kadar Ülkemizde adli tıp ve adli bilimler ile ilgili çokça yayın bulunuyorsa da, hemşirelerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir çalışma bulunmamaktadır. Bir başvuru kitabının eksikliğinin önemini kavrayan bizler, hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik bir yayın oluşturmayı görev bildik. İşte bu nedenle aşağıda göreceğiniz konular ile ilgili uzmanları bir araya getirdik ve alana katkı sağlamayı amaçladık.

 

Kliniklerde çalışan hemşireler, travma sonrası başta acil klinikler ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere sağlık kuruluşlarına gelen ya da getirilen mağdur ve/veya failler ile ilgili, gibi bir dizi önemli görev üstlenir. Bu konu ile ilgili olarak, gerek yoğun bakım gerekse acil ünitelerinde yapılması gerekenler ve öneriler kitabın 1., 2., 3., 4. ve 5. bölümlerinde ele alınmaktadır.

 

Aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmali olaylarının değerlendirilmesi, tedavisi, koruyucu hizmet veren birimlere yönlendirilmesi ve ani çocuk ölümü gibi olayların incelenmesi 6. bölümde görülebilir.

 

Cinsel saldırı mağ         "Adli Hemşirelik" Kitabının İçindekileri:

 

1. ADLİ HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ –DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ADLİ HEMŞİRELİK
Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN

2. HEMŞİRELERİN ADLİ SORUMLULUĞU; YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ İLE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 
Doç. Dr. Ali Şefik KÖPRÜLÜ, Dr. Öğretim Üyesi Ali HASPOLAT

3. KLİNİK ADLİ TIP HİZMETLERİNDE ADLİ HEMŞİRELİK
Prof. Dr. Şevki SÖZEN, Dr. Birgül TÜZÜN, Uzm. Hemş. Dilber ERDOĞDU DEMİRAL

4. ACİL SERVİSLERDE ADLİ HEMŞİRELİK
Dr. Öğr.Üyesi Nurcan HAMZAOĞLU

5. YARALANMALARDA HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
Doç. Dr. Dilek ÖZDEN

6. AİLE İÇİ ŞİDDET
Doç. Dr. Aysel GÜRKAN

7. VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Dr. Öğr. Üyesi Gavril PERTİDİS, Doç. Dr. Meriç KARACAN, Prof. Dr. Ersi Abacı KALFOĞLU

8. ÇOCUK İSTİSMARINDA ADLİ HEMŞİRELİK
Prof. Dr. Oğuz POLAT, Doç. Dr. Cem UYSAL

9. ADLİ PSİKİYATRİ HASTASININ BAKIMINDA HEMŞİRELİK: ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER

10. ADLİ TOKSİKOLOJİ / MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
Prof. Dr. Münevver AÇIKKOL

11. HEMŞİRENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Dr.Öğr.Üyesi Mehtap CİVİR

12. EBELİK VE HEMŞİRELİKTE MALPRAKTİS
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞAHİN

13. ÖTANAZİ
Dr. Öğr. Üyesi Selma TEPEHAN ERASLAN

14. ADLİ TIP: ÖLÜM, ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ Dr. Öğr. Üyesi Taner GÜVENdurlarının ayrıntılı ve hassas bir şekilde muayene edilmelerine yardımcı olunması, mağdurların fiziksel değerlendirilmesi, fiziksel ve biyolojik delillerin toplanması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için gerekli testlerin yaptırılması, hekim eşliğinde tedavi ve önerilerde bulunulması, olası gebeliklerin önlenmesi, destek amaçlı tedavilerin uygulanması, duygusal travmanın önlenmesi, mağdurun izleminin ve rehabilitasyonun sağlanması ve gerektiğinde tanıklık yapılması konuları 7. ve 8. bölümlerde incelenmektedir.

 

Suç ve suçlu davranışlarını ele alma becerisine sahip olmaları gerekli olan hemşirelere bu konudaki detaylı bilgi, ruh sağlığı bozuk olup da suç işleyen kişilerin gözlenip değerlendirilmesi konusu ile birlikte, 9. bölümde verilmektedir. Buna ek olarak kişilerin madde bağımlılıkları ve ilgili durumlar 10. bölümde işlenmektedir.

 

Tüm bunlara ek olarak, hemşirelerin hukuki sorumluluğu temelinde ölüm ve ölü muayenesi malpraktis, ötanazi gibi konular 11, 12, 13 ve 14. bölümlerde aktarılmaktadır.

