Kalp Cerrahisi: Cerrahi Teknikler, Tehlikeler ve Önlemleri
Kalp Cerrahisi: Cerrahi Teknikler, Tehlikeler ve Önlemleri
200,00 ₺


Kalp Cerrahisi: Cerrahi Teknikler, Tehlikeler ve Önlemleri 4. Son Baskı Çıktı

 

20 Yıldır Kalp Cerrahisinde Zirvede.

 

Birçok dile çevrilmiş ve uluslararası alanda çok prestijli bir konuma gelmiş bir eser

 

 • Kitap öncelikle teknik detaylara yoğunlaşmıştır.

 • İlişkili cerrahi anatomi özlü ve pratik bir şekilde sunulmuştur.

 • Kitabın Dünya çapındaki başarısına damga vuran mükemmel ve yüksek kaliteli çizimlerdir.

 • Kalp cerrahisi prosedürlerinin performansında, tuzak ve hataların önemi, önünde tehlike işareti olan alt başlıklarla belirtilmiştir. Okuyucuyu bunların oluşma mekanizması konusunda bilgilendirir ve komplikasyonlardan sakınmakla ve cerrahi tedaviyle ilgili gerekli öneriler yapılmaktadır.

 

Bütün bölümler büyük çapta araştırılmıştır. Pek çok yeni güncelleme sunulmuştur. Bunlar hem sol hem de sağ ventriküler disfonksiyonun cerrahi yeniden yapılandırmasını (rekonstrüksiyonunu), porselen aortun ve antegrad serebral perfüzyonun yönetimini içermektedir. Kongenital kalp defektleri üzerine olan bölüm, pulmoner ven stenozları için yeni prosedürleri, Fallot Tetralojisi için güncel yaklaşımları, aortik translokasyon ameliyatını, ve Sano prosedürünü sunar. Kitabın bazı kısımları yeni kavramları ve yaklaşımları konunun içine alarak tamamen yeniden yazılmıştır. Eskimiş prosedürler silinmiştir.

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım
Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım
450,00 ₺

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım

Bu alanda multidisipliner olarak tüm girişimsel ve terapötik açılımları pratik ve eksiksiz şekilde sunan en kapsamlı kaynak.

Kardiyovasküler cerrahi gibi ekip çalışması gerektiren branşımızın her aşamasında multidisipliner tetkik takip ve tedavi gerekmekte olduğu hepimizin malumudur. Çünkü açık kalp cerrahisinin gerçekleştirilmesi için uygulanan prosedürlerin her biri ekstrafizyolojiktir. Bu ekstrafizyolojik uygulamaların menfi etkileri başta kardiovasküler olmak üzere tüm sistemler üzerinedir. Dolayısıyla bu prosedürlere uygunluga karar verme aşaması olan preoperatif dönem ile işlemlerin uygulandığı intraoperatif ve postoperatif dönem oldukça hayati öneme haizdir. Bu aşamalarda sorunsuz yol alma adına sorunlu olabilecek sistemlerin ilgili branşlarıyla müspet işbirliği içinde olmak, tüm kararları konsensüsle almak, yani konsey düsturuyla hareket etmek olmazsa olmaz prensibimiz olmalıdır.

Kitabımızın yazılmasında öncelikli hedefimiz yoğun bakımlarda mesaisini geçirmek zorunda olan her branştaki meslektaşımıza güncel ve pratik bilgiler ışığında ihtiyaçları olan girişimsel ve terapötik açılımları sunmaktır.

Şimdiye kadar genel ve özel yoğun bakımlarla ilgili çeşitli kitaplar yazılmış olmasına rağmen, sahada çalışan bizlerin hala eksikliğini hissettiği oldukça fazla sorunla karşılaştığımız muhakkaktır. Gördüğümüz eksikliklerin giderilebileceği şekilde, her branştan meslektaşımızla bir araya gelerek bölümler düşünülmüş ve yazılmıştır.

