Diş Hekimleri İçin Acil Yaklaşımlar
Diş Hekimleri İçin Acil Yaklaşımlar
65,00 ₺

Bütün tıbbi müdahalelerde en önemli hedef insanı hayatta tutmak­tır ve zarar vermemektir.

Resüsitasyon gibi son derece kritik olan bu durumda müdaha­lenin en iyi şekilde yapılması, bütün bilimsel yöntemlerin gereken zamanda, gereken sırada ve gereken bicimde uygulanması; uygula­mada hiçbir eksiklik veya hatanın olmaması son derece önemlidir. Bu amaçla resüsitasyon kılavuzları geliştirilmiş ve her geçen yıl çok daha önem kazanmıştır. Kılavuzlar 2000, 2005 ve 2010, 2015 yı­lının sonunda güncellenmiştir. 2010 kılavuzunda çok önemli de­ğişiklikler vardır. Bu kitapçık öncelikle 2010 ve 2015 ERC, AHA kılavuzları temel alınarak hazırlanmıştır.

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Diş Hekimliğinde Lokal Anestezi
Diş Hekimliğinde Lokal Anestezi
125,00 ₺

Diş hekimliği alanında akademisyen,öğrenci ve mezuniyet sonrası hekimlerin yararlanacağı Türkçe yazılmış kaynaklar sınırlıdır. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin dişhekimliğinin temel alanlarından biri olan lokal anestezikler konusunda büyük bir özveri ve detaylı bir şekilde hazırlamış olduğu bu kitap pek çok boşluğu dolduracaktır. Özellikle kitapta bulunan anatomi ve anestezi teknikleri ile ilgili resimlerin bu kitaba özgü olması ayrıca önemlidir.

Bu kitap konulara yaklaşımı ile akademisyenlerin, diş hekimlerinin, diş hekimliği öğrencilerinin kendilerini eğitmeye, bilimsel çabalar harcayarak pratiklerini geliştirmeye özendirecek öğeleri kapsamaktadır. Unutulmamalıdır ki cerrahi branşlarda ilk hedef hastanın ağrı duyusunu ortadan kaldırarak tedavi süresince hastaya iyi bir konfor sağlamaktır. Kitapta anlatılan konularda da bu hedef açıkça belirtilmekte; akademisyenlerin, tecrübeli klinisyenlerin, araştırmacıların  ve her seviyedeki öğrencilerin   danışabileceği bir başvuru kitabı olma özelliğini de taşımaktadır.

Yirmiyaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi
Yirmiyaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi
195,00 ₺

Muayenehaneden- Muayenehane için

• Akıl dişlerinin cerrahi çekimi ne zaman ve nasıl yapılmalı?

• İşlem sırasında yaşanabilecek sorunları klinik, konvansiyonel radyoloji veya bilgisayarlı tomografi tetkikleri ile nasıl daha iyi anlayabiliriz?

• Cerrahi uygulamanın olabildiğince verimli ve atravmatik gerçekleşebilmesi için nasıl bir cerrahi yöntem önerilir?

Genel dişhekimliği yapan meslektaşlarımıza doğru çözüm yollarını anlatan bu kitapta, bu önemli soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Basit klinik sınışamalar eşliğinde, üçüncü molar dişlerin retromolar bölgede konumları ile ilgili tüm radyolojik senaryolar aydınlatılmıştır.

Operasyon öncesinde olgunun zorluğunun belirlenmesi, cerrahi işlemin daha doğru planlanması ve başarıyla tamamlanabilmesi açısından cerraha avantaj sağlar. Bu bilgiler eşliğinde cerrahi travmanın çekilecek dişe yönlendirilmesi (dişin bölünerek çıkartılması), dişin çevre dokularının atravmatik çalışma mantığıyla korunabilmesine imkan tanır.

Böylece enfeksiyon riski ve postop ağrı seviyesi anlamlı seviyede indirgenmiş olur. Her cerrahi senaryo, şematik ve klinik fotoğraşar eşliğinde adım adım görselleştirilmiştir. Bu sistematik süreç, hekime güvenli ve verimli çalışma imkanı yaratacağı gibi operasyon sonrası yaşanabilecek olası komplikasyonların azaltılmasını da sağlar.

İçindekiler

� Germektominin endikasyonları ve ideal zamanlaması

� Sürme bozuklukları

� Detaylı radyolojik inceleme

� Klinik sınıflama

� Lokal anestezi teknikleri ve başarısızlıkları

� Cerrahi işlem: Ana prensipler

� Germektomi

� Mesioversiyon

� Horizontal konumlanma

� Vertikal konumlanma

� Distoversiyon

� Tanı ve Cerrahi Çekim

� Müdahele sürecine genel bakış

� Hastanın bilgilendirilmesi

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN CERRAHİ DİKİŞ SANATI KLİNİK REHBERİ - III
DİŞ HEKİMLERİ İÇİN CERRAHİ DİKİŞ SANATI KLİNİK REHBERİ - III
250,00 ₺

