Temel Kardiyoloji + VCD
Temel Kardiyoloji + VCD
300,00 ₺ 750,00 ₺

Türkiye’nin En Kapsamlı ve Güncel Türkçe Textbook

" Yüzlerce Türk Kardiyoloji Uzmanı, Binlerce Meslektaşı İçin Hazırladı  "

 

 • Türkiye’de ulusal olarak oluşturulmuş, kapsamlı ve güncel Türkçe kardiyoloji kaynak kitabı.

 • Yüzlerce kardiyoloji uzmanından bu alandaki en son gelişmeler ve güncellemeler.

 • Kardiyolojinin sık karşılaşılan ve sık görülen tüm majör hastalık, bulgu ve patolojileri.

 • Kapsamlı ve referanslı içerik.

 • Binlerce kardiyolojik görsel ve şemalar.

 • Sade ve kolay okunabilir dil yapısı.

Tamamı renkli ve ciltli bir şaheser.

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Hipertansiyon - Braunwaldın Kalp Hastalıkları Ek Kitabı
Hipertansiyon - Braunwaldın Kalp Hastalıkları Ek Kitabı
80,00 ₺ 125,00 ₺

Klinik hipertansiyon kalp hastalığıyla ilişkili uzun dönemli sorunların en önemlilerinden biridir. Braunwald'ın Kalp Hastalıkları kitabının bu ek kitabı kardiyovasküler tıbbın bu anahtar alanına derinlikli olarak odaklanmaktadır.

A dan Z ye Kronik Kalp Yetersizliği
A dan Z ye Kronik Kalp Yetersizliği
100,00 ₺ 162,00 ₺

Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kalp yetersizliğinin görülme sıklığındaki artışa paralel olarak tanı ve tedavideki gelişmeler hızla süre gelmektedir. Bu kitapta yer alan kalp yetersizliği tanımı, sınıflandırması ve tedavisindeki tarihsel süreç bu hızlı gelişimin önemli bir kanıtıdır.

 Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar
Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar
240,00 ₺ 300,00 ₺

İçindekiler:

 • Bölüm 1 Kalbin Cerrahi Anatomisi
 • Bölüm 2 Kardiyovasküler Fizyoloji
 • Bölüm 3 Kardiyovasküler Cerrahide Farmakolojik Tedavi
 • Bölüm 4 Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi
 • Bölüm 5 Kalp Cerrahisinde Anestezi
 • Bölüm 6 Kalp Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım İzlemi
 • Bölüm 7 Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanısında Manyetik
 • Rezonans Görüntüleme
 • Bölüm 8 Prognoz Belirlemede Nükleer Görüntülemenin Yeri
 • Bölüm 9 Kalp Cerrahisinde Hematolojik Komplikasyonlar
 • Bölüm 10 Kan Koruma ve Transfüzyon
 • Bölüm 11 Kardiyak Cerrahi Sonrasında Gelişen Akut Böbrek Hasarı
 • Bölüm 12 Kardiyovasküler Cerrahi ve Diabetes Mellitus (DM)
 • Bölüm 13 Myokardiyal Koruma
 • Bölüm 14 Açık Kalp Ameliyatlarının Nörolojik Kompliksyonları
 • Bölüm 15 Ekstrakorporeal Dolaşımın Plazma, Eritrosit ve Kalp
 • Dokusunda Eser Element Düzeylerine Etkisi
 • Bölüm 16 Ekokardiyografi
 • Bölüm 17 Anastomoz Cihazları
 • Bölüm 18 Homogreft, Otogreft ve Heterogreftler
 • Bölüm 19 Mitral Kapak Cerrahi Hastalıkları
 • Bölüm 20 Mitral Kapak Tamir Yöntemleri
 • Bölüm 21 Aort Darlığı
 • Bölüm 22 Aort Yetmezliği
 • Bölüm 23 Triküspit Kapak Hastalığı ve Cerrahisi
 • Bölüm 24 Koroner Arter Hastalıklarının Tanısında Gelişmeler
 • Bölüm 25 Koroner Revaskülarizasyonda Cerrahi Endikasyonlar
 • Bölüm 26 Kardiyopulmoner Bypass
 • Bölüm 27 Koroner Arter Bypass Cerrahisi
 • Bölüm 28 Koroner Reoperasyonlar
 • Bölüm 29 Çalışan Kalpte Koroner Cerrahisi
 • Bölüm 30 Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kardiyojenik Şok ve
 • Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 31 İnvaziv Kardiyolojik Girişimler Sonrası Acil
 • Kardiyak Cerrahi
 • Bölüm 32 Yetişkin PDA Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 33 Yetişkin ASD Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 34 Yetişkin VSD Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 35 Yetişkin Fallot Tetralojisi Kalp Hastalıkları ve
 • Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 36 Yetişkin Aort Koarktasyonu ve İzterrupted Arkus
 • Aorta- Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 37 Yetişkin Sinüs Valsalva Anevrizmaları ve Cerrahisi
 • Bölüm 38 Yetişkin Vasküler Ring ve Sling
 • Bölüm 39 Sol Ventrikül Anevrizmaları
 • Bölüm 40 Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler
 • Septal Defekt
 • Bölüm 41 Kardiyak Aritmilerin Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 42 Perikard Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bölüm 43 Kalp Yaralanmaları
 • Bölüm 44 Kalp Tümörleri ve Cerrahisi
 • Bölüm 45 İnfektif Endokardit
 • Bölüm 46 Robotik Kalp Cerrahisi
 • Bölüm 47 Yapay Kalp ve Destek Cihazları
 • Bölüm 48 İntra-Aortik Balon Pompası
 • Bölüm 49 Kalp Transplantasyonu
 • Bölüm 50 Kardiyovasküler Hastalıklarda Rejeneratif Tedavi
 • Bölüm 51 Hipertrofik Kardiyomiyopati
 • Bölüm 52 Kombine Koroner, Karotis Veperiferik Girişimler
 • Bölüm 53 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
 • Bölüm 54 Asendan Aort Anevrizması ve Diseksiyonu
 • Bölüm 55 Torakoabdominal Aort Anevrizmaları
 • Bölüm 56 Aort ve Büyük Damar Hastalıklarında Endovasküler Tedavi
 • Bölüm 57 Ventriküler Destek Sistemleri

Girişimsel Kardiyolojide Problem Odaklı Yaklaşımlar
Girişimsel Kardiyolojide Problem Odaklı Yaklaşımlar
270,00 ₺

Girişimsel operatörler, koroner anatomi tortuöz yapıda olduğunda genellikle komplikasyon görülmesini beklerler fakat bunun yanında, normal bir koroner anatomik yapıyla beraber anjiyografik olarak düzgün görünümlü lezyonlar da büyük zorluklara ve ek morbiditeye neden olabilir.
Dr. Colombo ve Stankovic' in ekipleri başta olmak üzere, Dünya'ca kendini kanıtlamış girişimsel kardiyologlar, kendi kişisel deneyimleri temelinde, didaktik bir kitap anlayışından uzak bir tarzda, düzenli olarak uyguladıkları koroner, karotis ve renal, periferik arter girişimleri ile ilgili komplikasyonlar ve bunların üstesinden gelme konusunda önerilerde bulunmuşlardır

Hurst s the Heart
Hurst s the Heart
900,00 ₺ 1.300,00 ₺

Hurst's the Heart, 14th Edition: Two Volume Set 14th Edition

 • Cardiology’s cornerstone text – thoroughly updated to reflect the latest clinical perspectives and cutting-edge topics

  Hailed for its authority, currency, and ability to translate the latest technical and clinical advances into clinical application, Hurst’s The Heart is the field’s landmark text and cardiology’s longest continuously published reference text. A previous edition of this trusted classic was described by Doody’s as “an outstanding choice for those who strive for a firm foundation in cardiovascular medicine, as well as an up-to-date and user-friendly source that addresses every discipline in the field.”

  Readers will find succinct, visually appealing summaries of all the major new trials, and guidelines, along with tips for optimizing outcomes and health quality. The Fourteenth Edition has been completely updated to reflect the latest technical, therapeutic, and clinical advances, while still maintaining a strong focus on patient care. Other enhancements include the addition of textual features such as Practice Points, Common Clinical Questions, and an increased number of the acclaimed Hurst’s diagrams.