 Vasküler Kompresyon Sendromları
Vasküler Kompresyon Sendromları
60,00 ₺

Vasküler Kompresyon Sendromları kitabı bu alandaki ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ve dünya vasküler cerrahi literatüründe benzer bir kaynak bulunmamaktadır dolayısıyla bu açığı kapatması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Vasküler kompresyonlar konusunda daha yolun çok başında olduğumuzu ve aslında buz dağının görünen kısmı ile ilgili bilgi sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kitabın ana konusu vasküler yapılarda meydana gelen kompresyonlardır. Yani vasküler kompresyonların bir sebep değil sonuç olduğu klinik durumlar kitaba dâhil edilmiştir.

 


"Vasküler Kompresyon Sendromları" Kitabının İçindekileri:

 

 • 1. BÖLÜM Dolaşım Sistemi Anatomisi
 • 2. BÖLÜM Dolaşım Sistemi Histoloji ve Embriyolojisi
 • 3. BÖLÜM Dolaşım ve Damar Sistemi Fizyolojisi
 • 4. BÖLÜM Vasküler Kompresyon Sendromları ve Görüntüleme Yöntemleri
 • 5. BÖLÜM Kardiyak Kompresyon Sendromları
 • 6. BÖLÜM Baş ve Boyun Bölgesi Vasküler Kompresyon Sendromları
 • 7. BÖLÜM Gövde ve Gövde Duvarı Vasküler Kompresyon Sendromları
 • 8. BÖLÜM Üst Ekstremite Vasküler Kompresyon Sendromları
 • 9. BÖLÜM Abdomen Vasküler Kompresyon Sendromları
 • 10. BÖLÜM Pelvis Kompresyon Sendromları
 • 11. BÖLÜM Alt Ekstremite Kompresyon Sendromları

Aort cerrahisi
Aort cerrahisi
65,00 ₺

Aort cerrahisi

Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar
Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar
60,00 ₺

Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar

Önsöz

Hekim olarak hangi dalı seçtiğimizin bir önemi olmaksızın, bilmekle ve yapmakla yükümlü olduğumuz kardiyopulmoner resüsitasyon, son kılavuzların ve güncel kaynakların ışığı altında Türkçe olarak ele alındı. Çok geniş bir yelpazede; 112 acil hizmetleri, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım başta olmak üzere insanın olduğu her alanda, doktor, hemşire, paramedik, acil tıp teknikeri ve diğer sağlık çalışanlarının başucu kaynak kitabı olmasını dileriz.

İÇİNDEKİLER

Türkiye’de Kardiyopulmoner Resüsitasyonun Tarihçesi ve Gelişimi

Bölüm 1

Durumu Kötüleşen Hastanın Tanınması ve ABCDE Değerlendirmesi

Bölüm 2

Erken Uyarı Sistemleri

Bölüm 3

Akut Koroner Sendromların Tanı ve Tedavisi

Bölüm 4

Peri-Arrest Aritmiler; Tanı, Klinik Bulgular, Tedavi

Bölüm 5

Şoklu Hastaya Yaklaşım

Bölüm 6

Hava Yolu Obstrüksiyonu Olan Hastaya Yaklaşım

Bölüm 7

Temel Yaşam Desteği

Bölüm 8

Otomatik Eksternal Defibrilatörler

Bölüm 9

İleri Yaşam Desteği (İYD) Algoritması

Bölüm 10

Defibrilatörleri Tanıyalım / Özellikleri / Kullanımı

Bölüm 11

Kardiyak Arrestin Geri Döndürülebilir Nedenleri/ Tedavileri

Bölüm 12

Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda İlaç Uygulama Yolları

Bölüm 13

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Monitorizasyon

Bölüm 14

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Hava Yolu Yönetimi

Bölüm 15

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Ultrasonografi Kullanımı

Bölüm 16

İmplante Edilebilir Kardiyovasküler Elektronik Cihazı (İKEC) ve Ventriküler Destek Cihazı (VDC) Olan Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulaması

Bölüm 17

Resüsitasyon Sonrası Bakım

Bölüm 18

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Peys Endikasyonları Uygulaması ve Hastanın İzlemi

Bölüm 19

Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon (E-KPR)

Bölüm 20

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi (HSY)

Bölüm 21

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırma Kararı Nasıl Verilir?

Bölüm 22

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Etik

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.