GİRİŞ 

1. BÖLÜM: YARA İYİLEŞMESİ 

1. Yara iyileşmesi ve tipleri


2. Yara iyileşmesinin evreleri 

Pıhtılaşma ve enflamasyon

Proliferasyon veya hücrelenme dönemi 

Yeniden şekillenme ve olgunlaşma dönemi


3. Yara iyileşmesinde ağız mukozasına özgü farklar 


4. Yara iyileşmesinde etkili sistemik faktörler 

Yaş 

Beslenme 

Dehidrasyon 

Diyabet 

Nikotin kullanımı

Konak savunmasını etkileyen hastalık ve tedaviler 


5. Yara iyileşmesinde etkili ilaçlar 

Antitrombotik tedavi 

Antianjiyojenik ajanlar

Antirezorptif ajanlar 

Kortikosteroidler 


6. Yara iyileşmesinde etkili yerel faktörler 

Kesinin yönü ve uzunluğu 

Kesinin yüzey açısı 

Hemostaz 

Dokulardaki nem miktarının kontrolü 

Nekrotik dokuların ve yabancı maddelerin çıkarılması 

Yara içinde ölü boşlukların önlenmesi 

Doku gerginliği 

Enfeksiyon 

Yaranın ve pıhtının stabilizasyonu 

Yara bölgesinin kanlanması

Yeterli görüş alanı yaratılması 


2. BÖLÜM: CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ

1. Dikiş ipleri ve iğneleri 


2. Dikiş iplerinin fiziksel özelliği 

Kalınlık 

Fiziksel yapı 

Sıvı taşıma özelliği

Gerilme dayanıklılığı 

Doku geçişi 

Düğüm güvenliği 

Esneklik 

Şekil hafızası


3. Dikiş iplerinin emilim özelliği 

Emilebilen dikiş ipleri 

Emilebilen doğal dikiş ipleri 

Emilebilen sentetik dikiş ipleri 

Poliglikolik asit 

Poliglaktin 910 

Poliglikapron 

Polidiaksanon


Emilemeyen Dikiş İpleri

Emilemeyen doğal dikiş ipi 

İpek 

Emilemeyen sentetik dikiş ipleri

Poliamid 

Polipropilen

Polyester

Polibutester


4. Dikiş iğneleri 

İğne anatomisi

İğnenin gözü 

İğnenin gövdesi 

İğnenin ucu


5. Doku yapıştırıcılar

Fibrin doku yapıştırıcılar 

Kolajen ve protein esaslı doku örtücüler 

Siyanoakrilatlar 

Poliüretan doku yapıştırıcılar


6. El aletleri 

İğne tutucular

İğne tutucu kullanımı 

Makaslar

Pensler 


3. BÖLÜM: CERRAHİ DİKİŞ TEKNİKLERİ 

Genel dikiş ilkeleri 

Amacına göre dikiş teknikleri 

1. Yarayı kapatan dikişler

Tek dikiş 

Basit dikiş 

Sürekli dikişler 

Kilitli/kilitsiz sürekli dikişler 

Köşe dikişi

2. Yara kenarlarını yaklaştıran dikişler

Dikey ikiz dikiş

Yatay ikiz dikiş

Kilitli yatay ikiz dikiş 

3. Askı dikişleri

4. Görüşü artırma dikişleri 

5. Biyomateryal veya greft sabitlemek için kullanılan dikişler

6. Tampon sabitleme dikişleri 

7. Kanamayı kontrol altına almak için dikişler 

8. Kılavuz dikişler 

9. Derin dokulara kaçırmama dikişleri

10. Abse drenajında kullanılacak dikişler 

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YİRMİ YAŞ DİŞLERİ KLİNİK REHBERİ – IV
DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YİRMİ YAŞ DİŞLERİ KLİNİK REHBERİ – IV
195,00 ₺

Bölüm I

Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi İle İlgili Genel Görüşler ve Çekim Endikasyonları .................. 13

A- Yirmi Yaş Dişleri İle İlgili Genel Bilgiler ............................................................ 15

B- Yirmi Yaş Diş Gelişiminin Panoramik Röntgende İzlenmesi ................................... 20

C- Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Endikasyonları ....................................................... 24

1- Komşu Dişlere Zarar Vermesi ................................................................ 25

2- Perikoronite Neden Olması .................................................................. 26

3- İnfeksiyon ve Trismus Gelişmesine Neden Olması ...................................... 28

4- Ortodontik Tedavi Amaçlı Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................................. 31

5- Protez Planlamasında Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ...................................... 36

6- İmplant Planlaması Yapılan Bölgede Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .................... 37

7- Fokal İnfeksiyon Kaynağı Olabilecek Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................... 38

8- Kırık Hattında Bulunan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ..................................... 40

9- Ortognatik Cerrahi Girişimlerden Önce Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ............... 43

10- Kist ve Tümör Gibi Patolojik Oluşumlara Neden Olan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................................................................... 44

11- Temporomandibular Eklem Bozuklukları (TME disfonksiyonu) ve

Baş-Boyun Ağrılarına Neden Olan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ..................... 54

12- Oklüzyonda Olmayan Uzamış Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .......................... 55

13- Yirmi Yaş Dişlerinin Ototransplantasyonu ................................................. 55

14- Diş eti ve Çevre Mukozada Lezyonlara Neden Olan

Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .................................................................... 56

15- Koruyucu (Prevantif) Amaçlı Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .............................. 57

16- Çene-Yüz Bölgesini Etkileyen Sendromlarda Gömük Olan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .................................................................... 58

17- Bifosfanat ve Benzeri İlaç Kullanan Hastalarda Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ...... 60

18- Baş - Boyun Kanserlerinde, Organ Nakli Yapılacak Hastalarda

Tedavi Öncesi ve Sonrası Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................................. 62

D-Yirmi Yaş Dişlerinin Erken Çekim Avantajları (17-25 Yaş Aralığı) ......................... 63