  • NEW TO THIS EDITION: Section on Metabolic Disorders and Cardiovascular Disease, Cigarette Smoking and Cardiovascular Disease
  • Enhanced by more than 1,500 full-color illustrations and more than 500 tables
  • Brand new chapters include:  Arrythmogenic Cardiomyopathy, Ischemic Mitral Regurgitation, Degenerative Mitral Valve Disease, Left Ventricular Noncompaction, Evaluation and Management of Acute Heart Failure, Carotid Artery Stenting, Race, Ethnicity, and Cardiovascular disease
  • The only comprehensive cardiology reference to publish every 2.5 years to allow for reporting of the latest trials and guidelines

Kardiyolojide Pratik Bilgiler
Kardiyolojide Pratik Bilgiler
40,00 ₺

Kardiyolojide Pratik Bilgiler

Prof.Dr. Sait ALAN

İyi bir hekim olmak, etik değerlerle beraber teorik ve pratik bilgi birikimine dayanmaktadır, öğrencilerimiz ve asistan hekimlerimiz den aldığımız öneriler doğrultusunda Özellikle tıp Öğrencisi ve asistanlarımızın ihtiyacını karşılayacak bir kaynak kitap hazırladık. Meslektaşlarımızdan gelecek talep ve Öneriler doğ­rultusunda sürekli olarak kitabımızı yenilemeyi hedeflemekteyiz. Öncelikle, bu yararlı çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine teşekkür ediyorum. Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kliniğimiz adına bütün meslektaşlarımıza armağan ediyoruz.

