Gebeliğin Erken Dönemindeki OBSTETRİK RİSKLER, FETAL ANOMALİLER VE FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ebelere Yönelik
Gebeliğin Erken Dönemindeki OBSTETRİK RİSKLER, FETAL ANOMALİLER VE FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ebelere Yönelik
95,00 ₺

Ülkemizde ebeliğe özgü bilimsel kaynaklar; her geçen gün sevindirici bir şekilde artma eğilimi göstermekle birlikte henüz arzulanan seviyede değildir. Bu eserde; böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak, büyük özveri ve çabanın bir sonucu yazılmıştır. Ebeler ve ebelik öğrencileri başta olmak üzere, kadın doğum hemşireleri ve doğum ile aktif ilgilenen sağlık profesyonellerinin de bu eserden yararlanabilmesi amaçlanmıştır. Mevlana ne güzel söylemiş “Bir mum yanındakini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez”. İşte bu özlü sözden hareketle kitabın; bilimsel bilgiden gelen ışığının ebeleri, bakım vermekle yükümlü olduğu gebeleri, aileleri ve toplumu daha da aydınlatmasını gönülden diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımla... Yard. Doç. Dr. Songül AKTAŞ

Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum
Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum
60,00 ₺

Bu eser temel olarak ebelik öğrencileri ve ebeler için hazırlanmış olmakla beraber, kadın doğum hemşirelerinin ve doğum ile aktif olarak ilgilenen sağlık profesyonellerin de başvurabileceği güncel, kanıta dayalı, kısa, net ve somut bilgileri içeren, görsel içeriği zengin, başvuru kaynağı olabilmesi öngörülmüş kapsamlı bir eserdir.Güncel bilgilerin akıl almaz bir hızla değiştiği ve bu değişime paralel şekilde doğru bilgiye ulaşmanın da o derece önemli olduğu bir dönemde bulunmaktayız. Dolayısıyla pratikte güvenilir bilgiye hızla ulaşabilmek için kolaylıkla taşınabilecek bir temel doğum kitabının el altında bulundurulmasının önemli olduğunu düşünmekteyim.

 

 

ÜNİTE 1 Doğum Eylemi

ÜNİTE 2 Doğumun Birinci Evresi

ÜNİTE 3 Doğum Ağrısıyla Başetme (Farmakolojik Olmayan Yöntemler)

ÜNİTE 4 Doğum Ağrısıyla Başetme (Farmakolojik Yöntemler)

ÜNİTE 5 Doğumun İkinci ve Üçüncü Evresi

ÜNİTE 6 Doğumun Dördüncü Evresi ve Postpartum Dönem

ÜNİTE 7 Riskli Doğum Eylemi

ÜNİTE 8Obstetrik Aciller

ÜNİTE 9Preterm Eylem/ EMR/ İntrauterinFetal Ölüm

ÜNİTE 10Postterm Eylem

ÜNİTE 11 Doğum Eylemine Yönelik Girişimler

ÜNİTE 12 III. Evre Komplikasyonları

ÜNİTE 13 IV. Evre Komplikasyonları 

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
110,00 ₺

Kadınla ilgili uluslar arası konferanslarda, kadının güçlendirilmesinin hem bir amaç hem de insanlığın yaşam standartının yükseltilmesinde bir araç olduğu belirtilmekte ve bu nedenle kadınların ulaşılabilir en yüksek standartta fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olmaları gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kadın sağlığının güçlendirilmesi ile sadece kadının kendi özelinde değil aynı zamanda geniş boyutlu toplumsal bir yarar da sağlanmış olacaktır.

Elinizdeki bu kitap, böylesine önemli bir konu alanına sahip olan doğum- kadın sağlığı ve hastalıkları ile ilgili derslerin hemşire ve ebe eğiticiler ve öğrenciler için daha yararlı ve kolay işlenebilmesine katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Kitabın içeriği, ülkemizdeki hemşirelik ve ebelik lisans ve lisans üstü müfredat programındaki doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları konuları ile ilgili dersleri destekleyecek şekilde planlanmıştır. Kitap yazım için hazırlanırken öğrencinin ihtiyacı olan kullanabileceği bilgileri kapsaması amaçlanmış, bu nedenle konular mümkün olduğu kadar ayrıntılardan arındırılarak yazılmıştır. Ancak bilginin hızla ilerlediği çağımızda her basım ile birlikte ihtiyaç duyulan yeni bilgiler ve düzenlemeler kitaba kaçınılmaz olarak girmektedir.

Bu basımda, kitabın içeriğindeki istatistiki bilgiler Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve DSÖ'nün 2015 Dünya sağlık istatistikleri verilerine göre güncellenmiştir. Ayrıca indeks ve sözlük bölümleri de  güncellenmiş, metin içindeki yazım hataları düzeltilerek kitap yeniden şekillendirilmiştir.

Kitabın dizgisinde emeği geçen Rahime Dilmen'e ve Akademisyen Tıp Kitabevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Her basımda daha iyi olması için üzerinde çalıştığım kitabın bu basımının da hemşirelik ve ebelik lisans ve lisans üstü öğrencilerine, eğitimcilere  ve meslekdaşlarıma yararlı olmasını dilerim.

 

 

 

 

BÖLÜM 1

DOĞUM ve KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ

Kadın Sağlığı ile ilgili Bazı Temel Kavramlar

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Prof. Dr.  Kamile KABUKCUOĞLU

BÖLÜM 2

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI

Toplumsal Cinsiyet

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU

BÖLÜM 3

ÜREME SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 4

ÜREME SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 5

GAMOTOGENEZ, KROMOZOM VE GEN ANOMALİLERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 6

GEBELİĞİN OLUŞUMU VE FETUSUN FİZYOLOJİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 7

GEBELİKTE ANNENİN FİZYOLOJİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 8

GEBELİKTE ANNEYİ DEĞERLENDİRME

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 9

FETAL SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

BÖLÜM 11

GEBELİKTE BESLENME

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 12

GEBELİĞİN PSİKOSOSYAL ve KÜLTÜREL BOYUTU

 

Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI

BÖLÜM 13

RİSKLİ GEBELİKLER

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 14

DOĞUM EYLEMİ

 

Prof. Dr. Gülşen VURAL

BÖLÜM 15

DOĞUM EYLEMİNDE İZLEM ve BAKIM

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 16

RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 17

YENİDOĞANIN FİZYOLOJİSİ ve BAKIMI

 

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU

BÖLÜM 18

ÖZEL BAKIM GEREKTİREN YENİDOĞAN

 

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU,

Doç. Dr. Gülten Işık KOÇ

BÖLÜM 19

DOĞUM SONU DÖNEM

Doğum Sonu Bakım

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Yard. Doç. Dr. Nazife AKAN

BÖLÜM 20

YENİDOĞANIN BESLENMESİ

 

Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

BÖLÜM 21

DOĞUM SONU DÖNEMDE RİSKLİ DURUMLAR

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 22

AİLE PLANLAMASI

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 23

İNFERTİLİTE ve YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

BÖLÜM 24

KADIN HAYATININ DEVRELERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 25

ÜREME SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI ve CYBH

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 26

ÜREME SİKLUSU ANOMALİLERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 27

ÜREME ORGANLARININ YAPISAL ve FONKSİYONEL BOZUKLUKLARI

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 28

BENİNGN JİNEKOLOJİK DEĞİŞİMLER

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 29

JİNEKOLOJİK KANSERLER

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 30

MEME NEOPLAZİLERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 31

JİNEKOLOJİDE TANI, TEDAVİ ve BAKIM

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.