E-İleri Yaşlarda Yirmi Yaş Dişlerinin Çekiminin Dezavantajları ............................... 63

F-Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Kararını Verirken Dikkate Alınması Gereken Konular ...... 64

G-Gömük Yirmi Yaş Dişi Operasyonlarının Artış Nedenleri ................................... 64

H-Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi Konusunda Günümüzde Gelinen Nokta .................... 64

Bölüm II

Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahisinde (Öncesi ve Sonrasında) Gerekli Olabilecek İlaçlar ......... 67

A- Lokal Anestezik Maddeler ve Uygulamaları ................................................... 68

B- Yirmi Yaş Dişi Çekim/Cerrahi Çekim Öncesi ve Sonrası Klorheksidin İçeren veya Benzeri Ağız Gargaralarının Kullanımı ......................................................... 70

C- Yirmi Yaş Dişi Çekim/Cerrahi Çekimlerinden Sonra Analjezik ve Antiinflamatuar İlaç Kullanımı ......................................................................................... 70

D- Yirmi Yaş Dişi Çekim/Cerrahi Çekimlerinden Sonra Antibiyotik Kullanımı .............. 71

E- Yirmi Yaş Diş Çekim/Cerrahi Çekimlerinden Sonra Steroid Uygulamaları .............. 72

F- Sedatif ve Genel Anestezi İlaçları ................................................................. 72

Yirmi Yaş Dişi Operasyonları Sonrası Uygulanacak Lokal Önlemler ve

Hastanın Bilgilendirilmesi ................................................................................... 73


Bölüm III

Yirmi Yaş Dişlerinin Sınıflaması ve Çekim Komplikasyonlarının Tedavisi ......................... 75

A- Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim/Cerrahi Çekimleri ve Ameliyatlarının Zorluğunu Belirleyen

Faktörler ............................................................................................... 76

a- Gömük Dişin Açısı ............................................................................... 76

b- Köklerin Şekil Ve Sayısı ......................................................................... 81

c- Ramus İle İlişkisi ................................................................................... 83

d- Gömük Dişin Derinliği ........................................................................... 85

e- Önemli Anatomik Oluşumlara Yakınlığı ..................................................... 86

f- Yaş Faktörü ......................................................................................... 87

g- Hekimin Bilgi Ve Tecrübesi ..................................................................... 90

h- Hastanın Genel Sağlık Durumu ................................................................ 90

B- Yirmi Yaş Dişi Çekim/Cerrahi Çekimlerinin Komplikasyonları ve Tedavileri ............. 90

Bölüm IV

Vakalar ve Uygulama Teknikleri ........................................................................... 99

Yirmi Yaş Dişinin Çekim Basamakları ................................................................... 100

Alt Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim ve Cerrahi Çekimleri ......................................... 101

Vaka 1 ......................................................................................................... 102

Vaka 2 .........................................................................................................103

Vaka 3 .........................................................................................................105

Alt Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimlerinde Uygulanan İnsizyonlar ..................... 107

Vaka 4 ......................................................................................................... 108

Vaka 5 .........................................................................................................109

Vaka 6 .........................................................................................................112

Vaka 7.......................................................................................................... 115

Vaka 8 ......................................................................................................... 116

Üst Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim ve Cerrahi Çekimleri ........................................ 117

Vaka 9 ......................................................................................................... 117

Üst Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimlerinde Uygulanan İnsizyon ve

Mukoperiosteal Flep Hazırlığı ............................................................................ 117

Vaka 10 ....................................................................................................... 119

İleri Okumalar ................................................................................................ 120

Diş Hekimliğinde Antibiotik ve Antimikrobiyal Kullanımı
Diş Hekimliğinde Antibiotik ve Antimikrobiyal Kullanımı
135,00 ₺

Antibiyotikler ve antimikrobiyaller, günümüzde diş hekimliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden, bu ilaçların kullanımı konusunda doğru stratejilere ve kurallara yüksek düzeyde gereksinim bulunmaktadır. Diş hekimliği alanında antibiyotiklerin ve antimikrobiyallerin kullanımı konusunda yabancı dilde hazırlanmış birçok kaynak bulunmakla birlikte, Türkçe kaynaklar oldukça sınırlıdır. Tercümesi ve editörlüğü Gazi Ünüversitesi Dişhekimliği Fakültesinden Prof.Dr. İnci Karaca ve Doç.Dr. Dilek Uğar Çankal tarafından yapılan kitabın, içeriğinde genel prensipler, ilaç seçimi, farmakokinetik özellikler, ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve profilaksi gibi yönleriyle antibiyotik ve antimikrobiyal ajanlar hakkında detaylı ve güncel bilgiler sunulmaktadır. Uluslar arası saygınlığı olan bir grup uzmanın, klinik uygulamalarda kullanılacak en dolaysız ve en doğru bilgilerin sağlanması amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları bu kitabın; diş hekimliğinde antibiyotiklerin ve antimikrobiyallerin kullanımı konusunda diş hekimliği öğrencileri için önemli bir başvuru kaynağıdır. Ayrıca yanı sıra, oral ve maksillofasiyal cerrahi, periodontoloji, diş hastalıkları ve tedavisi, pedodonti ve protetik diş tedavisi alanlarında eğitim almakta olan asistanların ve konuya ilgi duyan diş hekimlerinin de yararlanabilecekleri içeriktedir. Kitabın, çok önemli olan bir yönü de; içerdiği bir bölümün, klinik uygulamalarda antibiyotiklerin ve antimikrobiyallerin kullanımı hakkındaki hukuki konularda gittikçe artan bilinçlenme gereksinimine işaret etmesidir. İlgili bölümde, Amerika Birleşik Devletleri’nde dava konusu olan gerçek olaylardan alınan örnekler aracılığıyla, bu alanda ortaya konulan çeşitli yasal yaklaşımlar ve etik konular açıklanmaktadır. Kitabın bu bölümünün, yakın bir gelecekte ülkemizde de önem kazanacağından dolayı medikolegal konular için önemli bir referans teşkil edecektir.

