İç Hastalıkları Özet Kitabı
İç Hastalıkları Özet Kitabı
440,00 ₺ 0,00 ₺

İç Hastalıkları Özet Kitabı. 2017 Baskı

A’dan Z’ye tüm iç hastalıkları konularını güncel ve özet halde bulabileceğiniz, 443 konusunda otör yazar tarafından yazılmış muhteşem bir hızlı başvuru kaynağı.
İç hastalıkları uzmanı mesleğini, kitaplar olmadan yapamaz. Karşısına hasta geldiğinde ise iç hastalıkları uzmanı, o hastası için o anda okuması gereken bilgileri içeren bir kitabı, elinin altında bulundurmalıdır. Çünkü o anda bilgi denizinde dolaşmaya zaman ayıramayabilir. İşte bu kitap "İç Hastalıkları-Özet Kitabı”, iç hastalıkları uzmanının bu gereksinimini karşılayabilmek amacıyla hazırlandı.

Bu kitapta hastalıkların epidemiyoloji, fizyoloji, patofizyoloji, patoloji bilgilerine yer verilmemeye çalışıldı. Aksine o anda hekimin, hastasına yardım etmesi için ivedilikle gerekli tanı, ayırıcı tanı ve sağaltım bilgilerine yer verildi. Bilgiler, ülkemizin çok değerli 443 bilim insanının yazmış olduğu ana İç Hastalıkları Kitabı’ndan itina ve çok yoğun bir çaba ile süzülmüştür.

Kendini güncel tutmak isteyen uzmanlar, asistanlar, yan dal uzmanları, aile hekimleri ve öğrenciler için okuyucu dostu formatta yazılmıştır.

Önsöz:
İç Hastalıkları uzmanlığının anlam ve önemi son yıllarda daha da artmış bulunmaktadır. Hastaya olabildiğince çabuk ve doğru tanı konulmasının, doğru sağaltım uygulanmasının hasta morbidite ve mortalitesini azaltacağı kuşkusuzdur. Yanı sıra, gereksiz tetkiklerin yapılmaması da elbette çok önemlidir. Bunlar gerçekleştiğinde, hastalıkların toplumsal ve ekonomik maliyetinin de asgariye inmiş olacağı öngörülebilir.
Yaralanmalar ve afetzedeler dâhil tüm hastalıkları anlama ve onlarla savaşımda, iç hastalıkları uzmanı temel ve başroldedir. Özellikle iç hastalıkları anadalında, yandallaşmanın çok özendirildiği ve desteklendiği geçmiş 20-30 yıldaki deneyimler, ciddi şekilde tanı gecikmesi ve tanı-sağaltım maliyetlerinin arttığına işaret etmektedir. Çünkü maalesef, çoğu uç dal uzmanlarının, sistematik alınmış tam bir anamnez ve ardından sistematik tam bir fizik bakı yapmadıkları ya da yapamadıkları anlaşılmaktadır. Bu yüzden devletler ve Avrupa Birliği’nin son yıllarda yandallardan çok iç hastalıkları uzmanlığını destekleme kararları aldıklarını görmekteyiz. Ülkemizde de son yıllarda, tıp fakülteleri iç hastalıkları anabilim dallarında bile "GENEL DÂHİLİYE BİLİM DALI” kurulmakta ve yandal uzmanlığına yönelmemiş iç hastalıkları uzmanı öğretim üyesi sayısının arttırılmasına çalışılmaktadır.
İç hastalıkları uzmanının önünde, deyim yerindeyse bir bilgi okyanusu bulunmakta ve bu her geçen gün derinleşmekte ve büyümektedir. O bilgilerin tümünü, hiç birimiz okuyamayız ve aklımızda tutamayız. İşte bu nedenle iç hastalıkları uzmanı mesleğini, kitaplar olmadan yapamaz. Karşısına hasta geldiğinde ise iç hastalıkları uzmanı, o hastası için o anda okuması gereken bilgileri içeren bir kitabı, elinin altında bulundurmalıdır. Çünkü o anda bilgi denizinde dolaşmaya zaman ayıramayabilir. İşte bu kitap "İç Hastalıkları-Özet Kitabı”, iç hastalıkları uzmanının bu gereksinimini karşılayabilmek amacıyla hazırlandı.
Bu kitapta hastalıkların epidemiyoloji, fizyoloji, patofizyoloji, patoloji bilgilerine yer verilmemeye çalışıldı. Aksine o anda hekimin, hastasına yardım etmesi için ivedilikle gerekli tanı, ayırıcı tanı ve sağaltım bilgilerine yer verildi. Bilgiler, ülkemizin çok değerli 443 bilim insanının yazmış olduğu ana İç Hastalıkları Kitabı’ndan itina ve çok yoğun bir çaba ile süzülmüştür. O kitapta kaynaklar metinde atıflandırılmayıp bölüm sonlarında topluca verilmişti. Bu nedenle kaynakçadaki hangi kaynağın hangi satıra ait olduğu seçilemediğinden, elinizdeki kitaba kaynakça konulmamıştır. Tabii ki okuyucu, bütün bilgilerin kaynakçalarına ana kitaptan ulaşabilecektir.
Son olarak vurgulamalıyım ki iç hastalıkları uzmanı mesleğini, tıbbi yazıncayı (literatür) da yakından izleyip, bilgilerini daima güncelleyerek uygulamak zorundadır.

Başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Hulki Meltem Sönmez

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
1.600,00 ₺

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 4. Baskı İlk baskısını 1996 yılında "Enfeksiyon Hastalıkları” adıyla yapan kitabımız, daha sonraki baskılarını "Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi " adı ile yapmıştır. İki cilt, 30 bölüm ve 208 alt bölümden oluşan, 302 yazarlı, üç editörlü kitabımızın son baskısı 2017 Ocak ayında okuyucunun hizmetine sunulmuştur. Birinci ciltte sistemlere göre enfeksiyon hastalıkları ele alınmış, ikinci ciltte ise bu hastalıkların etiyolojisinden sorumlu mikroorganizmalar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu son baskıda daha önceki bölümler güncellenmiş, son yıllarda ortaya çıkan yeni enfeksiyonlar eklenmiştir. Bu kitap bir tercüme kitabı değildir, dolayısıyla yazarların kendi birikim ve bilgileri ile yazılmış, ülkemize ait verilerin de yar aldığı özgün bir başucu kitabıdır. Okuyucunun yararlanması dileği ile…

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Dahiliye Akıl Notları
Dahiliye Akıl Notları
180,00 ₺

DAHİLİYE AKIL NOTLARI
 

" Referans dahiliye temel kitapları sizin için özetlendi "

 

Dahiliye Uzmanlarının Her Seviyede Muhakkak Sahip Olması Gereken Kapsamlı Mesleki Bir Kılavuz.

Kendinizi dahiliye alanında güncel tutabilmek için onlarca kaynak kitabı okumanıza artık gerek yok.

Yoğun poliklinik ortamında güncel tanı ve tedavileri öğrenmek, hızlı gözden geçirme için İDEAL.

Kısacası bu muhteşem eserde " Referans dahiliye temel kitapları sizin için özetlendi "

 • Dahiliye Temel Kitaplarının Özetleri

 • Poliklinik Pratiğinde Gerekli Referans Bilgiler

 • Algoritma, Tablo ve Şemalarla Sunulan Pratik Yaklaşım

 • Uluslararası Tanı ve Tedavi Kılavuzları

 • Bilinmesi Gereken Önemli Ayrıntılar

 • Tüm Testlerin Anlamları ve Yorumları

 • Uyarılar, Önlemler ve Nokta Bilgiler 

Dahiliye Deneme Soruları
Dahiliye Deneme Soruları
52,00 ₺ 65,00 ₺

Sevgili meslektaşlarım;

Dahiliye, Tus sınavının esasını oluşturmaktadır. Ydus sınavı da adayların önemli kısmının yakın netlerle elendiği bir sınav platformudur. Bu konuda önemli bir eksiklik olduğunu fark ettiğimden bu konuya özel bir çalışma gayesinde bulundum. İnşallah herkesin faydalanacağı ve güzel sonuçlar alabileceği sınavlar geçirmesine vesile olurum.

Bu kitabı yazarken hiçbir zaman maddi manevi desteklerini esirgemeyen değerli eşime, aileme, yakın arkadaşlarım Ali Sağanak, Egemen Konak, Muhammed Ali Fural, Adnan Dursun, Furkan Bahadır Alptekin, Necmettin Enbiya Bilgin, çok değerli abim Uğur Eleman ve ismini sayamayacağım daha nice dostlarıma, saygı değer hocalarıma ve Hipokrat Yayınevi grubuna şükranlarımı iletirim.

