Anestezide Komplikasyonlar
Anestezide Komplikasyonlar
65,00 ₺

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu kitabı ortaya çıkarabilmek bizler için bir ayrıcalıktır. Bu kitabın ortaya çıkmasındaki temel fikrimiz, zor şartlarda çalışmakta olan siz değerli meslektaşlarımıza bu zorluklar içinde bir nebze de olsa faydalı olabilmekti. Anestezi gibi her sistemin kontrol altında tutulması ve değerlendirilmesi gereken bir disiplinde, komplikasyonun ortaya çıkma oranı da doğal olarak diğer disiplinlere göre daha yüksektir. Bu kaynak ile Anestezi pratiğinde karşılaşılan güncel komplikasyonların kaynağından tedavisine kadarki periyot ile ilgili bir fikir oluşturabilmek temel amacımızdır.

Bu kitabın ortaya çıkarılabilmesi için güzel bir çalışma birliği ortaya konulmuştur. Bu kaynağın ortaya konulmasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.  Çalışma hayatında bilimin ışığında ilerleme gayesinde olan değerli meslektaşlarımızın kitabımızda bahsedilen komplikasyonlar ile hiç bir zaman karşılaşmamasını temenni ederiz.

 

Dr. Mehmet SARGIN

Anestezi Teknikerliği
Anestezi Teknikerliği
45,00 ₺

Önsöz
Günümüz şartlarında baş döndüren bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin
olumlu etkileri sağlık alanına da fazlasıyla yansımaktadır. Kaliteli bir sağlık hizmetinin
sunulmasında hekim ve diğer sağlık personellerinin uyumu ve işbirliği büyük
önem taşımaktadır. Özellikle Cerrahi tedavi yöntemlerinin hızla gelişmesi ve çeşitlenmesine
paralel olarak hekim dışı sağlık profesyonellerine duyulan ihtiyaç her geçen
gün artmaktadır. Bu bağlamda standartlarını, üst düzeyde rekabete temellendiren,
çağın gereksinimlerine cevap veren yardımcı sağlık profesyonelleri ile sağlık hizmetlerine
kalite ivmesi de katılacağı şüphesizdir.
"Anestezi” ve "Ameliyathane Hizmetleri” gibi programlar, ameliyat öncesi hasta
hazırlığını yapabilen, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek veren, ameliyat
sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebileni, gelişmiş anestezi makineleri
kullanabilen, sterilizasyon yöntemlerini bilen ve acil hasta bakımını yapabilen sağlık
personelleri yetiştirmektedir. Farklı branşlarda ve alanlarında uzman yazarların bir
araya gelerek oluşturduğu ve bu kitabın gerek öğrencilere gerek de alanda görev yapmakta
olan sağlık profesyonellerine önemli bir kaynak oluşturacağı kanaatindeyim

Barash Klinik Anestezi +DVD
Barash Klinik Anestezi +DVD
600,00 ₺ 900,00 ₺

Ön sipariş veren müşterilerimize özel 19,90 TL değerindeki Anesteziyoloji bez çanta HEDİYE!


Uzmanların anesteziyolojide kesin cevapları bulduğu EN BAŞARILI KAYNAK!


Klinik Anestezi; farmakoloji, fizyoloji, eşlik eden hastalıklar ve cerrahi işlemlerin derinlemesine ele alınmasını sağlayarak, anestezi alanındaki tüm klinik konu ve seçenekleri kapsar.


Berraklığı, derin kapsamı ve sağlam multimedya özellikleriyle benzersiz olan bu klasik klinik referans, size bugünün bakım standartlarını etkin bir şekilde uygulamanız ve hastalarınız adına en uygun klinik kararları vermeniz için en son temel bilgileri sunar.


*** Görsel-işitsel kaynakların yenilikçi kullanımı Klinik Anestezi serisinin kalitesini ortaya koyan ayırt edici bir özelliğidir. Farklı eğitim materyallerinin her bölümün dokusuna yerleştirilmesi, okuyucunun deneyimini zenginleştirmeye hizmet eden ekindeki DVD, En İyi Bilim, Teknoloji, Tıp DVD dalında prestijli Uluslararası Folio Bilgi Bankası Ödülü'nü kazanmıştır.