Dişhekimliğinde İlaç Kullanımı ve Reçete Rehberi
Dişhekimliğinde İlaç Kullanımı ve Reçete Rehberi
75,00 ₺

1. Bölüm; 
Farmakolojiye giriş
I. Terimlerin tanımı, II. Farmakokinetikler, III. Farmakodinamikler

2. Bölüm; 
Reçete yazma ve ilaç isimleri
I. Reçetenin bölümleri, II. Genel yerdeğiştirme, III. Kontrol edilmiş ilaçlar, IV. Reçete yazımının prensipleri, V. Reçete hatalarından nasıl kaçınılır

3 Bölüm;
İlaç dozu
I. İlaç dozunun temel prensipleri, II. Pediatrik hasta
a. Penisilin VK oral süspansiyon, b. Çocuk tablet yutabiliyorsa doz nasıl hesaplanır, i. Penisilin VK tabletler, c. Eğer amoksisilin yazılacaksa;i. Amoksisilin oral süspansiyon ,ii. Amoksisilin çiğnenebilir tabletler ,iii. Amoksisilin kapsüller
d. Azitromisin, i. Oral süspansiyon ,ii. Azitromisin tabletler
e. Klindamisin; i. Klindamisin oral solüsyon ,ii. Klindamisin kapsüller  ,III. Hamile ve emziren hastalar ,IV. Yaşlı hastalar ,V. Böbrek yetmezliği olan hastalar ,VI. Karaciğer yetmezliği olan hastalar
4. Bölüm; 
Formül bölümleri
I. Antimikrobiyaller, sistemik; a. Genel düşünceler, b. Antibiyotikler
i. Beta-lactam antibiyotikleri ,ii. Sefalospporinler ,iii. Eritromisinler ,iv. Linkomisinler ,v. Metranidazol ,vi. Tetrasiklinler ,vii. Florokuinolonlar
c. Antibiyotik almada spesifik açıklamalar ,II. Antimikrobiyaller, lokal ;
a. Klorheksidin glukonat; b. Diğer ağız gargaraları ve periodontal sağlık ürünleri ,III. Kontrollü-ilaç salımını sağlama ,IV. Antiviraller/antifungal ajanlar a. Antiviral ajanlar b. Antifungal ajanlar
V. Ağrı kontrolü için reçete yazma
a. Genel düşünceler ,b. Aspirin  ,c. Nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAIDlar) ,d. Asetaminofen  ,e. Narkotik (opioid) analjezikler  ,f. Akut dental ağrı için tedavi planı
VI. Ölçülü sedasyon
a. Benzodiazepinler ;b. Diğer ajanlar
VII. Glukokortikosteroidler ;a. Topikal glukokortikosteroidler ,b. Oral lezyonların tedavisinde kullanılan diğer nonsteroidal topikal ajanlar ,c. Sistemik kortikosteroidler

5. Bölüm;  
Potansiyel ilaç etkileşimleri nasıl yönetilir
I. İlaç etkileşimlerine giriş, II. Dişhekimliğinde antibiyotik-ilaç etkileşimleri, III. Dişhekimliğinde analjezik-ilaç etkileşimleri, IV. Dişhekimliğinde sempatomimetik ajanlar ve ilaç etkileşimleri, V. Dişhekimliğinde anti-anksiyete ilaç etkileşimleri

6. Bölüm;  
İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teori
I. Genel düşünceler, II. Enfl amatuar periodontal hastalıklar ve periodontal cerrahi prosedürler için reçete yazma
a. Gingivitis, b. Kronik periodontitis, c. Ülseratif periodontal hastalıklar, d. İnatçı ve reküran (tekrarlayan) periodontitis
a. Agresif periodontitis, b. Periodontal tedavi,i. Periodontal flep cerrahisi: cep azaltma, ii. Kemik/kemik yerine greft prosedürleri,iii. Periodontal rejeneratif cerrahi: yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR), I. Dental implant cerrahisinde reçete yazımı,a. Sinüs tabanı yükseltme cerrahisinde reçete yazımı, II. Oral cerrahisinde reçete yazımı, III. Odontojenik enfeksiyonlarda reçete yazımı a. Endodontik apselerde reçete yazımı ,b. Periodontal apselerde reçete yazımı

