Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Estetik İmplant Diş Hekimliğinin Temelleri
Estetik İmplant Diş Hekimliğinin Temelleri
140,00 ₺

Osseointegrasyon, implant diş hekimliğinde artık bir hayal değil; tam tersine alanın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Ancak, bu durumun yaygınlığıyla birlikte gelen alışıldık beklentilerin yanı sıra endişelerde de daha önce aklımızdan bile geçmeyen değişiklikler meydana gelmiştir. Bugün güzellik ve estetik kavramları çiğneme fonksiyonun kendisi kadar önemlidirler. Hatta yüksek gülümseme hatlarının söz konusu olduğu bazı durumlarda estetik kavramı sadece fonksiyondan daha önemli ve tedavi planı tercihini belirlemektedir. Bu kitap Dr. El Askary’nin yanı sıra tüm dünyadan çeşitli profesyonellerin düşüncelerinin ve çalışmalarının muhteşem bir birikimidir. Estetik ve implant diş hekimliğine olan ilgisi bu alandaki herkes kadar yoğun olmakla birlikte, mükemmeliyetçiliği ve işine bağlılığı ile de takdire şayandır. Bu kitabın alandaki uzmanların yanı sıra acemiler için de faydalı olacak birçok muhteşem bölümü var. Kitap birçok klinisyenin kolayca hakim olabileceği açık ve anlamlı bir şekilde sunulmuş. Yakın zamanda ortaya atılmış, aralarında daha önce yazılı olarak yayımlanmamış olanların da bulunduğu birçok kavram bu çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca yüz estetiği ve gülümseme analizinin hastanın değerlendirme sürecine dahil edildiğini görmek de çok güzeldir-ki bu birçok diş hekiminin unuttuğu bir şeydir ve Dr. El Askary yüzü ve ağzı, diş ve ağız içi dokuları için kurulan katmanın bir parçası olarak ön plana çıkarmaya dikkat etmiştir. Bunların yanı sıra modern teşhis metodları, perioplastik cerrahi, papilla rejenerasyonu, diş kökü muhafazası, kemik estetik ameliyatı konularıyla ilgilenen bölümler oldukça güzel bir şekilde resimlerle açıklanmış ve belgelenmiştir. Bilim camiası üyeleri ve estetik tedavilerle ilgilenen hekimler bu metni gözden geçirmekten büyük memnuniyet duyacaklardır. Bu kitap onları performanslarını artırmaya yönlendirecek ve her gün karşılaştıkları klinik çelişkileri çözmede onlara yardım edecek bir başucu rehberi olacaktır. Bu kitap modern estetik implant diş hekimliğine, güzelliği hastanın yüz detaylarının detaylı bir çalışmasıyla elde etmeye ve herhangi bir estetik diş hekimliği planındaki gülümseme analizinin önemine özellikle dikkat çekerek, genel bir bakış sunuyor. Estetik implant tedavisinin bütün yönleri hem okuyucu için anlaşılabilir hem de klinik olarak uygulanabilir olmasına dikkat edilerek titizce hazırlandı.

1. Bölüm: Giriş: Güzellik kavramını genel ve özgün açılardan tanımlıyor, estetiğin hastalar ve klinisyenler için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor, estetik tedavide nasıl kavramsal düşünülebileceğini gösteriyor, ve estetik implant tedavisinde klinisyen-hasta ilişkisini tartışıyor. 2. Bölüm: Estetik İmplant Tedavisinde Teşhis Faktörleri: En uygun teşhis aletleri kullanılarak yapılan tedavilerin değerini ve teşhis ve planlamada kullanılan en yeni değerlendirme tekniklerini ele alıyor. 3. Bölüm: Çağdaş Yöntemlerle Yüz Değerlendirmesi: Yüz estetiği ve ağız içi klinik görüntü ilişkisine bir zemin oluşturuyor. Klinisyenleri en uygun sonucu elde etmek için tedaviye başlamadan önce, yüz özelliklerini çalışmaya ve bu özellikleri ağız içindeki durumla bağlantılı olarak düşünmeye davet ediyor.
4. Bölüm: Çok Boyutlu Estetik İmplant Yerleşimi: Alveoler kret içinde doğru 3D implant yerleşiminin nasıl yapılacağını tartışıyor ve en uygun implant pozisyonuna sağlıklı bir biyolojik oluşum profilini ve sağlıklı kontürleri göz önünde bulundurarak karar verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Aynı zamanda modern implant dizaynlarının tedavi sonucu üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor.
5. Bölüm: İntraoral Yumuşak Doku Cerrahisi: En uygun estetiğe ulaşmak için, en yeni implant çevresi yumuşak doku prosedürlerine ve tekniklerine dair geniş kapsamlı görüşler sunuyor. Atravmatik yumuşak doku kullanımının temelleri ile başlıyor ve yumuşak dokunun kapanması ve bakımıyla sona eriyor.
6. Bölüm: İmmediat İmplant Uygulamalarında Estetik: Flep’in olduğu ya da olmadığı cerrahi durumlarda acil implant yerleşimini ele alıyor. Acil implant durumlarında doğal dişleri geçici restorasyon malzemesi olarak kullanma yöntemleri bu bölümde detaylı bir şekilde açıklanıyor.
7. Bölüm: Soket Ogmentasyonu: Mantık ve Teknik: Soket çevresini muhtemel implant yerleşimine uygun olması için en iyi şekilde koruma yöntemlerini açıklıyor. Ayrıca her türlü soket durumu için klinik çözümler öneriyor.
8. Bölüm: İnterimplant Papillası: Okuru inter-implant papillasının doğa ve davranışı konusunda yönlendiriyor. Doğal dişler ve inter-implant papillaların farkı ve kullanılabilir birçok inter-implant papilla rejenerasyon yöntemlerinin öngörülebilirliği tamamıyla açıklanıyor. Bu bölüm aynı zamanda gelecekte bu alanda yapılacak klinik ilerlemelerin sıkıntılarını da tartışıyor.
9. Bölüm: Maksillofasiyal Cerrahide Doku Mühendisliği: Genetik mühendisliği yöntemlerinin günümüz implant diş hekimliğine uygulanmasıyla gelecekte ortaya çıkabilecek kemik nakli trendleriyle ilgili tahminlerde bulunuyor ve önceden öngörülebilirliği yüksek sonuçlar vadeden en iyi nakil yöntemlerinin taslağını çıkarıyor.
10. Bölüm: İmplantlarda Yeni Protetik Teknik ve Teknolojiler: Estetik olarak tatmin edici implant destekli restorasyonlar gerçekleştirebilmek için kullanılan prostodontik prosedürleri tanımlıyor, doğal kontürler ve implant destekli restorasyonlarla biyolojik uyumu yakalamak için yapılan bir çok implantolojiyle ilgili gelişmiş protez ve terapi tekniklerini ele alıyor ve klinisyenin öngörülebilir estetik sonuçlar elde etmesine yardımcı olacak yeni metodlara dikkat çekiyor.
11. Bölüm: Estetik İmplant Diş Hekimliğinde Renk Tutturma Sanatı ve Bilimi: İmplant diş hekimliği estetiğinde renk tonu tutturmanın öneminin altını çiziyor ve başarılı estetik restorasyon sonuçları elde etmede renk ve ışığın önemiyle ilgili detaylar veriyor.
12. Bölüm: Estetik Alanda Tedavi Komplikasyonları: Estetik alanda implantların yanlış kullanımının klinik sonuçlarını gösteriyor. Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek majör sıkıntıları ayrıntılı bir şekilde tasvir ediyor ve yerleştirme hataları, yumuşak ve sert doku nakli hataları ya da protez hataları sonucu ortaya çıkabilecek sıkıntılar için tavsiyeler sunuyor.