Özellikler:
 Kardiyovasküler farmakoloji üzerine yeni bir bölüm, otonomik farmakolojinin yeniden yorumlanması, büyük ölçüde genişletilmiş Klinik Güncellemeler bölümü, mesleki tehlikelerin güncellenmiş kapsamı ve diğer birçok önemli ilavelerle en son bilgileri edinin.


 Her bölümdeki Önemli Noktalar ile en önemli bilgilere odaklanın.


 175'i aşkın yeni hikayeleştirilmiş interaktif klinik vinyetler (kısa not ve çizimler) ile becerilerinizi geliştirin; size usta bir öğretmenin rehberlik ettiği sanal bir sınıf ortamında, sık rastlanan ve nadir görülen klinik konulara odaklanmış tartışmalara katılın. Burada size klinik bir soru sorularak uygun cevabı geliştirmeniz için zaman verilecek. Ardından aşamalarla cevabın açıldığını görecek ve duyacaksınız.


 Güçlü video koleksiyonunda gösterildiği gibi temel girişimlerin nasıl uygulandığını görürsünüz.

Anestezi Pratiğinde Sedasyon
Anestezi Pratiğinde Sedasyon
115,00 ₺

Günümüzde sedasyon, gerek ameliyathanede ve gerekse ameliyathane dışında çok yaygın kullanılan bir yöntem olmuştur.

Sedasyon uygulamalarında; hastaların, işlemlerin, seçilen ilaçların özelliklerinin iyi bilinmesi hasta güvenliğini ve işlem başarısını artıracaktır. Farklı branşlardan hekimlerle, her biri farklı özellikler gösteren tanı ya da tedavi amaçlı girişimler yapılmaktadır. Her ne kadar anestezinin temel prensipleri değişmese de ortam, ekipman ve işlem konusunda bilinmesi gereken pek çok detay vardır.

Alanında çok değerli birikimleri olan meslektaşlarımın emekleri ile ortaya çıkarılan bu kitabın, hastalarının iyileşmesi için çalışan hekimlerimizin yoluna ışık olmasını dilerim.

Mekanik Ventilasyonun TemelleriMekanik Ventilasyonun Temelleri
Mekanik Ventilasyonun TemelleriMekanik Ventilasyonun Temelleri
200,00 ₺

Çevirisini yaptığımız bu kitap mekanik ventilasyon konusunda temel bir başvuru kitabıdır. Görseller ile desteklenen ve anlaşılabilir kolay bir dili olan bu temel bilgi kitabının sadece yoğun bakım hekimlerine değil, mekanik ventilatörde hasta takip eden, takip etmek isteyen, bu konuya meraklı olan tüm hekimlere, fizyoterapistlere ve hemşirelere yol gösterici bir kılavuz ve iyi bir kaynak olmasını dileriz.

Tıpta yenilik ve değişim kaçınılmazdır. Yeni bilgiler eklendikçe var olan temel bilgi kaynaklarının güncellenmesi de kaçınılmazdır. Daha öne 3. bası­mını okuyucularına sunduğumuz bu temel bilgi kitabının yenilenmiş bilgi­lerle dolu 4. basımının sizlere hayırlı ve yararlı olmasını dileriz.

Temel Anestezi + DVD
Temel Anestezi + DVD
380,00 ₺


Özgün hazırlanmış olan görsel kaynaklar kitaba DVD olarak eklenmiştir.
Anesteziyoloji gibi hızla gelişen bir tıp branşında her zaman yeni başvuru kaynaklarına ihtiyaç olmaktadır. İlk basımı 2012 yılında yapılan TEMEL ANESTEZİ kitabımızın kısa sürede tükenmesi üzerine, ikinci basımın yenilikler, güncellemeler ve ilaveler yapılarak sizlere sunulması kararlaştırılmıştır.
Kitabın bu baskısında birçok bölüm gözden geçirilerek güncellenmiş ve yeni bölümler eklenerek, içeriği zenginleştirilmiştir. Ayrıca özgün hazırlanmış olan görsel kaynakların kitaba DVD olarak eklenmesinin sizlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
 Birinci baskı sonrasında özet kitabımız "Temel Anestezi El Kitabı” ve her bölüm için açıklamalı cevapları olan ” Temel  Anestezi Soru Kitabı” nın yayımlanması ile üçleme tamamlanmış oldu.