7. Bölüm; 
Medikal olarak riskli diş hastalarının yönetimi
I. Antibiyotik profi laksisi için Amerikan Sağlık Örgütü (ASÖ) rehberlikleri
a. Enfektif endokarditten koruma: Dental hasta için antibiyotik profilaksisi, II. Total eklem replasmanı tedavisinde antibiyotik profi laksisi, III. Kardiyovasküler hastalıklar
a. Hipertansiyon, b. Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar, c. Konjestif kalp yetmezliği,d. Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar, e. Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin alan hastalar), f. Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler), g. Myokardiyal enfarktüs, h. Kalp aritmileri,  i. Kalp kapakçığıhastalığı, IV. Hamile ve doğum sonrası hastalar, V. Adrenal baskı ve tiroid hastalığı, VI. Astım, VII. Diabetes mellitus, VIII. Psikiyatrik/nörolojik hastalıklar, IX. Organ nakli, X. Karaciğer hastalığı, XI. Kronik böbrek hastalığı, XII. Rekreasyonal (keyif veren) ve yasaklı ilaçlar, XIII. Bifosfanatlar, XIV. Tüberküloz, XV. obezite cerrahisi, XVI. Feokromositoma

8. Bölüm; 
Bitkisel ve doğal ilaçlar;I. Bitkisel- ilaç etkileşimi, II. Dişhekimliğinde etkileri

Ek 1  Sigara bırakma tedavisi
Ek 2  İlaçların ağız içi belirtileri
Ek 3  Amerika Sağlık Örgütü antibiyotik profi laksi rehberlikleri
Ek 4  Tabloların listesi
Ek 5 Dental pratikte farmakoloji incileri
Ek 6  Dental ilaç formülleri; Analjezikler, Narkotik olmayanlar, Narkotikler, Antibiyotikler,  Penisilinler, Eritromisinler, Linkomisinler, Tetrasiklinler, Florokinolonlar, Diğerleri, Topikal antimikrobiyaller, Antifungal ajanlar, Antiviral ajanlar

Diş Hekimliğinde Sık Kullanılan İlaçlar
Diş Hekimliğinde Sık Kullanılan İlaçlar
45,00 ₺

Diş hekimliği pratiğinde ağrı ve enfeksiyon sıklıkla karşılaştığımız, tedavisinde ilaç kullanımını da gerektiren en önemli klinik belirti ve bulgulardır. İlaç seçiminin bu nedenle hastanın özelliklerine ve mevcut klinik durumuna göre yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Uygun terapötik ajanın belirlenmesinde ilaçların farmakolojik özelliklerinin bilinmesi yanında en iyi bilimsel kanıtlardan yararlanılması ve akılcı ilaç kullanımına uyulması biz diş hekimleri için bir zorunluluktur. Kuşkusuz diş hekimliği eğitimi sırasındaki farmakoloji eğitimi ile temel bilgiler edinilmektedir. Ancak mesleğimizde her teorik bilginin pratiğe geçirilmesinde olduğu gibi, ilaç seçimi ve reçete yazılması da klinik pratiğinde kaygılara sebep olabilmektedir. İşte bu kitap, klinikte ilaç seçiminde diş hekimlerine rehber olması amacıyla özellikle ağrının etkin bir şekilde nasıl önlenebileceği konusunda en iyi bilimsel kanıtlar da eklenerek hazırlanmıştır.-                                                                  
Diş hekimliğinde kullanılan ilaçlar
- Reçete ve reçete yazılışı
- İlaçların veriliş yolları
- Akılcı ilaç kullanımı
- Aneljezikler
- Kanıta dayalı ağrı kontrolü
- Antibitikler
- Antiviral ilaçlar
- Antifungal ilaçlar
- Kas gevşeticiler
- Oral sedatifler ve anksiyolitik ilaçlar
- Antiseptik-dezenfektan solüsyonlar
- Anestezikler
- Vozokonstriktörler
- Gebelik ve süt verme döneminde ilaç kullanımı
- Çeşitli ilaçların kullanımına bağlı
- Olarak oluşan ağız belirtileri
- Sistemik acil durumlarda
- Gerekli olan malzeme ve ilaçlar
Tablolar:
- Antibiotik profilaksisi
- Ağızda kuruluğa sebep olabilecek ilaçlar
- Tükürük artışına sebep olabilecek ilaçlar
- Ağızda tad değişikliğine sebep olabilecek ilaçlar
- Gebelikte ilaç kullanımı
- Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı
- Laboratuvar değerleri
- Sık kullanılan kısaltmalar

Dental İmplantolojide Karar Verme Süreci Cerrahi ve Restoratif Yaklaşımlar Atlası
Dental İmplantolojide Karar Verme Süreci Cerrahi ve Restoratif Yaklaşımlar Atlası
325,00 ₺

Diş hekimliğinde eksik dişlerin rehabilitasyonunda implant uy-gulamaları oldukça geniş bir yer almaktadır. Dijital implant uy-gulamaları, tedavi yaklaşımı ve uygulama sırasında oluşabilecek komplikasyon oranını en aza indirgemekte ve tedavi başarısını arttırmaktadır. Ancak dental implant tedavilerinde başarı hepimi-zin çok iyi bildiği gibi karar verme süreci ile başlamaktadır. Kanıta dayalı bilgilere dayalı biyolojik ve bilimsel temeller doğrultusunda yapılan kapsamlı tedaviler hem hekim hem de hasta tarafından ka-bul edilebilir olmaktadır.

Günümüzde İmplant tedavisine yönelik oldukça fazla sayıda seminer ve kurslar düzenlenmektedir. Genellikle bu eğitimlerde, implant uygulamalarının mekanik yönünden bahsedilmektedir. Ancak kanıta dayalı bilgiler ve biyolojik prensiplerden çok fazla söz edilmemektedir.

