Arıncı - Anatomi 1-2
Arıncı - Anatomi 1-2
240,00 ₺

Fonksiyonel-uygulamalı anatomi görüşünün ağırlıklı olduğu önemli bir eser.
Türkiye’de anatomi eğitiminde en fazla baskısı yapılmış ve en çok okunanlar içinde 1. Sırada yeralan kitap.


Sistematik konu anlatım tarzıyla hazırlanan bu kitapta, anlatılan konular öğrenmemizi arttıracak bilgilerle birlikte verilmiştir.
Bu kitap, Anatomi gibi temel bilimlerde öğrenim kolaylığı ve bilginin kalıcı olarak öğrenilmesinde eksiksiz bir şekilde katkı sağlamaktadır.


Çıktığı günden beri en çok tercih edilen anatomi kaynaklarının içinde yer alan eser şu ana kadar 6 defa basılmıştır.
Çok önemli tecrübelerin ve birikimlerin yalın ve anlaşılır şekilde sunulduğu bu eserle anatomiyi hızlı ve kalıcı şekilde öğrenmek mümkün olacaktır.
• 1983 yılında yazımına başlanılan bu kitabın ilk bölümü olan "Lenfatik Sitem” (Systema Lymphaticum) 1984 yılında basıldı.
• Diğer bölümleri de bunu takip etti ve her bir bölüm ayrı kitaplar şeklinde yayımlandı.
• 1995 yılında 1. Baskı
• 1997 yılında 2. Baskı
• 2001 yılında 3. Baskı
• 2006 yılında da 4. Baskı olarak yayımlanmış olan Kırmızı kitap olarak da bilinen bu eser, 4. Baskıya kadar olan 23 senelik sürede, her seferinde gözden geçirilerek yeni bilgiler takviye edilmiş ve en faydalı olduğuna inandığımız şeklini almıştır.
• 2014 yılında 5. Baskıda, 4. baskıda görülen küçük terminoloji ve yazım hataları düzeltilmiş, bir kısım yeni bilgiler de eklenmiştir.
• 2016 yılında çıkan 6. baskısında , bir kısım yeni bilgiler eklenmiş, 5. baskıda görülen yazım hataları da düzeltilmiştir.
• 2020 yılında 7. baskısı yapılan bu kitap "namıdiğer KIRMIZI KİTAP” anatomi eğitiminde ihtiyaç duyulan müfredat doğrultusunda, Klinik ve Temel Anatomi gibi bütünlüğü olan iki temel konunun birlikte ilişkilendirilmesiyle önemli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır.

Ortopedik Travmanın Cerrahi Tedavisi
Ortopedik Travmanın Cerrahi Tedavisi
100,00 ₺ 200,00 ₺

Ortopedik Travmanın Cerrahi Tedavisi' karmaşık olan pelvik ve omurga travmalarından, eklem çevresi kırıkları ve diz çıkıklarına kadar kapsamlı yaralanmaların cerrahi idaresini içeren önemli bir multimedya referansıdır. Her yaralanma için yazarlar klinik değerlendirmeden karar verme süresi boyunca cerrahi prosedüre kadar okuyucuya rehberlik eder. Her bölüm cerrahi tedavi gerektiren belirtilerin, nonoperatif mevcut tedavilerin, sakatlık sınıflama konusunun, cerrahi anatominin, kapsamlı incelemesini sağlar.

Kitabın Önemli Noktalan

 • 'İpuçları ve Püf Noktaları' ameliyata hazırlık aşamasında hızlı inceleme için her prosedürün önemli noktalarını özetler.
 • 'İnciler' yaralanmaları, kazayı, ameliyat için gereken belirtileri ve komplikasyonları tanımlar ve board hazırlığı için idealdir.
 • 1400'den fazla fotoğraf, radyografi, cerrahi teknikleri gösteren çizimler.
 • Teni Teknikler' bölümü cerrahi müdahale için son yenilikleri ve yeni geliştirilen stratejileri içerir.

Genel anlamda ve otoriter açıdan bakınca, Ortopedik Travmanın Cerrahi Tedavisi, hem sınav için tam bir hazırlık hem de öğretici referansa ihtiyaç duyan uzmanlar, asistanlar ve bütün ortopedi cerrahları için paha biçilmez bir eser olacaktır.

James P. Stannard, MD, is Proffessor of Orthopaedic Surgery and Chief, Division of Orthopae Trauma, University of Alabama School of Medicine, Birmingham, Alabama.

Andrew H. Schmidt, MD, is Associate Proffessor of Orthopaedic Surgery, University of Minnesota Medical School; and Faculty, Division of Orthopaedics, Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota.

Philip J. Kregor, MD, is Associate Associate of Orthopaedics and Rehabilition, Vanderbilt University School of Medicine; and Chief, Division of Orthopaedic Trauma, Vanderbilt Orthopaedic Institute.