 

Kitapta, adli hemşireliğin önemi ve alanda karşılaşılan gerçek sorunlar tartışılmakta, aynı anda birden fazla şeyi düşünerek hastaya zarar vermeden adalete hizmet vermenin ne denli zor olduğunu gözler önüne serilmektedir.

 

Alana katkı sağlaması ümidi ile….

Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil
Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil
65,00 ₺

"Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil" Kitabının İçindekileri:

 

 • Bölüm 1: Adli Bilimler ve Adalet Kavramı
 • Bölüm 2: Taze Cesetlere Yapılan Otopsilerde Örnek Alınması
 • Bölüm 3: Fethi Kabir ve Örnek Alınması
 • Bölüm 4: Entomolojik İncelemeler İçin Örnek Alınması
 • Bölüm 5: Adli Belge İncelemede Örnekalınması
 • Bölüm 6: Delillerin Alınması ve Nakli Sırasındaki Yasal Süreçler
 • Bölüm 7: Hastane Enfeksiyonlarından Örnek Alınması
 • Bölüm 8: Gıdalardan Örnek Alınması
 • Bölüm 9: Uyutucu, Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Kullanımı ve Örnek Alma
 • Bölüm 10: Tarım Ürünlerinde Pestisit Kalıntıları ve Örneklerin Alınması
 • Bölüm 11: Su Örneklerinin Alınması
 • Bölüm 12: Organik Örneklerin Alınması, Taşınması ve Analizi
 • Bölüm 13: Örnek Analiz Laboratuvarlarında Akreditasyon Esasları ve Önemi
 • Bölüm 14: İnorganik Örneklerin Alınması, Taşınması ve Anali
 • Bölüm 15: Çürümüş Cesetlere Yapılan Otopsilerde Örnek Alınması
 • Bölüm 16: Adli DNA Analizleri İçin Örnek Alımı
 • Bölüm 17: Ateşli Silah Olgularında Swap Alınması
 • Bölüm 18: Cinsel Saldırı Olgularında Örnek Alınması
 • Bölüm 19: Olay Yerinin Korunması, Örnek Alınması ve Deliller
 • Bölüm 20: Otopside Patolojik İncelemeler ve Örnek Alınması
 • Bölüm 21: Adli Fotoğrafçılık ve Örnek Alımı
 • Bölüm 22: Patlama Sonrası Olay Yeri İncelemesi ve Adli Bulgular
 • Bölüm 23: Bilişim Suçlarında Örnek Alınması ve Delil
 • Bölüm 24: Bitkilerle Tedavi” Kavramı ve Bitkisel Ürünlerden Analiz İçin Örnek Alımı

Adli Tıp & Adli Bilimler
Adli Tıp & Adli Bilimler
300,00 ₺

Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipliner bir alandır. Ve bu disiplinler içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahiptir. Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.

“Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.

1. Adli Bilimler

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KOÇAK

2. Bilirkişilik

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

3. Hekimlerin Yasal Sorumlulukları

Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAKSIZ, Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

4. Tıbbi Uygulama Hataları

Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

5. Ölüm ve Postmortem Değişimler

Prof.Dr. İmdat ELMAS, Doç.Dr. Gökhan ERSOY

6. Adli Entomoloji

Öğr.Gör. H. NihalAÇIKGÖZ

7. Adli Kimliklendirme

Prof.Dr. Sermet KOÇ, Doç.Dr. Muhammet CAN

8. Ani Beklenmedik ŞüpheliÖlümler

Prof.Dr. Mete GÜLMEN, Uzm.Dr. Kenan KAYA

9. Çocuk Ölümleri

Prof.Dr. Işıl PAKİŞ, Prof.Dr. Sermet KOÇ

10. Asfiksiler

Prof.Dr. Şerafettin DEMİRCİ, Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN

11. Adli Otopsi

Doç.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, Prof.Dr. Yasemin BALCI

12. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi

Dr,Dt. ElifGÜNÇE ESKİKÖY

13. Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu

Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR, Prof.Dr. Coşkun YORULMAZ

14. Adli Tıpta Orijin

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. SerhatGÜRPINAR

15. Yaralar

Prof.Dr. Nadir ARICAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

16. Ateşli Silah ve Patlayıcı Yaralanmaları

Prof.Dr. Fatma Yücel BEYAZTAŞ, Doç.Dr. CelalBÜTÜN

17. Adli Rapor

Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

18. Çocuk İstismarı ve İhmali

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Prof.Dr. Oğuz POLAT

19. Adli Görüşme

Doç.Dr. Sunay FIRAT

20. Cinsel Şiddet

Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR

21. İnsan Hakları İhlalleri ve Tıbbi Belgeleme

Prof.Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI

22. Mobbing

Dr.Öğr.Üyesi  Derya DENİZ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

23. Kadına Yönelik Şiddet

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Ali Kemal YILDIZ

24. Adli Psikiyatri

Uzm.Dr. Lale TIRTIL, Prof.Dr. Ümit BİÇERProf.Dr. Gökhan ORAL

25. Adli Tıve Etik

Prof.Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

26. Adli Genetik

Prof.Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU, Dr. ÖğrÜyesi Gavril PETRİDİS

