Servikal Kanser Tarama Testi Pap Smear Nedir? Ne Değildir?
Servikal Kanser Tarama Testi Pap Smear Nedir? Ne Değildir?
225,00 ₺

Kanserle mücadelede tarama için kullanılan testlerin hiç şikayeti olmayan kişilerde de kullanılabilecek ucuz, basit, kolay, uygulanabilir testler olması gerekmektedir. Serviks kanserlerinde servikal sitolojide konvansiyonal servikal "pap" tast en fazla kullanılan testlerden biridir. Liqued-based (sıvı bazlı) sitoloji ve HPV DNA testi diğer uygulanan yöntemler arasında sayılabilir. Ancak yapılan maliyet etkinlik analizleri sonucu pap testin maliyet açısından en ucuz tarama testi olduğu bilinmektedir.

ENDOMETRİYAL BİYOPSİ VE KÜRETAJLARIN PATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ (PRATİK YAKLAŞIMLAR)
ENDOMETRİYAL BİYOPSİ VE KÜRETAJLARIN PATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ (PRATİK YAKLAŞIMLAR)
200,00 ₺

Öncelikle Endometriyal Biyopsi ve Küretajların Patolojik Değerlendirilmesi, Pratik Yaklaşımlar adlı kitabı Türkçe literatüre kazandırmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim.

Bu kitaptaki pratik morfolojik yaklaşımlar, her düzeydeki patoloji uzmanları ve patoloji uzmanlık öğrencileri için faydalı olacaktır.

Patoloji metinlerinin yararlı ve pratik bilgiler içermesi kadar kolay okunabilir olması da önemlidir. Bu nedenle tüm metin orijinal anlamını bozmadan, okuma kolaylığını sağlamak için gözden geçirilmiştir.

Hastalara daha yararlı olmak için zaman ve emek harcayan patolog arkadaşlarımıza bu kitabın yararlı olabileceğini umut ediyoruz.

 Temel Patoloji
Temel Patoloji
350,00 ₺

Uzun süren özenli bir çalışmanın sonunda elinize ulaşan bu kitap Tıp Fakültesi öğrencileri ve Patoloji araştırma görevlileri için önemli bir Türkçe kaynak, güvenilir bir kılavuz olacaktır.

  • Genel ve Organ Sistemleri Patolojisi konularında 96 bölüm
  • Konularında deneyimli 70 yazar
  • Etiyoloji, patogenez ve hastalıkların mekanizmaları ile birlikte son genetik, moleküler veriler ışığında klinikopatolojik korelasyon
  • Organ sistemlerinde, her bölümde embriyolojik, anatomik bilgiler yanı sıra tanıya yönelik makroskopik ve mikroskopik tanımlamalar, klinik detaylar ve ayırıcı tanıya yönelik pratik yaklaşımlar
  • Konuların anlaşılmasını kolaylaştıran 715 renkli makroskopik ve mikroskopik resim ve 275 tablo/şekil/grafik
  • Özel hastalıklarla/lezyonlarla ilgili bilgiler ve tanıya yönelik yardımcı metotlar (immünohistokimya, moleküler tanı ve sitoloji)
  • Konulara kolay ulaşımı sağlayan düzenleme ve indeks yapısı

Alanlarında uzman ve son gelişmeleri izleyen yazarların hazırladığı bu kitapta Hücresel Patoloji, Moleküler Patoloji ve Genetik de dahil olmak üzere Genel Patoloji konularını ve tüm organ sistemleri patolojisinin geniş bir incelemesini bulacaksınız.

Adli Histopatoloji Atlası
Adli Histopatoloji Atlası
115,00 ₺

Bu atlas, adli patolojinin modern uygulaması ile ilgili mikroskobik değişmeleri tanımlamaktadır. Ölüm nedeni ile ilişkili olarak adli patologun yanıtlaması gereken sıkça karşılaşılan sorular hakkında okuyucuya yol göstermektedir. Bu özellik yapay mı veya gerçek mi?

Bu bulgu neye işaret etmektedir? Bu zedelenme ne kadar eskidir?


Bu kitap ani ölüm, çevresel ölümler, zedelenme günlendirilmesi ve çocuk istismarı şüphesi gibi adli önemi olan ana konular üzerine odaklanmıştır. Bu kitapta hastalık, çürüme ve artefakt ile ilişkili değişikliklerin anlaşılmasını artırmak için konular çok sayıda renkli fotoğrafla yoğun bir şekilde resmedilmiştir.


Mikroskobun yanında hızlı bir başvuru kaynağı olması yanısıra adli patologlar, adli patoloji uzmanlık öğrencileri, adli olguların danışıldığı patologlar, patoloji araştırma görevlileri, otopsi patologları ve adli araştırmacılar için temel bir okuma kaynağıdır.