NeuroICU Yoğun Bakım Kitabı
NeuroICU Yoğun Bakım Kitabı
250,00 ₺

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun giderek artması ve beraberinde ortalama yaşam süresinin uzaması; nörolojik hastalıklar, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların artışına neden olmuştur. Günümüzde sağlık merkezlerine başvuran hastaların arasında yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedavi gerektirenlerin oranı gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda; YBÜ’de çalışan hekimler, sadece özelleşerek uzmanı oldukları  organ sistemleri ile değil, beden fonsiyonlarının tamamının bozuklukları ile başa çıkabilecek  eğitimi almak zorunda kalmaktadırlar. Olgulara dayalı, okuyucu ile interaktif  olan ve günlük uygulamalar için pratik öneriler içeren bu kitabın, meslektaşlarımız tarafından kolaylıkla okunacağını ümid ediyoruz. 

Yoğun Bakım - Lange
Yoğun Bakım - Lange
290,00 ₺

aaYoğun Bakım Bilim Dalı için, pratik, özetlenmiş, güncellenmiş bir referans kitap

LANGE Yoğun Bakım özetlenmiş, kanıta dayalı, yoğun bakımın cerrahi ve tıbbi klinik uygulamalarını son derece geniş bir şekilde kapsayan bir kaynak kitaptır. Kitap, tüm yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören kritik hastalarla ilgilenen tüm Yoğun Bakım ünitesi hekimlerine, hemşirelere, gelişmiş sağlık hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarına, yoğun bakım ünitesinin temel prensipleri ve uygulamaları hakkında kalıcı ve değerli bilgiler sunmaktadır. Kitabın dikkat çeken özellikleri, iyi tanımlanmış “Yoğun Bakım İşlemleri” bölümü, temel yoğun bakım konularında tüm önemli noktaları kapsayan yüksek verimliliğe sahip özet bölümleri ile her bölümde yoğun bakımın belirsiz kalan yönlerinin ele alındığı “Tartışmalar” bölümlerinin kitaba dahil edilmesi olarak sayılabilir.

Bu güncel kitap aynı zamanda, giderek önemi artan ve kapsamı genişleyen yoğun bakım ünitesi dışında sunulan kritik bakım hizmetlerini ve hastane yapısı içerisinde yoğun bakım servisinin giderek artan önemini de kapsamaktadır. Yoğun bakım hizmeti sunumunun bir “takım işi” olması özelliği göz önüne alınarak, bazı bölümlerin yazarları veya ortak yazarları “yoğun bakım felowları”, yoğun bakım hemşireleri, doktor asistanları, hemşire uygulayıcılar ve farmakologlar arasından belirlenmiştir.

ÖZELLİKLER

  •          Yoğun bakımın cerrahi ve dahili yönlerinin her ikisini de içermesi, bu kitabı dahili, cerrahi veya nörolojik yoğun bakım ünitesi çalışanlarının tümü için değerli yapmaktadır.
  •          Rakamlar, tablolar ve algoritmalar gibi sayısız görsel öğeden yararlanmaktadır.
  •          Ek bölümleri değerli referans materyalleri ve formülleri içermektedir ve bunlar arasında başucu istatistik bilgilerini içeren bir bölüm bulunmaktadır.
  •          Dahiliye ve Anesteziyoloji dallarında yoğun bakım ünitesi rotasyonları için ve board sınavları da dahil olmak üzere önemli sınavlara çalışmak için mükemmel bir kaynak kitaptır.