 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi
Kas İskelet Sistemi Radyolojisi
75,00 ₺

Muskuloskeletal görüntüleme alanında geniş kapsamlı olgu tabanlı kaynak kitap

Popüler Öğretici Atlas serisine son eklenen kitap olan Muskuloskeletal Görüntüleme Atlası, kas-iskelet sistemi hastalıklarının sık karşılaşılan şekillerine ve önemli nadir görülen hastalıklara genel bir bakış sağlamaktadır. İnternal eklem düzensizliği, tümörler, enfeksiyon, avasküler kemik, travma, artrit ve protezleri de içine alan geniş bir kategorik gruptan 130 olgu ile uluslararası alanda tanınmış yazarlar multimodoliter yaklaşımlarla okuyucuya ışık tutmaktadır. Her olgu prezentasyon belirtileri, radyolojik bulgular, tanı ve ayrıcı tanılara ait özlü tanımlamalar içerir. Kas-iskelet patolojisi ve güncel tedavi staretejileri ile birlikte en son girişimsel radyoloji tekniklerine dair bilgiler içermesi bu kitabı günlük pratik için seçkin bir kaynak haline getirmektedir.

Current Ortopedi Tanı ve Tedavi
Current Ortopedi Tanı ve Tedavi
135,00 ₺

Current Diagnosis and Treatment in Orthopaedics Lange Current Seri kitaplarından Ortopedik Cerrahinin Beşinci Baskısıdır. Birinci baskının 16 yıl önce yapıldığını bilmek gerçek bir sürprizdir. Birinci baskıdan bugüne ortopedi de birçok şey değişti fakat bu kitabın hedefi değişmedi. Bu kitap ortopedik cerrahlar ve ilişkili doktorların bozukluklar ve hastalıklar konusundaki güncel bilgilere ulaşmasına yönelik hazır bir kaynaktır. İlk baskıdan beri kitabın formatı aynıdır.

Hastalıkların evrelerinin ana tanısal özellikleri, hastalıkların uygun doğal seyri, kesin tanı için yapılması gerekenler ve sonuç olarak kesin tedavi vurgulanmaktadır. Kitap ortopedik sorunlara odaklıdır, genel tıbbi bakış açısından tedavinin önemine değinir, genel düşünce içinde ortopedik problemlerle ilgilenir. Hastalığın veya rahatsızlığın tedavisi veya kesin tanı için önemli olarak patofizyoloji, epidemiyoloji ve patolojiyi içerir. Enfeksiyon, tümörler gibi birçok konuda patofizyolojiyi bilmek son derece önemlidir çünkü, hastalıkta değişik zamanlarda ilerlemeler görülebilir.

Current Diagnosis and Treatment in Orthopaedics gerçekten günceldir. Tedaviye yön verecek ana konulardaki anlama ve tedaviyi içeren klasik makaleler yer almakla birlikte ve de ortopedide alt gruplarda örneğin rehabilitasyon gibi değişikliklerin az olduğu konular dışında, bu kitaptaki bilgiler 2005’ten itibaren yazılmış referanslarla güncellenmiştir. Eski referansların da seçilmesi ortopedik durum ve hastalıkların anlaşılmasında gelişmelerin önemli noktalarını belirtmek ve durum ve hastalıkların temel noktalarını ortaya koymak içindir.


Medikal alt yapısı olan acil servis doktorlarının acil ortopedik sorunlarda müdahalelerinde ve sorunların çözümlenmesinde bu kitap mükemmel bir kaynaktır. Benzer olarak aile hekimi, çocuk doktoru, pratisyenlere, internlere hastalarına tanı koymada ve onlara sorunlarını anlatmada referans bir kaynaktır. Sonuçta, halen çalışan ortopedik cerrahlara, ortopedi yan dalı ile uğraşanlara, biz bu kitabın tedavide ve kendi yan dalları dışındaki konularda faydalı olduğu güncel bir kaynak olduğuna inanıyoruz.


ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ
Ortopedik prensipleri ve yaklaşımları işaretlemek için çizimler titizlikle seçilmiştir. Maaliyetleride içeren optimal tanısal görüntüleme yöntemlerinin değişikliklerdeki etkileride anlatılmıştır.
Yaş, yerleşim, görüntüleme karekteristiklerine göre kemik ve yumuşak doku tümörü ayırıcı tanısı karşılaştırmalı tablolarla basitleştirilmiştir. Moleküler bazlı tümör etyolojisinin güncel anlaşılması genişletilmiştir.
Ortopedik cerrahi anlayışın altında yatan temel bilimler, özlü güncel ve kapsamlı tedavi ilgili bilgiler her bölümde, sağlanmaktadır.