İnşallah hepinizin sınav esnasında ‘'Ben bunu Dahiliye Deneme Kitabı'nda okumuştum'' diye düşünmenize ve sınav sonunda güzel sonuçlar almanıza katkıda bulunurum.

Dahiliye Özet Bilgiler ve Güncel Notlar
Dahiliye Özet Bilgiler ve Güncel Notlar
160,00 ₺

Gerek tıp eğitimi, gerekse uzmanlık eğitimi boyunca veya eğitim sonrası sağlık hizmeti sunumunda daima elimizin altında olacak bir başvuru kaynağına ihtiyaç duyarız. Günümüzde bilgi çok fazla artmış ve bilgiye ulaşım kolaylaşmış olsa da cebimizde taşıyabileceğimiz bir kaynağın yerini hiçbir şey tutamaz. Sahip olduğunuz bu kitap öğrencilik ve hekimlik hayatınız boyunca size yardımcı olması için hazırlanmış, geniş bir çeviri ekibiyle kullanımınıza hazır hale getirilmiştir. Kitap dahili hastalıklar konusunda en sık karşılaşılan problemler konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Bir textbook değildir. Ancak konuları hazırlamanız ve kolayca anlamanız için gereken tüm bilgileri içermektedir. Bu nedenle başvuru kaynağı niteliğindedir.

*** Asistan hekimler, yan dal asistanları ve uzman doktorlar tarafından kaleme alınan "Dahiliye Cep Kitabı’nın” amacı; hastaya ilk yaklaşım ve yatan hastalarda sık görülen tıbbi problemler konusunda klinisyen için gerekli anahtar bilgileri mümkün olduğu kadar kısa ve öz bir şekilde sağlamaktır. Önceki baskılarımıza olan muazzam tepkiler klinisyenler için önemli bir boşluğu doldurmak konusunda yardımcı olabileceğimizi ortaya koydu. Bu altıncı baskı ile birlikte birçok önemli gelişmeler mevcut.

Her konu bütün yönleriyle güncelledi. Özellikle, akut koroner sendromlar, kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, hepatit C, HIV ve diyabet için en son farmakoterapinin yanı sıra valvüler kalp hastalığı, atriyal fibrilasyon ve inme için en son cihaz bazlı tedavileri eklendi. Son zamanlarda hipertansiyon ve kolesterol için kılavuzlardaki yaklaşım farklılıkları sadeleştirilmiş ve birleştirilmiştir. Malignitelerin moleküler sınıflandırmasını ve ilgili biyolojik tedaviler genişlettildi. Mekanik dolaşım desteği, anjiyoödem, non-invaziv ventilasyon, toksikoloji, akciğer transplantasyonu, gastrointestinal motilite bozuklukları ve kardiyorenal sendrom gibi yeni bölümler eklendi.

Aynı zamanda, iç hastalıkları uzmanı olmayan uzman doktorlar için;
 genel semptomlara ayırıcı tanı koymak ve konsültasyon çağrısı ile bir değerlendirme başlatılması konusunda uzmanların rehberlik ettiği konsültasyonlar bölümünü güncellendi. Her zaman olduğu gibi, en yeni yüksek seviye bilimsel gözden geçirmeleri ve "Pocket Medicine” ‘in basıma gittiği zamana kadar yayınlanan önemli çalışmalar ile anahtar referanslar oluşturuldu.

Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı
Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı
165,00 ₺


Her türlü tanısal zorlukla, bu hızlı ve referans olan el kitabı ile güvenle baş edebilirsiniz.


Tanısal bir zorluk ile karşılaştığınızda hızlı cevaplara ulaşabilmek için başarısı kanıtlanmış olan bu el kitabını okumaya başlayın!


Birinci Basamak Cep Kitabı yeni ve dünyaca çok satan bir yayındır. Türkiye’de en fazla ilgi gören yayınlardandır. Konusunda söz sahibi doktorların ve ekibinin özel çabasını temsilen, kronik ağrıdan inkontinansa kadar konular için özet ve kullanışlı bilgi sağlayarak birinci basamağın pek çok alanlarından doktorlara rehberlik etmek için kanıtı ve tecrübeyi bir araya getirmektedir.


Birinci basamak cep kitabının, bilginin sorun ortaya çıktığı zaman erişilebilir ve anlaşılabilir olduğunda en etkili şekilde kullanılmış olacağı kanıtlanmıştır. Şüphesiz, Birinci Basamak Cep Kitabı, tıp eğitimine destek olacak ve birinci basamak sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacaktır.