27. Adli Toksikoloji

Prof.Dr. Serap Annette AKGÜR, Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

28. Alkol

Doç.Dr. İ. Özgür CAN

29. Kriminalistik

Prof.Dr. Ali RızaTÜMERDr.Öğr.Üyesi  Mehmet CAVLAK

30. Kan Lekesi Model Analizi

Prof.Dr. Kemalettin ACAR

31. Adli Belge İnceleme

Prof.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU, Prof.Dr. Rıza YILMAZ

32. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Maluliyet

Prof.Dr. Nursel GamsızBİLGİNProf.Dr. Ahmet HİLAL, Prof.Dr. Necmi ÇEKİN

33. Yaş Tayini

Prof.Dr. Aysun Baransel ISIR, Prof.Dr. BoraBÜKEN

34. Adli Hemşirelik

Dr.Öğr.Üyesi  Nurcan HAMZAOĞLU, Prof.Dr. M.Fatih YAVUZ

35. Adli Antropoloji

Dr. Öğr.ÜyesiÖzgeÜNLÜTÜRK

36. Adli Odontoloji

Dr.Dt. Hüseyin AFŞİN

Ek 1. Avrupa Konseyi Temsilciler Kurulu Medikolegal Otopsi Kuralları

Ek 2. Adli Muayene Formları

Ek 3. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Kadın Doğum Disiplininde Hayvan Deneyi Modelleri
Kadın Doğum Disiplininde Hayvan Deneyi Modelleri
300,00 ₺

Çok değerli okuyucularımız,

Bilim tarihinin tozlu sayfaları karıştırıldığı zaman bilim ve insanlığın ilerlemesinde

hayvan deneylerinin çok önemli bir yeri olduğunu görmekteyiz. Dünya tarihinde birçok

insanın kaybedilmesine neden olan sayısız hastalığın patofizyolojisinin ortaya konmasına

ve tedavilerinin bulunmasına hayvan deneyleri aracılık etmiştir. Bunun yanında bu tarihsel

süreçte birçok hayvan da belli bir amaca hizmet etmeksizin deney yapılması uğruna ve/veya

insanlığa fayda sağlamayacak bir yolda maalesef telef olmuştur. Bu bilgilerin ışığı altında,

2018 yılında Türkiye’de bir ilk olarak konu ile ilgili farkındalığı arttırmak ve eğer kendi disiplinimiz

ile ilgili bir hayvan deneyi yapılacaksa bilinçli ve planlı bir şekilde hareket edilmesi

adına “Kadın Doğum Disiplininde Hayvan Deneyi Modelleri” kursumuzu gerçekleştirdik.

Kursumuza gelen yoğun talep ve kursiyerlerimizle yaptığımız fikir alışverişleri neticesinde

konu ile ilgili ciddi bir açığın olduğunu belirledik. Bu yoldan hareketle eğitim ve bilim gönüllüsü

olarak bizler, bu açığı kapatmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak hedefi ile elinizdeki

kitabı hazırlamaya karar verdik. Ülkemizde bir örneği olmayan kitabımızın hazırlanmasında

konusunda teorik ve pratik açıdan en deneyimli bilim insanları görev aldı. Kadın

Doğum disiplini ile ilgili bir deney planlanacağı zaman araştırmacının her türlü sorusuna

yanıt bulabilmesi hedefi ile ayrıntılı ve titiz bir çalışma süreci sonunda bölümler belirlendi.

Disiplinimizle ilgili nerede ise bütün modelleri içeren kitabımızın eksiksiz olması için azami

özen gösterildi ve kitabımız bu hali ile siz değerli okuyucularımızın beğenilerine sunuldu.

Bu kitaptaki amacımız hiçbir şekilde bilim insanlarının hayvan deneylerine teşvik

edilmesi değildir. Bilakis, çok ince elenip sık dokunduktan sonra sadece bilim ve insanlık

adına olacak ise hayvan deneyi yapılmasının altını çizmektir. Yapmış olmak için hayvan

deneyi yapılmaması gerekliliğini akıllarımıza kazımaktır. Disiplinimizle ilgili bir deney

planlanacak ise modelin doğru bir şekilde kurgulanmasını ve deneyin minimum hayvan

ile yürütülmesini sağlamaktır. Hayvan deneylerinde etik ilkelerden hiçbir şekilde taviz verilmemesi

gerekliliğini ve hayvan refahına azami özen göstererek hareket edilmesinin önemini

vurgulamaktır. İşte sayılan tüm bu kavramlar ile ilgili farkındalığı yaratmak da birincil

amacımızdır.