Bu kitapta, implantoloji alanında söz sahibi, yetenekli ve dene-yimli araştırmacılar tarafından, implant hastalarına, cerrahi ve restoratif tedavi uygulayan hekimlerimize kanıta dayalı yaklaşımlarla çeşitli vakalar sunulmuştur. Vakaların tedavi süreçleri kapsamlı şekilde anlatılmıştır. Tedavinin cerrahi ve restoratif aşamaları ba-samak basamak gösterilmiştir. Restoratif tedavi aşamalarının anla-tılmasında bizlere yardımcı olan, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için değerli bilgilerini bizimle paylaşan Doç. Dr. Merve Bankoğlu Güngör’e ve Uzm. Dt. Onur Etöz ‘e katkılarından dolayı çok teşek-kür ederiz.

Dental İmplantolojide Karar Verme Süreci ; Cerrahi ve Restora-tif Yaklaşımlar Atlası; hastasını bilimsel bilgilere dayanarak tedavi etmek isteyen hekimler için oldukça kapsamlı ve yol gösterici bir rehber olacaktır.

Umarım keyifle okursunuz

Ağız Cerrahisi Diş Hekimliği Renkli Atlası
Ağız Cerrahisi Diş Hekimliği Renkli Atlası
290,00 ₺

Ağız, çene ve yüz cerrahisi, uluslararası terminolojideki tanımıyla oral ve maksillofasiyal cerrahi, özellikle 1980'lerden beri hızlı ve çok önemli aşamalar kat etmiştir.

Bu kaynak, çeşitli seviyelerde yarar sağlayabilecek ve dolayısıyla dişhekimleri, oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitimi almakta olan asistanlar ile diş hekimliği öğrenci eğitiminde faydalı olabilecek özelliktedir.

Dental İmplantoloji ve Komplikasyonlar
Dental İmplantoloji ve Komplikasyonlar
240,00 ₺

Dental İmplantoloji ve Komplikasyonlar

Dental İmplant Komplikasyonları
Dental İmplant Komplikasyonları
225,00 ₺ 250,00 ₺

Bu kitap, implant yerleştiren ve/veya restore eden dişhekimleri için yazılmıştır. Kitabın amacı, sık ve seyrek görülen implant komplikasyonlarını tanımlamak, etiyolojilerini tartışmak ve bunları önleme yöntemleri önermektir. Bunu gerçekleştirerek hekimin riskleri daha iyi değerlendirip bu risklerden kaçınacağını ya da günümüzde görülen bir çok komplikasyonun azalacağını umut etmekteyiz. Ayrıca, bu komplikasyonların tedavileri detaylı olarak anlatılmıştır yani eğer okuyucu benzer veya ilişkili bir durumla karşılaşırsa olası tedavi seçeneklerini bilecektir. Genellikle minör bir (sıklıkla majör) komplikasyon, ağrı, para kaybı ve zaman kaybı ile ilişkili olarak hasta için büyük bir sorun ve hekim için de hasta ve/ veya itibar kaybı haline gelebilmektedir. 
 
Bu kitabın amacı, hem yeni hem de uzman implant hekimlerine bu problemlerden kaçınma ve problemler oluştuğunda hekime nasıl tedavi etmesi ve komplikasyon tedavisinde ne zaman yönlendirmesi gerektiği konusunda yardımcı olmaktır. 
 
implantların teşhis, tedavi planlaması, yerleştirilmesi, restore edilmesi ve bakımı ile ilgili implant komplikasyonları olarak bölümlere ayrılmıştır. Bu kitab en sık görülen implant komplikasyonlarını tanımlamaktır. Her bölüm, hekime komplikasyonları anımsatacak bilgiler sunmakta ve gelecekte bu komplikasyonların sayılarını ve şiddetlerini azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca, hekim bu problemlerden herhangi biri ile karşılaştığında hekime bir rehber olmak ve yön vermek amacıyla bu komplikasyonların nasıl üstesinden gelineceği derinlemesine anlatmaktadır. 
 
Bölümler;
 1. İmplant komplikasyonları : problemlerin kapsamı                                                                              
 2. Sistemik hastalıklar ve ilaçlar ile ilişkili implant komplikasyonları                                    
 3. İmplant planlaması, etiyolojisi, önlenmesi ve tedavisi ile ilişkili komplikasyonlar        
 4.İki ve üç boyutlu diyagnostik görüntüleme teknolojileri ile ilişkili implant komplikasyonları
 5. İmplant kırıkları: etiyoloji, önleme ve tedavi                                                                                          
 6. İmplantta başarısızlık: prevelans, risk faktörleri, tedavisi ve önlenmesi                                          
 7. Peri- implantitis: etiyoloji, patogenez, önleme ve tedavi                                                    
 8. İmplant malpozisyonlarına bağlı estetik komplikasyonlar: etiyoloji, önleme ve tedavi
 9. Optimal olmayan dental implant yerleştirilmesine bağlı prostodontik komplikasyonlar             
 10. Protez ile ilişkili dental implant komplikasyonları: etiyoloji, önleme ve tedavi                            
 11. Tek implant estetiği ile ilişkili komplikasyonlar: prevelans, etiyoloji, önleme ve tedavi             
 12. Komşu implant restorasyonu ile ilişkili estetik komplikasyonlar                                     
 13. Otojen kemik greftleme komplikasyonları                                                                                          
 14. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunda karşılaşılan komplikasyonlar                                        
 15. Alveolar distraksiyon osteogenezi ve osteoperiostal flepler için komplikasyonlardan kaçınma 
 16.Lateral pencere sinüs elevasyonu cerrrahisindeki komplikasyonlar                                             
 17. Kemik ilaveli osteotom sinüs tabanı elevasyonunda komplikasyonlar: etiyoloji, önleme ve korunma
 18.Çekim bölgelerine immediyat implant yerleştirilmesi ile ilişkili implant komplikasyonları        
 19.   Flepsiz cerrahi ile ilişkili komplikasyonlar                                                                                         
 20. İmmediyat olarak yüklenen dental implantlar ile ilgili komplikasyonlar                       
 21. Malpozisyonlu implantın prostodontik tedavisi ve implantın oklüzal komplikasyonları             
 22. Dental implant yerleştirilmesi ile ilgili cerrahi komplikasyonlar: 35 vaka raporu - sık görülen problemler, bunlardan kaçınma, ve üstesinden gelebilme                                                      
23. Bakım tedavisi ile ilgili implant komplikasyonları                                                                              
24. İmplant problemleri ile ilgili medikolegal problemler                                                                       
25. İmplant komplikasyonlarının tedavisinin uzmanlar tarafından  gerçekleştirilmesi