Eğer birinci basamak pratiğinizde ayırıcı tanısında zorluk çekilen ve kafa karıştıran olgular ile karşılaşıyorsanız bu pratik referans kitabı kütüphanenizde muhakkak bulundurmalısınız. Sık görülen semptom, bulgu, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri üzerinde yoğunlaşan bu değer biçilemez kaynağı önlüğünüzün cebinde taşıyabilir ve işyerinizde kolaylıkla gözden geçirebilirsiniz.


Kitabın Özellikleri:
• Anormal mamografi, antikoagulasyon, bipolar bozukluk, kornea abrazyonu, disparoni ve görme kaybı gibi yeni eklenen bölümlerin de eşliğinde en son klinik kanıtlar ve klinik pratikteki gelişmelerden haberdar olun.
• Kanıta dayalı kılavuzlar ile doğru soruları sorun ve elde ettiğiniz veriler ile hızlı ve doğru tanılara ulaşın.
• Zihinsel hastalıklar, kulak/burun/boğaz, kardiyovaskuler, solunum, nöromusküler, metabolik ve diğer birçok sistemi ilgilendiren; kolay okunabilen sisteme özgü şikayetleri içeren 140’dan fazla bölüm ile aradığınız bilgiye hızlıca erişin

Harrison s Principles of Internal Medicine, Twentieth Edition
Harrison s Principles of Internal Medicine, Twentieth Edition
900,00 ₺ 1.775,00 ₺

Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e

J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo

MASTER MODERN MEDICINE!

Introducing the Landmark Twentieth Edition of the Global Icon of Internal Medicine

The definitive guide to internal medicine is more essential than ever with the latest in disease mechanisms, updated clinical trial results and recommended guidelines, state-of-the art radiographic images, therapeutic approaches and specific treatments, hundreds of demonstrative full-color drawings, and practical clinical decision trees and algorithms

Recognized by healthcare professionals worldwide as the leading authority on applied pathophysiology and clinical medicine, Harrison’s Principles of Internal Medicinegives you the informational foundation you need to provide the best patient care possible.

Essential for practice and education, the landmark 20th Edition features:

 • Thoroughly revised content—covering the many new breakthroughs and advances in clinical medicine that have occurred since the last edition of Harrison’s. Chapters on acute and chronic hepatitis, management of diabetes, immune-based therapies in cancer, multiple sclerosis, cardiovascular disease, HIV, and many more, deliver the very latest information on disease mechanisms, diagnostic options, and the specific treatment guidance you need to provide optimal patient care.
 • State-of-the-art coverage of disease mechanisms: Harrison’s focuses on pathophysiology with rigor, and with the goal of linking disease mechanisms to treatments. Improved understanding of how diseases develop and progress not only promotes better decision-making and higher value care, but also makes for fascinating reading and improved retention. Harrison’s summarizes important new basic science developments, such as the role of mitochondria in programmed and necrotic cell death, the immune system’s role in cancer development and treatment, the impact of telomere shortening in the aging and disease processes, and the role of the microbiome in health and disease. Understanding the role of inflammation in cardiovascular disease, the precise mechanisms of immune deficiency in HIV/AIDS, prions and misfolded proteins in neurodegenerative diseases, and obesity as a predisposition to diabetes are just a few examples of how this edition provides essential pathophysiology information for health professionals.
 • All-new sections covering a wide range of new and emerging areas of vital interest to all healthcare professionals. New sections include: Sex and Gender-based Issues in Medicine; Obesity, Diabetes Mellitus, and Metabolic Syndrome; and Consultative Medicine— Plus, a new Part covering cutting-edge topics in research and clinical medicine includes great new chapters on the role of Epigenetics in Health and Disease, Behavioral Strategies to Improve Health, Genomics and Infectious Diseases, Emerging Neuro-Therapeutic Technologies, and Telomere Function in Health and Disease, and Network System Medicine.
 • Important and timely new chapters—such as Promoting Good Health, LGBT Health, Systems of Healthcare, Approach to Medical Consultation, Pharmacogenomics, Antimicrobial Resistance, Worldwide Changes in Patterns of Infectious Diseases, Neuromyelitis Optica, and more—offer the very latest, definitive perspectives on must-know topics in medical education and practice. 
 • Updated clinical guidelines, expert opinions, and treatment approaches from world-renowned editors and authors contribute to the accuracy and immediacy of the text material and present a clear blueprint for optimizing patient outcomes.
 • End-of-chapter suggested readings reinforce the text material and provide a robust platform for further study and research.