Pediatrik Radyoloji Atlası
Pediatrik Radyoloji Atlası
125,00 ₺ 216,00 ₺

Pediatrik Radyoloji Atlası

Kitap pediatride sık karşılaşılan vakaları vücut bölgelerine veya organ sistemlerine ayırarak sıralamaktadır. Her vaka embriyolojisinden, patolojisine, kliniğine ve radyolojisine ayırıcı tanılan ile birlikte sunulmaktadır. Bu sayede kitap hastalıklar hakkında hem eksiksiz bilgi vermekte hem de tıp öğrencileri, pediatrist ve radyologlar için okuması ve öğrenilmesi kolay bir kaynak haline gelmektedir.

Bu kitaba önsöz yazmam istendiğinde son derece mutlu oldum. Çalışmalarının içeriğini gözden geçirdiğimde, ortaya koydukları bu kitabın eşsiz olacağını fark ettim. Okuyucu -tıp öğrencisi, intörn ya da pediatri/radyoloji asistanı olsun- için bu kitabı okumak sanki bir eğitmenin yanma oturup olguları öyküleri, görüntüleme bulguları ve ayırıcı tanıları ile birlikte değerlendirmek gibi.

Aslında bu atlas, bir olgular topluluğunun ötesinde özellik taşımakta. Her bölümdeki olgular bir bütün olarak ele alındığında ilgili anatomik bölgeyi kısa bir kitap şeklinde sunmakta. Toplam 125 olgu, okuyucuya pediatrik radyolojinin günlük sorunlarına dair çözümler sunmakta ve özetlemektedir. Bu durum bu kitabı eşsiz kılıyor. Bu kitabı diğer kitaplarım ile birlikte kullanacağım ve sanırım en fazla başvuracağım kitap da bu olacak.

Pediyatri El Kitabı
Pediyatri El Kitabı
80,00 ₺ 125,00 ₺

Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL, Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER, Prof. Dr. Ilmay BİLGE

 Ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında çalışan tüm hekimlerin tanı ve tedavi yaklaşımına ilişkin pratik ve güncel bilgileri bulabilecekleri,hasta başında kolay erişip okuyabilecekleri bir rehberdir.

Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler
Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler
90,00 ₺ 125,00 ₺

Prof. Dr. N. YORDAM, Doç. Dr. A. ALİKAŞİFOĞLU, Doç. Dr. A. BİDECİ

 Bu kitap güncel bilgilerin ışığında hormon ölçüm teknikleri ve genel prensiplerini, büyüme hormonu, insülün benzeri büyüme faktörü IGF-I ve IGF bağlayıcı protein 3 ölçüm metodlarını, büyüme hormonu uyarı ve süpresyon testlerini, beta hücre işlevleri ve insülün duyarlılığının değerlendirilmesinde kullanılan bazal ölçümler, glukoz klemp testi, oral ve intravenöz glukoz tolerans testi uygulaması ve yorumlanmasını, hipoglisemide kullanılan testleri ve algoritmayı, tip 1 diyabette otoimmunite ile ilgili testleri, erken ve gecikmiş puberte tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını, puberte bozukluklarında radyolojik değerlendirmeyi, su kısıtlama testi ve sodyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılan testleri, adrenal yetmezlik, konjenital adrenal hiperplazi, aşırı kortizol salınımında kullanılan testleri ve inferior petrozal sinus örneklemesinin klinikte kullanımını, adrenal medulla ile ilgili testleri, bazal tirod hormonları, tiroid antikorları, TRH testinin ayrıntılı olarak irdelenmesini, vitamin D metabolitleri, paratiroid fonksiyonu ve kemik döngüsü parametrelerinin değerlendirilmesini içermektedir.

Pediyatrik Anestezi
Pediyatrik Anestezi
100,00 ₺ 125,00 ₺

Ülkemizde çocuk sayısının fazla olaması Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı mensublarının mutlaka konuyla özellikle ilgilenmesini gerektirmiştir.Anestezi alanında Tıptaki gelişmelerin yer aldığı bu kaynak 60 yazarın katkıda bulunduğu pediyatrik anestezi alanında temel bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Koç Klinik Olgu Çözümleri Pediatrik
Koç Klinik Olgu Çözümleri Pediatrik
50,00 ₺ 70,00 ₺

Prf.Dr.Atila tanyeli

Klinik uygulamada yaşayacaklarınızın provasını, gerçek yaşam deneyimlerinden

derlenen olgulardan oluşan ve klinik sunulara gündelik yaşamda görebileceğiniz

şekilde tazeleyici bir yaklaşım getiren bu kullanımı kolay ve özgün seri ile yapın.

 

Klinik Olgu Çözümleri  gerçek hayatta görebileceğiniz, size pediatride reberlik edebilecek  vakalardan oluşur ve bunları çözmek sizin kendinizi geliştirmenize yardım eder.Her olgu, prematüre bebekten ergen bir çocuğa,akut veya kronik problemli farklı bir çocuğu inceler.Sunumlar ortak birincil basamak bakım ve hastane bakımını yansıtır ve size farklı problemleri olan çocukların değerlendirilmesi ve yönetiminde detaylı bilgilendirir.

İlk bölümde pediatrinin temelleri daha sonra sık rastlanan hastalıklar ve önemli noktalar tartışılmıştır. Çocuğun pratikte değerlendirildiği bir bölüm de vardır ,bu bölüm sizin farklı yaşta farklı problemi olan çocuklara yaklaşımı öğrenmenize yardımcı olmak üzere konmuştur. Kendini değerlendirme testi,kendinizi değerlendirmenizi ve bilginizi tekrardan gözden geçirmenize yardımcı olur.

 Pediyatrik Kalp Cerrahisi
Pediyatrik Kalp Cerrahisi
300,00 ₺ 325,00 ₺

Çeviri Editörü: Prof.Dr.Haşim Üstünsoy Doç.Dr.Gökhan Gökaslan 
ISBN: 9786055265229
Baskı Tarihi: 2015

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Pediyatri Asistan Kitabı
Pediyatri Asistan Kitabı
250,00 ₺

Pediatri eğitimi sırasında asistan arkadaşlarımızın destek aldığı birçok Türkçe ve

İngilizce kitaplarımız mevcuttur. Bu eğitime katkıda bulunmak amacıyla çok değerli

meslektaşım Dr. Saime Sündüs Uygun ile beraber bu kitabı ortaya çıkardık. Temel

pediatri bilgilerini özetleyerek okunması kolay bir hale getirdik. Umarım kitabımız

tıp eğitimi alan tüm hekimlerimize fayda sağlar. Kitabın basılmasına katkıda bulunan

Dr. Yunus Emre PURUT ve tüm Modern Tıp Kitabevi çalışanlarına teşekkürü bir borç

bilirim.

Dr. Nazlı Dilay GÜLTEKIN

Ankara, 2021