BU BASKIDA YENİ OLANLAR

 • Omuz değerlendirilmesinde bilgi genişletilmiştir, omuz problemlerinin tanısını kolaylaştırmak için tablolar konulmuştur.
 • Disk replasmanıda dahil sırt ağrısının tedavisindeki gelişmeler.
 • Kas iskelet tümörleri bölüm tümörlerin moleküler biolojisindeki son gelişmelerle genişletilmiştir.
 • Osteoporoz cerrahisi, teknikler, kifoplasti, vertebroplasti ve omuz replasman cerrahilerinde bilgiler arttırılmıştır.
 • Spinal kord yaralanmaları sonrası yürüme kapasitesi gibi fonksiyonla ilgili prensipler güncellenmiştir.
 • Ortropedide replasman cerrahisindeki değişiklik yaratan yeni materyaller ilave edilmiştir.
 • Kalça sorunlarında artroskopik cerrahi tartışılmıştır.
 • Ortopedi önemli büyüme faktörlerinin mevcut kullanımı ile aydınlatılmış son bilgiler yer almıştır.

Bu yeni baskıda yazarlarımızla el birliği içinde bir önceki baskıdaki bilgilere eklenen yeni özelliklerle daha iyi duruma geldiğini söylemekten dolayı mutluluk duyuyoruz.

Ortopedik Nöroloji
Ortopedik Nöroloji
65,00 ₺

Nörolojik ve ortopedik seviyelerdeki patolojilerin iyi bilinmesi ve klinik değerlendirmeler sonucunda hem doktorlar hem de fizyoterapistler tarafından tedavinin daha hızlı şekillenmesine olanak sağlayacaktır. Klinik karar verme sürecinin hızlılığı için klinik değerlendirme ve nörolojik seviyelerdeki patolojilerin şematize yöntemle açıklandığı bu değerli kitabı yazan Dr. Hoppenfeld kolay ve anlaşılır yöntemi açıklamıştır.

Dolayısıyla, genç hekimler, ihtisas yapan doktorlar, fizyoterapi öğrencileri ve fizyoterapistler için kaynak olacağını düşündüğüm bu kitap bir rehber niteliğinde ellerinin altında olması ve meslek hayatlarında da her zaman gerekli olacağı görüşündeyim. Bu önemli farklılığı nedeniyle tecrübelerini kitaptaki özgün şekillerle birleştiren Dr Hoppenfeld 1977 yılında ilk baskısı ile açıklamıştır.

Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas
Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas
100,00 ₺

Ortopedik Aciller, Radyografik Atlas, Sualp Turan

Bu kitapta ekstremite ve pelvis travmalı hastalarda acil şartlarında ilk yapılması gereken işlemler, çekilmesi gereken grafikler bunların değerlendirilmesi ve hastalara yapılacak ilk müdahaleler adım adım anlatılmıştır.

Acil servislerde çalışan tüm hekimlerin muhakkak sahip olması gereken bir eser.

 • Ayak parmakları

 • Metatarslar

 • Ayağın orta ve ön bölümü

 • Ayak bileği ve distal tibia

 • Tibia ve fibula cismi

 • Diz: Proksimal tibia

 • Diz: Yumuşak dokular ve patella

 • Diz: Distal femur

 • Femur cismi

 • Kalça ve proksimal femur

 • Pelvis, asetabulum, sakrum ve koksiks

 • Parmaklar: Falankslar

 • El ve el bileği: Matakarplar ve karpal kemikler

 • Önkol ve dirsek: Radius ve ulna

 • Humerus: Distal humerus ve humerus cismi

 • Omuz ve proksimal humerus

 • Klavikula ve skapula: Glenoid, korakoid, akromion ve skapula gövdesi

 • Açık kırıklar

Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı
Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı
150,00 ₺ 250,00 ₺

Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı kitabının üçüncü güncellenmiş ve revize edilmiş baskısı konvansiyonel X-ışmmı; kemikler, eklemler ile torasik ve abdominal segmentleri etkileyen hastalıkları tanımada etkili bir araç yapmak için gerekli bilgiyi sağlamaktadır.

Kitap hastalıklardansa radyolojik bulguların klasifikasyonuna göre düzenlenmiştir ve bu sayede okuyucu tanıya gerçek klinik durumu yansıtan bir yolla ulaşır. Özlü ve kapsamlı tablolar tanı ve ayırıcı tanıda anahtar bilgiyi belirtmektedirler.

Dikkat çekici noktalar:

 • Radyolojik bulgular temel alınarak düzenlenen bölümler günlük klinik pratikteki durumları yansıtır.
 • Bu kitapta referans tablolar kolaylaştırılmıştır; klasifiye edilmiş bulgular, tanı, ayırıcı tanı ve önemli klinik bilgilerin gözden geçirilmesi mükemmel hale getirilmiştir
 • 2000den fazla radyografi ve şematik diyagramlar okuyucuyu en olası tanıya götürmede yardımcıdır.

Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı kitabının üçüncü baskısı güncellenmiş ve revize edilmiş abdomen radyolojisi bölümünü ve aynı yazarların henüz yayımlanmış Kemik ve Eklem Hastalıkları ile Akciğer Grafisi kitaplarından alman bütün metni içermektedir.

Bu elimizdeki istisnai referans olan Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı kitabı radyologların ve uzmanların tanısal görüntülemedeki becerilerini artırmaktadır ve uzmanlık sınavına hazırlanan asistanların ilgisini çekecektir.

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.