Vakalarla Kardiyoloji
Vakalarla Kardiyoloji
300,00 ₺

İçindekiler

 • 1. Bölüm Koroner By-Pass Sonrası Sternum İnsizyon Hattında Gelişen Low Grade Kondrosarkom
 • 2. Bölüm İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör İşlev Bozukluğuna Yaklaşım
 • 3. Bölüm Contact Force Teknolojisiyle Hastalarımızda Pulmoner Ven İzolasyonu
 • 4. Bölüm Post-Operatif Atrial Fibrilasyon Hastalarına Vakalarla Yaklaşım
 • 5. Bölüm Wolff Parkinson White Sendromu Olan Atriyal Fibrilasyon Gelişen Hastaya Yaklaşım
 • 6. Bölüm Brugada Sendromu: Vaka Eşliğinde Yaklaşımlar
 • 7. Bölüm Pil Kontrolünde Ahre Saptanan Hastaya Yaklaşım
 • 8. Bölüm Pulmoner Ven İzolasyonunu Doğrulamada Kullandığımız Adenozinin Rolü
 • 9. Bölüm Atriyal Fibrilasyonda Güncel Yaklaşımlar
 • 10. Bölüm Ventriküler Erken Vuru Ablasyonu Sırasında Olan Sol Ana Koroner Diseksiyonu, Olası Komplikasyonlar ve Komplikasyonlara Yaklaşım
 • 11. Bölüm Ventriküler Aritmi Fırtınası ve Vaka Örnekleri ile Güncel Tedavi Yaklaşımı
 • 12. Bölüm Eşzamanlı İleri Evre Böbrek Yetmezliği ve Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Sacubitril/Valsartan’ın Böbrek Fonksiyonları Üzerine Olumlu Etkisi
 • 13. Bölüm Koroner Anomalilerin Klinik Prezantasyonu Morbidite ve Mortalitelerin Vaka Eşliğinde Değerlendirilmesi
 • 14. Bölüm Miyokard Enfarktüsünün Mekanik Komplikasyonlarına Vaka Örnekleriyle Yaklaşım
 • 15. Bölüm Homozigot MTHFR Gen Mutasyonu Olgusu Eşliğinde Genç Miyokard Enfarktüslü Hastalara Yaklaşım
 • 16. Bölüm Enfektif Endokardit (EE)
 • 17. Bölüm Makro CK Vakasına Yaklaşım
 • 18. Bölüm Vakalar Eşliğinde Deli Bal Zehirlenmeleri
 • 19. Bölüm De Winter Paterni EKG’si Olan Hastaya Vaka Örneği İle Yaklaşım
 • 20. Bölüm Vaka Eşliğinde Adölesanda Göğüs Ağrısına Yaklaşım
 • 21. Bölüm Konjenital Kalp Hastalıkları ve Septik Emboli
 • 22. Bölüm Kontrast Nefropatisi Gelişen Hastaların Tedavisine Vaka Eşliğinde Güncel Yaklaşım
 • 23. Bölüm Nonkompaksiyon Kardiyomiyopatinin Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar
 • 24. Bölüm Multiple Serebral Emboliye Yol Açan Mobil Aortik Aterom Plağı
 • 25. Bölüm Aterosklerotik Renal Arter Hastalığına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 26. Bölüm Vakalar Eşliğinde Myokardite Yaklaşım
 • 27. Bölüm Peripartum Kardiyomiyopatide Tanı, Tedavi ve Takip
 • 28. Bölüm Heparin İlişkili Trombositopeni (HIT)
 • 29. Bölüm Kounis Sendrumu Olan Hastaya Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 30. Bölüm Ekokardiyografide Sağ Atriumda Rastlanılan Patolojiyi Taklit Eden Anatomik Varyantlar ve Embriyoner Kalıntılar
 • 31. Bölüm Gebelerde Akut Koroner Sendroma Vakalar Eşliğinde Yaklaşım
 • 32. Bölüm Fabry Hastalığı ve Kardiyoloji
 • 33. Bölüm Mekanik Kapak Trombüsü Olan Hastaya Yaklaşım
 • 34. Bölüm Vakalar Eşliğinde Vazospastik Anjinaya Yaklaşım
 • 35. Bölüm Vakalarla Takotsubo Kardiyomiyopatisine Yaklaşım
 • 36. Bölüm Osteosarkomun Neden Olduğu Kardiyak Bası
 • 37. Bölüm Hastane Dışı Kardiyak Arrest Vakalarında Ayırıcı Tanı
 • 38. Bölüm Doğumsal Perikardiyal Anomaliler
 • 39. Bölüm Ventrikül Destek Cihazı Takılmış Son Dönem Kalp Yetersizliği Hastasına Yaklaşım
 • 40. Bölüm Tekrarlayan Perimiyokardit Hastalarına Güncel Yaklaşımlar
 • 41. Bölüm Hipertansiyonda Tuz ve Tuz Alımı Takibi
 • 42. Bölüm Kalp Yetmezliğinde Demir Eksikliğine Yaklaşım
 • 43. Bölüm Oral Antikoagülan Kullanımı Altında Kanamaya Vakalar Eşliğinde Güncel Yaklaşım
 • 44. Bölüm Sekundum Atriyal Septal Defektin İki ve Üç Boyutlu Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi ve Tedavi Seçimi.
 • 45. Bölüm Wellens Sendromu, Vaka Eşliğinde Tanı ve Yaklaşım
 • 46. Bölüm MINOCA : Vaka Eşliğinde Tanı ve Yaklaşım
 • 47. Bölüm Konstriktif Perikardit Tanı ve Tedavisine Yaklaşım