 

 

İÇİNDEKİLER

KISIM I     Yoğun Bakım Ünitesi Öncesi Kritik Bakım

   1   Kritik Hastaların Triyaj ve Transportu

   2   Resüsitasyon ve Stabilizasyon

   3   Kardiyak Arrest Sonrası Hedeflenen Sıcaklık Yönetimi

   4   Askeri Yaralanmalar

   5   Bölgeselleşme

   6   Yoğun Bakım Ünitesi Öncesi Sendromlar

   7   Karar Vermede Biyobelirteçler

   8   Terapötik Hipotermide Tartışmalı Konular

KISIM II                ICU Kritik Bakım

   9   Yatakbaşı Teknolojisi

10   Yoğun Bakım Ünitesinde Fizik Muayene

11   Kritik Hastada Görüntüleme: Radyoloji

12   Yoğun Bakımda Görüntüleme: Hasta Başı Ultrasonografi

13   Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Güvenliği

14   Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlük ve Yoğun Bakım Ünitesinde Erken Mobilizasyon

15   Kritik Hastalıklarda Farmakoloji

16   Analjezi, Sedasyon ve Nöromüsküler Blok

17   Hava Yolu Yönetimi/ Zor Hava Yolu

18   Ventilatör Teknolojisi ve Yönetimi

19   Akut Respiratuar Distres Sendromu

20   Venöz Tromboembolizm

21   Şok: Tanı ve Yönetimi

22   CPR ve ACLS Güncellemeleri

23   Aritmi Tanı ve Tedavisi

24   Akut Kardiyak İskemi

25   Yoğun Bakımda Kalp Yetmezliği Sendromları

26   ICU’da Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

27   Kritik Hastalarda Elektrolit Bozuklukları

28   Asit-Baz Bozuklukları

29   Beslenme Desteği

30   Akut Böbrek Hasarı ve Yetmezliği

31   Renal Replasman Tedavisi

32   Yoğun Bakımda Hematolojik Bozukluklar

33   Yoğun Bakımda Transfüzyon Tıbbı

34   Antikoagülasyon

35   Akut Abdominal Disfonksiyon

36   Gastrointestinal Hemoraji (Üst ve Alt)

37   Karaciğer Yetmezliği: Akut ve Kronik

38   ICU’da Ateş

39   ICU’daki Toplum Kökenli İnfeksiyonlar

40   Sağlık Bakımı İle İlgili Enfeksiyonlar

41   Kritik Hastada HIV Enfeksiyonu

42   Sepsis, Septik Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği

43   YBÜ’de Antimikrobiyaller

44   Kritik Hastalığa Yol Açan Endokrin Disfonksiyon

45   Onkolojik Aciller

46   Yoğun Bakım Ünitesinde Romatolojik ve İnflamatuvar Durumlar

47   Deri Komplikasyonları

48A  Nörobilim Kritik Bakımda Prensipler

48B  Serebrovasküler Hastalıklarda Yoğun Bakım

  49   Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum

50   Travmatik Beyin ve Spinal Kord Hasarı

51   Genel Postoperatif Yönetim

52   Transplantasyon Sonrası Bakım

53   Travma Sonrası Bakım

54   Postkardiyotorasik Cerrahi Bakımı

55   Özel Cerrahi Sonrası Postoperatif Yönetim

56   Damar Cerrahisinde Postoperatif Bakım

57A  KOAH’da Duman Maruziyeti Modelleri

57B  Toksik Pulmoner İnhalasyon

58   Aşırı Doz, Zehirlenme ve Çekilme

59   Çevresel Yaralanmalar ve Zehir Maruziyetleri

60   Gebelikte Yoğun Bakım Sorunları

61   Yanık Hastalarında Yoğun Bakım

62   Afet Kurbanları için Yoğun Bakım

  63   Tartışmalar: Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri

64   Tartışmalı Konular: Hasta-Kontrollü Sedasyon—Altın Saatlere Hazır mıyız?

65   Karşılaştırma “İkilem”: Ventilatörden Ayırma—Hangi Strateji Daha İyi?  Solunum Terapisti ve Lisanslı Hemşire Tarafından Yürütülen mi? Hekim Tarafından Yürütülen mi?