Yazar: Abd El Salam El Askary; Mısır İskenderiye Üniversitesi, İskenderiye Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa ve Amerika’daki birçok saygın kurumda tamamladı. Dr. El Askary uluslararası düzeyde bir öğretim görevlisidir ve estetik implant diş hekimliğinde bir öncüdür. Dr. El Askary Jacksonville, Florida Üniversitesi’nde sürekli klinik doçentlik yapmış ve New York Üniversitesi’ndeki eğitim merkezinde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen İskenderiye ve Kahire’de periodontoloji, implantoloji ve oral estetik alanlarında özel hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Mısır, Kahire’deki Arap Oral İmplantoloji Topluluğu’nun başkanlığını yapmaktadır.

İmplant Diş Hekimliğinin Temelleri
İmplant Diş Hekimliğinin Temelleri
195,00 ₺

İçindekiler

 1- Dental İmplantlara Giriş

 2-  İmlant-Doku Arayüzeyinin Biyolojisi

 3- İmplant Biomekaniği

 4-  İmplant Sistemleri

 5-  Değerlendirme, Tanı ve Tedavi Planlaması

 6-  İmplant Tedavisinin Anahatları

 7- Cerrahi Planlama ve İşlemler

 8- Tek İmplant Destekli Kronlar

 9-  Çok Üniteli İmplant Destekli Sabit Protezler

 10- Mandibular İmplant Destekli Overdenture

 11- İleri Konular: Cerrahi

 12 - İleri Konular: Protez

 13- Komplikasyonla

Her Yönüyle İmplant Diş Hekimliği
Her Yönüyle İmplant Diş Hekimliği
149,00 ₺

Osseointegrasyon, - Peri-implant mukoza –Mandibulanın cerrahiye yönelik anatomisi, -Maksillanın cerrahiye yönelik anatomisi, -Kemik şekli ve kalitesi, -İmplantın makroyapısı, şekil ve boyut, -İmplantın makroyapısı: implant/dayanak birleşimi, -İmplantın makroyapısı: implant yüzeyi, -Başarı, kayıp, komplikasyonlar ve klinik ömür, -Tedavi öncesi safha implant seçimi, -Geçici restorasyon aşaması, -İmmediate, erken ve geç yükleme, -Tek diş restorasyonları, İmplant destekli sabit bölümlü protezler, -Tam dişsiz hastalar dişsiz mandibula, -Dişsiz maksilla, -Cerrahi ortam ve enstrümanlar, -Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, -Greft malzemeleri, -Blok kemik greftleri, -Split osteotomi, -Sinus tabanı kaldırılması, -Alveolar distraksiyon, -Osteogenezis, -Yumuşak doku ogmentasyonu, -Ortodonti hastalarında dental implantlar, -Standart protokolde ilaçlar, -Cerrahi sonrası, -Hayati öneme sahip cerrahi komlikasyonlar, -Cerrahi komplikasyon, -Dental implantlarda bakım, -Peri-implant hastalıkları, -Cerrahi ortam ve enstrümantasyon, -Cerrahi ekibin steril ortama hazırlığı, -Tıbbi hikaye formu, -Dental implant cerrahisi için onam formu, -Operasyon sonrası hasta kayıtları: birinci aşama, -Operasyon sonrası hasta kayıtları: ikinci aşama, -Cerrahi sonrası talimatları, -Tedavi planlaması: tam dişsiz hastalar, -İki implant destekli overdenture: cerrahi işlemler, -İki implant destekli overdenture: protetik işlemler, -Dört implant ile desteklenmiş sabit protez (mandibula), -Dört implant ile desteklenmiş sabit protez (maksilla), -Kemik rejenerasyonu