 • 48. Bölüm Radiyal Girişimlerde Karşılaşılan Anatomik Zorluklara Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 49. Bölüm Koroner Arter Girişimindeki Komplikasyonları Yönetme Metodları
 • 50. Bölüm Medina Tip 0,0,1 ve 0,1,0 Bifurkasyon Lezyonlarında Vakalar Eşliğinde Girişimsel Tedavi Yaklaşımları
 • 51. Bölüm Girişimsel Kardiyolojide Koroner Arter Rüptürüne Yaklaşım
 • 52. Bölüm Koroner Kronik Total Oklüzyonun Rekanalizasyonu Sırasında Gelişen Koroner Rüptür Vakası ve Yönetimi
 • 53. Bölüm Koroner Arter Fistülleri
 • 54. Bölüm Spontan Koroner Arter Diseksiyonlara Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 55. Bölüm Akut Koroner Sendromla Gelen Hastalarda Safen Ven Greft Lezyonlarına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 56. Bölüm Koroner Stent Sıyrılmasına Vakalar Eşliğinde Güncel Yaklaşım
 • 57. Bölüm Perkütan Koroner Girişimlerde Vaka Eşliğinde Syntax Skorunun Önemi
 • 58. Bölüm Transfemoral Yolla Yapılan Perkütan Koroner Girişim Sonrası Görülen Nadir ve Ölümcül Olabilen Komplikasyon: Retroperitoneal Kanamaya Yaklaşım
 • 59. Bölüm Transulnar Yol ile Koroner Anjiografi ve Perkutan Girişim
 • 60. Bölüm Selektif Koroner Anjiografide İyatrojenik Normal Koroner Arter Diseksiyonu ve Tedavisi
 • 61. Bölüm Ana Koroner Arterde Kateter Maniplüsyonuna Bağlı Diseksiyonun Vakalarla Yönetimi
 • 62. Bölüm Sol Ana Koroner Kaynaklı Akut Koroner Sendrom ile Başvuran Hastalara Yaklaşım
 • 63. Bölüm Guidwire A Bağlı İatrojenik Distal Koroner Perforasyon Vakasına Yaklaşım
 • 64. Bölüm Akut Koroner Sendromla Prezente Olan Hastalara Yapılan Koroner Anjiyografide Tespit Edilen Bifurkasyon Lezyonlarına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 65. Bölüm Kronik Total Oklüzyonlarına Antegrade Yaklaşım
 • 66. Bölüm Vakalar Eşliğinde Akut Miyokard İnfartüsü Nedeni İle Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Gelişen Koroner Rüptür ve Tedavisi
 • 67. Bölüm Vakalar Eşliğinde Koroner Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım
 • 68. Bölüm Koroner Anjiyografi Girişim Yerlerinde Komplikasyon Azaltmak İçin Vakalar Eşliğinde Yaklaşım
 • 69. Bölüm Koroner Arter Anomalilerine Perkutan Koroner Girişim Eşliğinde Yaklaşım
 • 70. Bölüm Distal Radyal Arter Ponksiyon ile Koroner Anjiyografi
 • 71. Bölüm Sol Ana Koroner Arter Lezyonlarına Yaklaşım
 • 72. Bölüm Perikardiyosentez Komplikasyonlarının Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar
 • 73. Bölüm Tavi Sırasında Gelişen Komplikasyonlara Vakalar Eşliğinde Yaklaşım
 • 74. Bölüm İntrakardiyak Cihaz Uygulamalarına Bağlı Komplikasyonlara Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 75. Bölüm Komplike Olmuş Pulmoner Tromboemboli Vakalarına, Vaka Örneği Eşliğinde Cerrahi Yaklaşım
 • 76. Bölüm Komplike Aort Disseksiyonunun Hibrid Yaklaşım İle Tedavisi
 • 77. Bölüm Aksiller-Subklaviyen Ven Trombozu Tedavisine Vaka Eşliğinde Güncel Yaklaşım (Paget-Schroetter Sendromu)
 • 78. Bölüm Subakut Anterior Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defekt’in, Perkütan Kapatılması Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürü
 • 79. Bölüm Nutcracker Sendromlu Hastaya Endovasküler Stentleme
 • 80. Bölüm Transvenöz Lead Ekstraksiyonu ve İlginç Bir Olgu (LV DE Bulunan Pace Leadinin Embrella Embolik Koruyucu Cihaz Kullanılarak Çıkarılması)
 • 81. Bölüm Kronik Lead Ekstraksiyonlarına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • 82. Bölüm İntravasküler Yabancı Cisimlerin Perkütan Yolla Çıkarılması
 • 83. Bölüm Yetişkinlerde Subaortik Stenoz Cerrahisi Sonrası Gelişen Av Tam Blok
 • ve Geç Dönem Vsd Komplikasyonlarına Yaklaşım
 • 84. Bölüm ICA Perkütan Girişim Sırasında CCA De Gelişen Diseksiyon Yaklaşımı
 • 85. Bölüm Renal Arter Embolizasyonuna Yaklaşım ve Coil Embolizasyon Olgu Sunumu
 • 86. Bölüm Transözofageal Ekokardiyografi Komplikasyonlarına Vakalar Eşliğinde Yaklaşım