66   Karşıt Görüşler: Solunum Yetmezliği Tanısında Girişimsel ve Girişimsel  Olmayan Stratejiler

67   Tartışma: ARDS’de Ventilatör Yönetimi: Tek Bir Çözüm Hepsine Uyar Mı? 
68   Tartışmalar: ARDS için Kortikosteroidler: Dost veya Düşman?

69   Submasif Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi

70   Tartışmalar: Enteral Nütrisyon-Pilorik mi? Postpilorik mi?

71   Tartışmalı Konular: Kritik Hastalarda Aralıklı ve Sürekli Renal Replasman Tedavisinin Karşılaştırması

72   Klinik Tartışmalar: Ventilatör-İlişkili Pnömoni: Gerçekten var mı?

73   Tartışmalar: Septik Şokta Resüsitasyonu Yönlendirme SCVO2’mi Laktatın Temizlenmesi mi?

74   Çelişkiler: Glikoz Kontrolü Yararlı mıdır?

KISIM III     Yönetim

75   Simülasyon ve Yoğun Bakımda Eğitim

76   ICU Yatak Kullanımı

77   Global Hastane Ortamında ICU Ünitesi

78   Yoğun Bakım Ünitesinde Alternatif Personel Modelleri

79   Yönetişim

80   Uzaktan Yoğun Bakımı Yönetmek: Teletıp

81   Yoğun Bakım Ünitesinde Etik ve Palyatif Bakım

82   Yoğun Bakımda Konuşma: Kötü Haber Verme ve Bakım Hedeflerini Belirleme

83   Yoğun Bakım Uzmanlarının Performansı Ölçülebilir Mi?

84   Komplikasyonlar: Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz

85   Tartışmalar: Yaşamın Sonunda Noninvaziv Ventilasyon Yararlı Mı, Değil Mi?

KISIM IV     Post-ICU Kritik Bakım

86   Yoğun Bakım Sonrası Sendromu

87   Sonuç Araştırması ve Raporu

KISIM V               Yoğun Bakım Genomiği

88   Omikler Çağında Yoğun Bakım Tıbbı

KISIM VI     Yoğun Bakımda Uygulanan İşlemler

89   Arter Hattı Yerleştirilmesi ve Monitörizasyonu

90   Bronkoskopi

91   Kardiak Output Ölçümü

92   Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon

  93   Santral Venöz Girişim

94   Göğüs Tüpü Takılması

95   Yoğun Bakımda Ekokardiyografi

96   Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu

97   Kritik Hastada Havayolu Yönetimi

98   Beslenme Tüplerinin Endoskopik Olarak Yerleştirilmesi

99   Devamlı Venövenöz Hemofiltrasyon

100  Yüksek-Frekanslı Osilatuar Ventilasyon

101  İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu

102  Lomber Ponksiyon

103  YBÜ’de Pacemaker Yerleştirme  ve CV İmplante Edilebilir Elektrikli Cihazların Kullanımı

104  Parasentez

105  Perkütan Trakeostomi

106  Perikardiyosentez

107  Pulmoner Arter Kateterizasyonu

108  Torasentez

109  Tartışmalar: Erken Trakeotomi

KISIM VII     Ekler

110  Cerrahi İçin Antimikrobiyal Profilaksi

111  Birimler ve Dönüşümler

112  Renal Replasman Tedavisi Sırasında İlaç Dozlaması

113Hamilelikte İlaç Kullanımı

114Formüller

115Resüsitasyon Algoritmaları

116 Yatak Başı İstatistik Araçları

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

 Travma ve Anestezi
Travma ve Anestezi
160,00 ₺ 200,00 ₺

Değerli meslektaşlarım

Travma; bedene mekanik, kimyasal, termal veya elektriksel enerjinin fiziksel zarar vermesi durumudur ve trafik kazaları, depremler, boğulma, zehirlenme, düşme, yanma, şiddet, kendine zarar verme ve savaş eylemlerini de kapsayan geniş anlamlı bir terimdir. Travma, tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık problemlerinden biridir ve bütün ölümlerin yaklaşık %9-10’unu, yoğun bakıma kabul edilen hastaların ise %30’unu oluşturur. Travma özellikle 15-40 yaş gibi beklenilen yaşam süresi uzun olan genç insanların sakat ya da iş göremez hale gelmesine yol açarak; ağır psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olur. Travmanın yaş ve her tür sağlık durumundan bağımsız tüm bireyleri hedef alması; yönetiminin multidisiplener olmasını gerektirir. Travmaya bağlı ölümlerin çoğu ya olay yerinde, ya da bir sağlık merkezine ulaştıktan sonraki ilk dört saat içinde ortaya çıkar. Bu nedenle altın saat yani ilk 60 dakika içinde yeterli, hızlı ve doğru yapılan ilk müdahale ciddi önem taşır.