Odontojenik Kistler
Odontojenik Kistler
95,00 ₺

İÇİNDEKİLER
•   Kistlerin Genel Özellikleri ve Tedavi Yöntemleri
•   Odontojenik Kistlerin Sınıflanması 
•   Gelişimsel Odontojenik Kistler 
•   İltihapsal Odontojenik Kistler 
•   Odontojenik Kistlerin Tedavilerinde Uygulanan Yardımcı Yöntemler 
•   Kaynaklar
•   Olgular

Oral ve İntravenöz Bifosfonatların İndüklediği Çene Osteonekrozları
Oral ve İntravenöz Bifosfonatların İndüklediği Çene Osteonekrozları
225,00 ₺

İÇİNDEKİLER
• Bifosfonat Kullanımına Bağlı Çene Kemiği Nekrozunun Tanımı ve Tarihçesi
• Bifosfonat Ailesinin İşleyiş Biçimleri ve Farmakokinetiği
• Bifosfonatların Tıbbi Endikasyonları
• Osteopetrozis: Bifosfonata Bağlı Çene Kemiği Nekrozunun Genetik Bir Analoğu
• İntravenöz Bifosfonata Bağlı Çene Kemiği Nekrozunda Riskler, Korunma ve Değerlendirme
• Bifosfonata Bağlı Çene Kemiği Nekrozunda Riskler, Korunma ve Değerlendirme
• Klinik Patolojik Vaka Örnekleri

Ağız Cerrahisi
Ağız Cerrahisi
195,00 ₺

Bu kitap geniş bir yelpaze içerisinde ayrıntılı olarak ağız cerrahisi konularını ve çok sayıda örneklemelerle cerrahi tekniklere ait aşamaların analizlerini içermektedir.
Geleneksel teknikler ve güncel teknik ilerlemeler dengeli ve özlü bir tarzda sunulmaktadır. Bu düzenleme ile bu kitap minör ağız cerrahisi teknikleri ve ilgili konularda okuyucuya hızlı bir referans ve geniş bilgi kaynağı oluşturmaktadır.

" Dr. Fragiskos çok iyi yapılandırdığı, özlü ve mükemmel resimlerle zenginleştirdiği bu kitap için övgüye değer çaba sarfetmiştir. " - Chris A. Skouteris, DMD, PhD

  • Çeşitli yönleri ile cerrahi teknikler
  • Ağız cerrahisinde kullanılan aletler ve materyaller
  • Flep tipleri ve dikiş teknikleri
  • Radyografik incelemeler
  • Komplikasyonlar ve tedavisi
  • Odontojenik enfeksiyonlar ve diş hekimliğinde antibiyotiklerin koruyucu ve tedavi edici kullanımı

….ile ilgili en yeni bilgiler verilmektedir.

Seçkin meslektaşlar tarafından sunulan bölümlerin çok sayıda fotoğraf materyali ile birlikte mükemmel kalitede şematik çizimleri içermesi, bu kitabın deneyimsiz ve deneyimli diş hekimleri için gerekli bir pratik rehber olmasını sağlamaktadır.

Oral Maksillofasiyal Cerrahi Prensipleri
Oral Maksillofasiyal Cerrahi Prensipleri
95,00 ₺

İlk basımının üzerinden 40 yıldan fazla zaman bu kitap diş hekimliği öğrencileri ve oral ve maksillofasiyal cerrahlar için en iyi kaynaklardan biridir. hasta değerlendşrmeden anksiyete ve ağrı kontrolüne, implant cerrahisinden maksillafasiyal travmaya kadar pek çok konuda temel prensipleri içermektedir. 6. Baskı son gelişmelere göre tekrar düzenlenmiş ve bütün bölümler güncellenip yeniden yapılandırılmıştır. Özellikle implant cerrahisi ile yeni bölümler eklenmiştir. Bu son baskı aynı zamanda ilk defa klinik klinik prosedürlerin renkli resimlerini net ve renkli tabloları ve elektronik ortamda ulaşabilecek referansları içermektedir.
 
