Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu
Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu
40,00 ₺

Hastalıkların tanı ve tedavisinde uygun yolları, hedefe yönelik biçimde hızla belirlemek önem kazanmaktadır. Bu kitap konu başlıkları ve yaklaşımı ile tıp öğrencileri, genç doktorlar, internler, pratisyenler ve KBB hekimleri için tanı ve tedavide teşvik edici olacaktır. Konu sonlarında verilen algoritmalar her daldan ve tecrübeden hekimin gözden kaçırabileceği noktaları hatırlatmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim
Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim
300,00 ₺

"Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim" Kitabının İçindekileri:

 

 • 1. KISIM GENEL KBB
 • Bölüm 1 KBB’de Anamnez, Muayene ve Genel Yaklaşım
 • Bölüm 2 Preoperatif Değerlendirme
 • Bölüm 3 KBB Anestezisi
 • Bölüm 4 Zor Havayolu Yönetimi
 • Bölüm 5 Trakeotomi
 • Bölüm 6 Temporomandibular Eklem Patolojileri
 • Bölüm 7 Odontojenik Kist ve Tümörler
 • Bölüm 8 Oral Kavite ve Orofarenks Lezyonları
 • Bölüm 9 Yutma Fizyolojisi
 • Bölüm 10 Obstrüktif Uyku Apnesi
 • Bölüm 11 Temporal Kemik ve İşitsel Yolların Anatomisi
 • Bölüm 12 İşitme Fizyolojisi
 • Bölüm 13 Odyolojik Testler
 • Bölüm 14 Vestibüler Sistem Fizyolojisi ve Vestibüler Testler
 • Bölüm 15 Dış Kulak Yolu Hastalıkları
 • Bölüm 16 Akut Otit ve Komplikasyonları
 • Bölüm 17 Östaki Tüpü ve Seröz Otitis Media
 • Bölüm 18 Kronik Otit ve Komplikasyonları
 • Bölüm 19 Otoskleroz
 • Bölüm 20 Timpanoplasti
 • Bölüm 21 Endoskopik Kulak Cerrahisi
 • Bölüm 22 Mastoidektomi
 • Bölüm 23 Tinnitus
 • Bölüm 24 Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
 • Bölüm 25 Otoimmun İç Kulak Hastalıkları
 • Bölüm 26 Ototoksisite
 • Bölüm 27 Konjenital İşitme Kayıpları
 • Bölüm 28 Akustik Travma ve Mesleksel İşitme Kayıpları
 • Bölüm 29 Presbiakuzi
 • Bölüm 30 İşitsel Nöropati
 • Bölüm 31 İşitmenin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 32 Koklear İmplant Cerrahisi
 • Bölüm 33 Periferik Vestibüler Hastalıklar
 • Bölüm 34 Santral Vestibüler Patolojilere Genel Yaklaşım
 • Bölüm 35 Fasiyal Sinir Anatomisi ve Fasiyal Sinirin Değerlendirilmesinde
 • Kullanılan Testler
 • Bölüm 36 Fasiyal Sinirin Klinik Hastalıkları
 • Bölüm 37 Fasiyal Paralizinin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 38 Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi
 • Bölüm 39 Temporal Kemik Tümörleri
 • Bölüm 40 Temporal Kemik Travmaları
 • 3. KISIM RİNOLOJİ
 • Bölüm 41 Nazal Solunum Fizyolojisi
 • Bölüm 42 Koku Yolları ve Fizyolojisi
 • Bölüm 43 Nazal Kavite ve Paranazal Sinüslerin Radyolojisi
 • Bölüm 44 Epistaksis
 • Bölüm 45 Rinosinüzitler
 • Bölüm 46 Alerjik Rinit
 • Bölüm 47 Nazal Polipozis
 • Bölüm 48 Nonallerjik Rinit
 • Bölüm 49 BOS Rinore Tanı ve Tedavisi
 • Bölüm 50 Burun, Paranazal Sinüsler ve Anterior Kafa Tabanı Benign Neoplazileri
 • Bölüm 51 Endoskopik Sinüs Cerrahisi Temel Prensipleri
 • Bölüm 52 Lakrimal Sistem ve Cerrahisi
 • Bölüm 53 Hipofiz Hastalıkları ve Transnazal Endoskopik Hipofiz Cerrahisi
 • Bölüm 54 Orbitaya Endoskopik Yaklaşımlar ve Optik Dekompresyon
 • 4. KISIM LARİNGOLOJİ