Genel Cerrahi Pratik Rehberi
Genel Cerrahi Pratik Rehberi
40,00 ₺

Genel Cerrahi Pratik Rehberi Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri

Genel Cerrahi Staj Sorumlusu olarak görev aldığım 2013-2017 yılları ara­sında genel cerrahi eğitim programında yapmayı öngördüğüm en önemli değişiklik pratik uygulamaların ön plana çıkartılmasıydı. Her yıl artan öğ­renci sayısı karşısında eğitim amaçlı öğrenci vizitleri giderek verimsiz hale gelmeye başlamış, hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri için ama en önem­lisi hastalar açısından oldukça eziyetli bir hal almıştı; Onbeş stajyerin başına toplandığı bir hasta en fazla kaç kişinin muayene etmesine tahammül edebi­lirdi ki? Bu sorunu gidermek amacıyla muayene yöntemlerini belli başlıklar altında topladık ve her bir öğretim üyesine haftanın bir günü vizit koymak suretiyle öğrencileri küçük gruplara bölüp rotasyona tabi tuttuk. Artık vizit­ler 5-6 öğrenciye yapılabilmekteydi. Ancak öğrenci sayısı son yıllarda daha da arttırıldı. Yine 10 kişiyi geçen gruplarla vizit yapmaya çalışıyoruz.

Staj programının düzenli işlemesi ve derslerde ve programda yapılan de­ğişikliklerin anında duyurulması için bir blog oluşturduk. Blogda staj ile ilgili tüm gerekli bilgiler güncel olarak yayınlanmaya başlandı. Sınav sonuçlarını da buradan duyurmak suretiyle sevgili staj öğrencilerimizin sonuçları öğ­renmek için koridorlarda dolaşarak anlamsızca zaman kaybetmesini önlemiş olduk. Bu blog halen aktif olarak kullanılmaktadır.

Stajda eksikliğini hissettiğimiz bir diğer konu öğrencilerin elinde yazılı bir metin olmamasıydı. Baraj olan pratik sınavına çalışırken çoğu öğrenci elinde bir kitap olmaksızın çeşitli kaynaklara başvuruyordu. Başarısızlığın bir nedeni olarak gördüğüm teorik bilgi eksikliğini gidermek amacıyla 2016 yılı başlangıcında ilk gelen staj grubuna böyle bir metnin hazırlanmasında katkıda bulunup bulunamayacaklarını sorduğumda hemen hepsi büyük bir istekle kabul ederek hemen çalışmaya başladılar ve iki hafta gibi bir sürede bir kitapçık metni ortaya çıktı. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarımın gözden geçirdiği bu metin bir çok küçük hata ve eksikliğine karşın son 4 yıldır stajın elden düşmeyen kaynağı oldu. Bu metnin hazırlanmasına katkı sağlayan, te­şekkür sayfasında isimlerini andığım o zamanın stajyerleri şimdi genç birer doktor oldular. Onların bu çabaları olmasaydı bu kitap ortaya belki de daha uzun bir süre çıkmayacaktı.

Son olarak belirtmeliyim ki bu kitap da eksiklikleri tümüyle giderilmiş ideal bir metin olmayacaktır. Daha iyiye olan yolculuğun olmazsa olmazı 

İçindekiler:

 • Bölüm 1: Genel Cerrahi Staj Programı ve Tanıtımı
 • Bölüm 2: Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi
 • Bölüm 3: Temel Kavramlar
 • Bölüm 4: Anamnez Almanın Temel İlkeleri
 • Bölüm 5: Genel Muayene
 • 1. Anemi Muayenesi
 • 2. Nabız Muayenesi
 • 3. Sarılık
 • 4. Ödem Muayenesi
 • 5. Dehidratasyon Muayenesi
 • Bölüm 6: Baş ve Boyun Muayenesi
 • Bölüm 7: Meme ve Aksilla Muayenesi
 • Bölüm 8: Karın Muayenesi
 • Bölüm 9: Fıtık Muayenesi
 • Bölüm 10: Proktolojik Muayene
 • Bölüm 11: Sıvı Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları
 • Bölüm 12: Cerrahide Kullanılan Sıvılar ve Malzemeler
 • Kaynaklar
 • İndeks