Hayatı tehdit eden yaralanmaların doğru yönetimi, ancak organize bir yaklaşım ve iyi bir perioperatif yönetim planının varlığı ile mümkün olacaktır. Travmada resusitasyon; yaralanma yerinde başlayan, operasyon odasında devam eden, yoğun bakıma uzanan bir süreci kapsar ve bu süreçte alınan kararların uzun vadeli sonuçları olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 

Dünyada travma merkezlerinin oluşturulması ciddi maliyet gerektirir ve günümüzde gelinen noktada eğitimli sağlık ekibinin görev yaptığı travma merkezleri yetersizdir . Tüm dünyada çalışmalar ,gelecekte daha fazla spesifik travma merkezlerinin oluşturulmasına yöneliktir. Ne yazık ki ülkemizde özelleşmiş travma birimleri yetersizdir ve travma vakalarının başlangıç yönetimi pratisyen yada acil servis doktorlarının ilgili bölümlerden yaptığı konsültasyonlarla sınırlı kalmaktadır. Sonuçta ilk kabulün deneyimsiz kişilerce yapılması, morbidite ve mortaliteyi arttıran çok önemli bir problem olması yanı sıra hekimler aleyhine açılan davaların birincil nedenidir.

Ülkemizde bu konuda pek çok kitapta bölümler olmasına karşın, travmayı çok yönlü inceleyen ve tek bir kitapta toplayan bir kaynak bulunmamaktadır. Bu kitabın yazılma amacı, anestezistler, pratisyen hekimler ve acil servis hekimlerinin travmalı hasta yönetiminde karşılaşabileceği sorunlara cevap oluşturmak ve travma hastalarının çok yönlü tedavi yaklaşımlarında bütünleşmiş bir fikir yapısı, metne dayalı bir materyal bulunması ihtiyacıdır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, oldukça zor ve riskli travma hastalarının yönetimini çok yönlü inceleyen bir kaynak hazırlamanın tüm hekimlere katkı sağlayabileceğini düşündük. Bu nedenle çeşitli üniversite hastaneleri ve eğitim hastanelerinden konusunda uzman olan öğretim elemanı arkadaşlarımızla birlikte ülkemizde eksikliği hissedilen geniş kapsamlı “Travma ve Anestezi” kitabını hazırlamak üzere yola çıktık. Özverili ve yoğun bir sürecin ardından bu kitabı sizlere sunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Ümidimiz, travma hastaları ile karşılaşan tüm hekimlerin bu kitabı yararlı bulmasıdır. 

Bu kitabın hazırlanmasında en büyük katkıyı sağlayan her an yanımda olan, editör yardımcısı ve yazar olarak görev yapan çok değerli arkadaşlarım Prof. Dr. Onur Özlü, Prof. Dr. Hülya Teltik Başar’a en kalbi duygularımla teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bizleri kırmayan ve yazım aşamasında desteklerini esirgemeden çok büyük bir özveri ile çalışan tüm yazarlarımıza en içten sevgilerimle teşekkür ediyorum. Basım aşamasında tüm yüreğini ortaya koyan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Hipokrat Yayınevi sahibi Ali Çelik ve grafik-tasarım departmanından Hüseyin Çağlıkasap’a en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, literatürlerin temininde, okunmasında ve tercümesinde emeği geçen Y. Gökbey Gök’e emeği ve katkıları için teşekkür ediyorum. 

Kitabımızın tüm meslektaşlarımıza yararlı bir kaynak olması dileğimle..