 • Bölüm 55 Larinks Anatomisi
 • Bölüm 56 Larinksin Görüntülenmesi
 • Bölüm 57 Ses Analizi
 • Bölüm 58 Benign Vokal Kord Hastalıkları
 • Bölüm 59 Akut ve Kronik Larenjitler
 • Bölüm 60 Larenksin Nörolojik Hastalıkları
 • Bölüm 61 Gastroözefagial Reflü ve Larenks
 • Bölüm 62 Laringeal Travma ve Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Bölüm 63 Larinksin Çatı Cerrahisi ve Tiroplastiler
 • 5. KISIM BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
 • Bölüm 64 TNM Sınıflaması
 • Bölüm 65 Baş-Boyun Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
 • Bölüm 66 Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi
 • Bölüm 67 Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Robotik Cerrahi
 • Bölüm 68 Tükrük Bezleri Anatomisi Fizyolojisi ve Hastalıkları
 • Bölüm 69 Sialendoskopi
 • Bölüm 70 Tükrük Bezi Tümörleri
 • Bölüm 71 Oral Kavite Kanserleri
 • Bölüm 72 Orofarenks Kanseri
 • Bölüm 73 Nazofarinks Kanseri
 • Bölüm 74 Hipofarinks Kanserleri
 • Bölüm 75 Erken Evre Larinks Kanserleri
 • Bölüm 76 İleri Evre Larinks Kanserleri
 • Bölüm 77 Transoral Lazer Larinjektomi
 • Bölüm 78 Parsiyel ve Total Larinjektomi Teknikleri
 • Bölüm 79 Total Larinjektomili Hastalarda Vokal Rehabilitasyon
 • Bölüm 80 Tiroid Bezi Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Bölüm 81 Tiroid Bezinin Medikal Hastalıkları
 • Bölüm 82 Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
 • Bölüm 83 Tiroid Neoplazileri
 • Bölüm 84 Tiroidektomi ve Komplikasyonları
 • Bölüm 85 Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bölüm 86 Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazları
 • Bölüm 87 Baş Boyun Lenfomaları
 • Bölüm 88 Boyun Kitlelerinde Ayırıcı Tanı
 • Bölüm 89 Derin Boyun Enfeksiyonları
 • Bölüm 90 Boyun Nörovasküler Tümörleri
 • Bölüm 91 Baş ve Boyun Cilt Kanserleri ve Melanoma
 • Bölüm 92 Boyun Diseksiyonları
 • Bölüm 93 Baş Boyun Rekonstruksiyonunda Lokal Flepler
 • Bölüm 94 Baş Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Flepler
 • 6. KISIM FASİYAL ESTETİK VE REKONSTRUKTİF UYGULAMALAR
 • Bölüm 95 Estetik Fasiyal Analiz
 • Bölüm 96 Primer Rinoplasti
 • Bölüm 97 Rinoplasti Tip-Valv-Nazal Dorsum Modifikasyonları
 • Bölüm 98 Otoplasti
 • Bölüm 99 Blefaroplasti
 • Bölüm 100 Mentoplasti
 • Bölüm 101 Ritidektomi
 • Bölüm 102 Yaşlı Yüze Yaklaşım
 • Bölüm 103 Maksillofasiyal Travmalar
 • Bölüm 104 Botulinum Toksini Uygulamaları
 • Bölüm 105 Fasiyal Estetik Uygulamalar ve Sosyal Medya
 • Bölüm 106 Skar Revizyonu ve Fasiyal Rekonstrüksiyonda Kullanılan Lokal Flepler
 • Bölüm 107 Rinoplastide Sütür Teknikleri
 • Bölüm 108 Velofarengeal Yetmezlik
 • Bölüm 109 Konjenital Baş ve Boyun Hastalıkları
 • Bölüm 110 Çocuklarda İşitme Testleri ve İşitmenin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 111 Pediatrik Otitis Media
 • Bölüm 112 Adenotonsiller Hastalıklar ve Diğer Enfeksiyonlar
 • Bölüm 113 Pediatrik Laringeal Patolojiler
 • Bölüm 114 Pediatrik Rinosinüzitler
 • Bölüm 115 Baş ve Boyun Vasküler Anomalileri
 • Bölüm 116 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavi
Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavi
80,00 ₺ 115,00 ₺