Anahtar Noktalar
Oral ve maksillofasiyal cerrahinin bütün temel prensiplerini içermektedir.
Bilgileri net ve öğrencilerin anlayabileceği şekilde vermektedir.
İlgili konudaki son gelişmeleri güncel bilgilerle vermektedir.
Özellikle implant cerrahisi konusunda yeni bölümler içermektedir.
Renkli klinik fotograflar ve tablolar içermektedir.

Diş Hekimliği Pratiğinde Yumuşak Dokuda Lazer Uygulamaları
Diş Hekimliği Pratiğinde Yumuşak Dokuda Lazer Uygulamaları
95,00 ₺

Lazer son yıllarda diş hekimliği alanında oldukça yoğun şekilde kullanıma girmiştir. Değişik konularda üstünlüğü gerçekten tartışılamayan, hatta bazı alanlarda da alternatifsiz olan bu sistem geleneksel tedavi yöntemlerinin yanı sıra destekleyici tedavi olarak, bazı vakalarda ise bu tedavilerin yerine kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde geleneksel tedavilerin yanı sıra, implantların ve enfekte dokuların iyileşmesinin uyarılmasında, aft tedavisinde, diş beyazlatmada ve diş hassasiyetlerinin giderilmesinde diğer yöntemlerden daha etkili ve kesin sonuçlar verebilen bir yöntem olarak görülmektedir. Lazer kullanılan tedavi yöntemlerinin en önemli avantajı; hastanın konforunun yüksek olması, lokal anestezi ihtiyacının minimum olması, cihazın sessiz çalışması ve iyileşme sürecini kısaltıp, ağrı, şişlik gibi komplikasyonları en aza indirgemesidir.

Bu kitapta diş hekimliğinin hemen her dalında başta oral cerrahi olmak üzere, artarak kullanılan lazerin, yumuşak dokularda meydana gelen çeşitli lezyonlardaki kullanımları gösterilmiştir. Kitabın yayınlanmasının ana nedenlerinden biri de muayenehane pratiğinde yumuşak doku lazerlerinin kullanım alanlarının ne kadar genişlediğini görsel olarak sunmaktır.


Oral ve Maksillofasiyal Patoloji
Oral ve Maksillofasiyal Patoloji
219,00 ₺ 225,00 ₺

Oral ve Maksillofasiyal Patoloji, patolojinin özel ve ilginç konularından biridir. Günlük patoloji pratiğinde, ağız ve çevresi dokuların bazı hastalıkları ile çok sık karşılaşılırken bir kısmı oldukça az görülür. Diş hekimliği ve tıp fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimleri sırasında da oral ve maksillofasiyal patoloji hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenlerle, elinizdeki kitap, geniş bir öğrenci ve hekim grubuna yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde bu alanı kapsayan az sayıda yayın olması kitabın hazırlanmasında ana etkendir. Patolojik değerlendirmelerde önemli olan, yalnızca olguların tanısını koymak koymak değil, o olguya özgü yanları iyi belirleyebilmektir. Kitabın satır aralarında bu türden notları bulmak mümkündür. Tıp kitaplarının işlevsel ömrü sınırlıdır. Bu kitap, artık değişen gereksinimleri karşılayamayan önceki kitabın yerini alırken, oral ve maksillofasiyal patolojinin yeni bir evresini de yansıtmaktadır.

Kitapta çoğunlukla kendi deneyimlerim yansıtılmış, arşivimde bulunan olgulara ait bulgular sunulmuştur. Klasik ve güncel kaynaklardan da yararlanılmıştır. Temel bilgilerin yanı sıra, klinik ve histopatolojik tanı sürecinde kullanılabilecek, tedaviyi yönlendirebilecek patogenetik bilgilere de yer verilmiştir. Dişlerin gelişimi, pulpal ve periodontal hastalıklar gibi bölümlerde ise daha çok histopatolojik tanı açısından gerekli bilgiler ile sınırlı kalınmıştır.

Kitabın dilinin kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Diferansiye tip displazi, lignöz mukozal hastalık, odontojenik tümörler ve tükürük bezi tümörleri gibi konularda yeni tanımlanan antiteler işlenmiş; dil, temporomandibuler eklem ve tonsil patolojileri ile adli oral patoloji ve sitopatoloji konuları da eklenmiştir.

 İçindekiler

Bölüm 1: Gelişimsel Bozukluklar 
Bölüm 2: Pulpal, Periapikal ve Periodontal Hastalıklar 
Bölüm 3: Odontojenik ve Gelişimsel Çene Kistleri 
Bölüm 4: Odontojenik Tümörler 
Bölüm 5: Mukozal Hastalıklar 
Bölüm 6: Dil Hastalıkları 
Bölüm 7: Epitelyal Tümörler
Bölüm 8: Tükürük Bezi Hastalıkları Patolojisi 
Bölüm 9: Yumuşak Doku Hastalıkları Patolojisi 
Bölüm 10: Kemik Hastalıkları Patolojisi 
Bölüm 11: Temporomandibular Eklem Hastalıkları Patolojisi 
Bölüm 12: Hematolojik ve Lenfoid Hastalıkların Ağız ve Çevre Dokularına Etkileri 
Bölüm 13: Sinonazal ve Nazo-Orofaringeal Hastalıklar 
Bölüm 14: Ağız-Çevre Dokularını Etkileyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Çevresel Yaralanmalar 
Bölüm 15: Sistemik ve Nöromüsküler Hastalıklar 
Bölüm 16: Oral, Baş-Boyun Sitolojisi
Bölüm 17: Adli Oral Patoloji