Peter M.Cummings, M.D.


Adli Tabip ve Nöropatoloji Direktörü,


Massachusetts Eyaleti Adli Tıp Başkanlığı, Boston, MA, ABD.


Darin P.Trelka, M.D., Ph.D.


Yardımcı Adli Tabip, Broward Beldesi Adli Tıp ve Travma Merkezi, FL, ABD. Kimberley M.Springer, M.D.


Adli Tabip, Massachusetts Eyaleti Adli Tıp Başkanlığı, Boston, MA, ABD.

 Yazdır Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Laboratuvar Yönetimi
Yazdır Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Laboratuvar Yönetimi
165,00 ₺

Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Laboratuvar Yönetimi

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ / Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ / Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
165,00 ₺

İÇİNDEKİLER

Giriş

KANITA DAYALI/KANIT DESTEKLİ KLİNİK UYGULAMA NEDİR?

Bölüm 1:ANAMNEZ, BELGELEME VE KAYITLARIN SAKLANMASI, KONSÜLTASYON, SİSTEMİK HASTALIKLAR

Bölüm 2:ORAL CERRAHİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3:LOKAL ANESTEZİ 

Bölüm 4:DENTAL GİRİŞİMLERDE PREMEDİKASYON, SEDASYON, GENEL ANESTEZİ

Bölüm 5:SÜRMÜŞ VE GÖMÜLÜ DİŞLERİN ÇEKİMİ

Bölüm 6:DENTOALVEOLER REKONSTRÜKSİYONDA GENEL KONSEPTLER

Bölüm 7:TIBBİ ACİL DURUMLAR VE TEDAVİLERİ

Bölüm 8:AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE ÖZEL DURUMLAR

I. ANTİKOAGÜLAN VE ANTİTROMBOSİTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA CERRAHİ YAKLAŞIM 

II. ANTİREZORPTİF- ANTİANJİYOGENİK TEDAVİ ALTINDAKİ HASTALARDAKİ

KOMPLİKASYONLAR VE ORAL CERRAHİ UYGULAMALAR

III. KEMOTERAPİ VE/VEYA RADYOTERAPİ GÖREN HASTALARDA DENTAL-CERRAHİ YAKLAŞIM

IV. HIV POZİTİF HASTALARDA DENTAL- CERRAHİ YAKLAŞIM

V. KANSER TEDAVİSİNİN ORAL KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİLERİ

Bölüm 9:AĞIZ, DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİNDE İLAÇ KULLANMA PRENSİPLERİ

Bölüm 10:DİŞ VE ÇENE KEMİK ENFEKSİYONLARI

Bölüm 11:ÇENE VE YÜZ AĞRILARI

Bölüm 12:TEMPOROMANDİBULER BOZUKLUKLAR

Bölüm 13:DENTAL İMPLANTOLOJİ

I. DENTAL İMPLANTLAR

II. İMPLANTOLOJİDE GREFT & MEMBRANLARIN KULLANIMI

III. SİNÜS TABANININ YÜKSELTİLMESİ

Bölüm 14:ÇENE KEMİKLERİNİN KİSTLERİ

Bölüm 15:ÇENE KEMİKLERİNİN TÜMÖRLERİ

Bölüm 16:TÜKÜRÜK BEZLERİ VE HASTALIKLARI

Bölüm 17:ÇENE - YÜZ KIRIKLARI

Temporomandibular Eklem Cerrahisi
Temporomandibular Eklem Cerrahisi
150,00 ₺

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları toplumun yaklaşık %25’inde bulunmaktadır. Hastaların birçoğu bilinen konvansiyonel yaklaşımlarla cerrahisiz olarak tedavi edilebilirken, bu konvansiyonel yaklaşımların başarısız olduğu durumlarda ise açık eklem cerrahisi endikasyonu ortaya çıkmaktadır. TME hastalıkları ağırlıklı olarak diş hekimliği fakültelerinde çene cerrahları tarafından tedavi edilmesine rağmen, ülkemizde belirli merkezlerde açık eklem cerrahisi uygulanmakta ve buna bağlı olarak uzmanlık eğitiminde eklem cerrahisi pratiği daha çok arka planda kalmaktadır. Aynı zamanda cerrahi teknikler konusunda hem teorik hem de görsel olarak kısıtlı Türkçe kaynak olması bu cerrahinin diğer ülkelere kıyasla daha az uygulanmasına sebep olmaktadır. Literatüre baktığımızda ise, son yıllarda diskektomi cerrahisinin konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilemeyen TME rahatsızlığı olan bireylerde ağrının azalmasında ve çene fonksiyonlarının geri kazanımında oldukça başarılı olduğu görülmektedir.