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavi

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavi kitabı tiroid ve paratiroid hastalığı olanların bakımlarının mükemmelliğe erişmesi için kullanılan en üst seviyedeki referansdır.

Tiroid bezi hastalıkları son yıllarda klinik olarak belirti vermeyen nodüler tiroid hastalığının tanısındaki artış nedeniyle medya ve toplumun giderek artan ilgisini çekmektedir. Bu durum, büyük oranda tiroid bezindeki küçük nodülleri saptayabilen görüntüleme tekniklerindeki teknolojik gelişmeler ve ileri tetkik ve tedavi için farkındalığın artmasına bağlıdır. Bu tip belirti vermeyen nodüllerin saptanabilmesi ABD ve tüm dünyadaki tiroid bezi kanserlerinin sayısındaki belirgin artıştan sorumlu esas faktördür. Artık subklinik tiroid kanserlerleri genel cerrahi, otolaringoloji, baş ve boyun cerrahisi ve endokrin cerrahisi uzmanlarının klinik uğraşlarının oldukça büyük bir parçası haline gelmiştir. Hastalarımıza ideal sağlık hizmetinin verilmesi için bu kanserlerin biyolojisi ve uygun klinik yaklaşımının daha iyi anlaşılması gereklidir..

Tiroid ve paratiroid hastalıklarının tedavisindeki çağdaş uygulamaları ve fikirlerini bu kitaba yansıtmaları nedeniyle doktor David Terris ve Christine Gourin’e teşekkür edilmelidir. Bu kitap, konu hakkında uygun bir zamanda yazılmıştır; çünkü tiroid hastalıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir kaynağa olan ihtiyaç artmıştır. Kitaba cerrahi katkısı olan doktorların hemen hepsinin tiroid ve paratiroid hastalıklarına özel ilgi duyan otolaringoloji uzmanları olduğu not edilmelidir. Bu durum, ABD’de klinik uygulama alanında değişen bir eğilim olup, tiroid ve paratiroid hastalıklarıyla ilgili endokrin cerrahisi için değişiklik örneğini yansıtmaktadır. Bu alana ilgisi ve belirli bir tecrübesi olan doktorların tecrübelerini daha da artıracakları ve önümüzdeki yıllarda lider olacakları açıktır.

Tiroid kanserinin biyolojisinin daha iyi anlaşılması ile diferansiye tiroid kanserlerine yaklaşım belirli bir şekilde değişmiştir. Risk gruplarının belirlenmesi ve prognostik faktörler tiroid kanserli hastalara yaklaşım stratejilerini ve sonuçlarını büyük oranda etkilemiştir. Ancak, bu hastalıktan ölümlerin çoğundan sorumlu olan tiroid kanser formlarıyla ilgili yapılacak halen çok iş vardır. Muhtemelen bu tip agresif kanserlerin kontrolünde yeni keşfedilecek hedef tedavilerin rol alabileceği moleküler düzeyde gelişmeler olacaktır.

Bu kitapta, tiroid bezinin malign olmayan hastalıklarının patofizyolojisinin ve tiroid bezi kanserinin biyolojik davranışının daha iyi anlaşılması için sistematik bir yaklaşım sağlanmaktadır. Epidemiyoloji, patoloji, tanısal çalışma, klinik yaklaşım ve sonuçların sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi bu kitabı günlük klinik uygulamalarında tiroid ve paratiroid bezinin neoplazm ve hastalıklarıyla karşılaşan öğrenciler, eğitim gören asistanlar ve klinisyenler için değerli bir kaynak haline getirmektedir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Akıl Notları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Akıl Notları
220,00 ₺

Referans Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi temel kitapları sizin için özetlendi
 
KBB Uzmanlarının Her Seviyede Muhakkak Sahip Olması Gereken Kapsamlı Mesleki Bir Kılavuz.
Kendinizi KBB alanında güncel tutabilmek için onlarca kaynak kitabı okumanıza artık gerek yok.
Yoğun çalışma ortamında güncel tanı ve tedavileri öğrenmek, hızlı gözden geçirme için İDEAL.
Kısacası bu muhteşem eserde " Referans ve güncel KBB temel kitapları sizin için özetlendi"

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Temel Kaynak Özetleri
 • Algoritma, Tablo ve Şemalarla Sunum
 • Uluslararası Tanı ve Tedavi Kılavuzları
 • Bilinmesi Gereken Önemli Ayrıntılar
 • Uyarılar, Önlemler ve Nokta Bilgiler

Güncel referans kaynaklar incelenerek Türkçe yazılan bu el kitabında, kulak- burun- boğaz ve baş- boyun cerrahisinin fizyolojik ve anatomik temelleri, görüntüleme yöntemleri, bazı önemli patolojilerin özellikleri özetlenmiştir. Kitapta Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanındaki güncel bilgiler, kabul görmüş algoritmalar derlenmiş, daha çok maddeler, şekiller ve tablolar halinde vurgulanmıştır. Konuların önemli noktalarının bilinmesinin daha somut çalışmaya ve daha yararlı hususların öğrenilmesine yönlendirdiği düşünülmüştür. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı’nın bilmesi gerekenler göz önüne alınarak, hem tıbbın hem de branşımızın temel konuları kitabın içeriğine dahil edilmeye çalışılmıştır. Kaynakça konularak daha detaylı bilgi isteyenlere destek olunmak istenmiştir.
Konunun anlaşılmasına katkıda bulunacak şekillerin kitaba dahil edilmesine özen gösterilmiştir.

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.