Gebeliğin Erken Dönemindeki OBSTETRİK RİSKLER, FETAL ANOMALİLER VE FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ebelere Yönelik
Gebeliğin Erken Dönemindeki OBSTETRİK RİSKLER, FETAL ANOMALİLER VE FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ebelere Yönelik 5
80,00 ₺

Ülkemizde ebeliğe özgü bilimsel kaynaklar; her geçen gün sevindirici bir şekilde artma eğilimi göstermekle birlikte henüz arzulanan seviyede değildir. Bu eserde; böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak, büyük özveri ve çabanın bir sonucu yazılmıştır. Ebeler ve ebelik öğrencileri başta olmak üzere, kadın doğum hemşireleri ve doğum ile aktif ilgilenen sağlık profesyonellerinin de bu eserden yararlanabilmesi amaçlanmıştır. Mevlana ne güzel söylemiş “Bir mum yanındakini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez”. İşte bu özlü sözden hareketle kitabın; bilimsel bilgiden gelen ışığının ebeleri, bakım vermekle yükümlü olduğu gebeleri, aileleri ve toplumu daha da aydınlatmasını gönülden diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımla... Yard. Doç. Dr. Songül AKTAŞ

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 5
110,00 ₺

Kadınla ilgili uluslar arası konferanslarda, kadının güçlendirilmesinin hem bir amaç hem de insanlığın yaşam standartının yükseltilmesinde bir araç olduğu belirtilmekte ve bu nedenle kadınların ulaşılabilir en yüksek standartta fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olmaları gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kadın sağlığının güçlendirilmesi ile sadece kadının kendi özelinde değil aynı zamanda geniş boyutlu toplumsal bir yarar da sağlanmış olacaktır.

Elinizdeki bu kitap, böylesine önemli bir konu alanına sahip olan doğum- kadın sağlığı ve hastalıkları ile ilgili derslerin hemşire ve ebe eğiticiler ve öğrenciler için daha yararlı ve kolay işlenebilmesine katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Kitabın içeriği, ülkemizdeki hemşirelik ve ebelik lisans ve lisans üstü müfredat programındaki doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları konuları ile ilgili dersleri destekleyecek şekilde planlanmıştır. Kitap yazım için hazırlanırken öğrencinin ihtiyacı olan kullanabileceği bilgileri kapsaması amaçlanmış, bu nedenle konular mümkün olduğu kadar ayrıntılardan arındırılarak yazılmıştır. Ancak bilginin hızla ilerlediği çağımızda her basım ile birlikte ihtiyaç duyulan yeni bilgiler ve düzenlemeler kitaba kaçınılmaz olarak girmektedir.

Bu basımda, kitabın içeriğindeki istatistiki bilgiler Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve DSÖ'nün 2015 Dünya sağlık istatistikleri verilerine göre güncellenmiştir. Ayrıca indeks ve sözlük bölümleri de  güncellenmiş, metin içindeki yazım hataları düzeltilerek kitap yeniden şekillendirilmiştir.

Kitabın dizgisinde emeği geçen Rahime Dilmen'e ve Akademisyen Tıp Kitabevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Her basımda daha iyi olması için üzerinde çalıştığım kitabın bu basımının da hemşirelik ve ebelik lisans ve lisans üstü öğrencilerine, eğitimcilere  ve meslekdaşlarıma yararlı olmasını dilerim.

 

 

 

 

BÖLÜM 1

DOĞUM ve KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ

Kadın Sağlığı ile ilgili Bazı Temel Kavramlar

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Prof. Dr.  Kamile KABUKCUOĞLU

BÖLÜM 2

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI

Toplumsal Cinsiyet

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU

BÖLÜM 3

ÜREME SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 4

ÜREME SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 5

GAMOTOGENEZ, KROMOZOM VE GEN ANOMALİLERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 6

GEBELİĞİN OLUŞUMU VE FETUSUN FİZYOLOJİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 7

GEBELİKTE ANNENİN FİZYOLOJİSİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 8

GEBELİKTE ANNEYİ DEĞERLENDİRME

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 9

FETAL SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

BÖLÜM 11

GEBELİKTE BESLENME

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 12

GEBELİĞİN PSİKOSOSYAL ve KÜLTÜREL BOYUTU

 

Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI

BÖLÜM 13

RİSKLİ GEBELİKLER

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 14

DOĞUM EYLEMİ

 

Prof. Dr. Gülşen VURAL

BÖLÜM 15

DOĞUM EYLEMİNDE İZLEM ve BAKIM

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 16

RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 17

YENİDOĞANIN FİZYOLOJİSİ ve BAKIMI

 

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU

BÖLÜM 18

ÖZEL BAKIM GEREKTİREN YENİDOĞAN

 

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU,

Doç. Dr. Gülten Işık KOÇ

BÖLÜM 19

DOĞUM SONU DÖNEM

Doğum Sonu Bakım

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Yard. Doç. Dr. Nazife AKAN

BÖLÜM 20

YENİDOĞANIN BESLENMESİ

 

Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

BÖLÜM 21

DOĞUM SONU DÖNEMDE RİSKLİ DURUMLAR

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 22

AİLE PLANLAMASI

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 23

İNFERTİLİTE ve YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

BÖLÜM 24

KADIN HAYATININ DEVRELERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 25

ÜREME SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI ve CYBH

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 26

ÜREME SİKLUSU ANOMALİLERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 27

ÜREME ORGANLARININ YAPISAL ve FONKSİYONEL BOZUKLUKLARI

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 28

BENİNGN JİNEKOLOJİK DEĞİŞİMLER

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 29

JİNEKOLOJİK KANSERLER

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 30

MEME NEOPLAZİLERİ

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

BÖLÜM 31

JİNEKOLOJİDE TANI, TEDAVİ ve BAKIM

 

Prof. Dr. Lâle TAŞKIN

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım
Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım 5
120,00 ₺ 150,00 ₺

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (CİLT 1-2 ) 5.BASKI

ÜNİTE 1 Sağlık Bakımında Temel Kavramlar .....................  1

1. Sağlık Hastalık ve Hemşirelik .............................................  3

Doç. Dr. Ayşe ERGÜN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye VATAN

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

 

2. Taburculuk Planlaması ve Evde Bakım ..............................  23

Doç. Dr. Ayşe ERGÜN

 

3. Kritik Düşünme ve Etik Karar Verme ................................  33

Prof. Dr. Nursan DEDE ÇINAR

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

4. Sağlık Eğitimi ve Sağlığın İyileştirilmesi ...........................  45

Doç. Dr. Fatma ORGUN

 

 

ÜNİTE 2 Sağlık Bakımında Biyolojik ve
Psikososyal Kavramlar .........................................................  57

5. Denge Stres ve Adaptasyon ...............................................  59

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Doç. Dr. Dilek AYGİN

 

6. Kültürler Arası Hemşirelik ..................................................  75

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

 

7. Kronik Durumlar .................................................................  89

Dr. Öğr. Üyesi Bilgi GÜLSEVEN

Doç. Dr. Sıdıka OĞUZ

 

8. Yaşlılık ve Geriatri Hemşireliği .........................................  103

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

 

ÜNİTE 3 Sağlık Bakımında Fizyopatolojik
Kavramlar ............................................................................  125

9. Ağrı ....................................................................................  127

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

 

10. Sıvı Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları ..........................  149

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

11. Şok ...................................................................................  167

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

12. Onkoloji ...........................................................................  183

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Özge UZUN

13. Ölüm ve Ölüme Yaklaşan Hastaya Yaklaşım .................  211

Prof. Dr. Nermin OLGUN

 

 

ÜNİTE 4 Cerrahi Bakım .....................................................  221

14. Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ...............  223

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Uzm. Hem. Evin KORKMAZ TURKURKA

 

15. Yaşlı Cerrahisi’nde Hızlandırılmış İyileşme
Protokolleri Doğrultusunda Bakım .................................  233

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Uzm. Hem. Hatice AZİZOĞLU

 

16. Ameliyat Öncesi Bakım ..................................................  243

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

17. Ameliyat Dönemi Bakım ................................................  259

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

18. Ameliyat Sonrası Bakım .................................................  299

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

 

19. Günübirlik Cerrahi ...........................................................  327

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

 

ÜNİTE 5 Solunum Sistemi ................................................  343

20. Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ................  345

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Havva SERT

 

21. Üst Solunum Sistemi Hastalıkları ...................................  355

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Dr. Öğr. Üyesi Havva SERT

 

22. Toraks ve Alt Solunum Sistemi Hastalıkları ...................  363

  1.   Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Ayşe ÇİL AKINCI

 

 

ÜNİTE 6 Kalp ve Dolaşım Sistemi ....................................  409

23. Kalp ve Dolaşım Sisteminin Değerlendirilmesi .............  411

Prof. Dr. Aysel BADIR

 

24. Ritim ve İletim Bozuklukları ...........................................  431

Prof. Dr. Aysel BADIR

25. Koroner Arter Hastalıkları ...............................................  453

Prof. Dr. Aysel BADIR

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

26. Yapısal Enfeksiyöz ve Enflamatuar

Kalp Hastalıkları .............................................................  495

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

27. Kalp Hastalıklarına Bağlı Komlikasyonlar ......................  519

Prof. Dr. Aysel BADIR

 

28. Vasküler Hastalıklar ve Periferik

Dolaşım Bozuklukları ......................................................  533

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

29. Hipertansiyon ..................................................................  567

Prof. Dr. Aysel BADIR

 

 

ÜNİTE 7 Hematolojik Sistem ...........................................  581

30. Hematolojik Sistemin Değerlendirilmesi .......................  583

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

 

31. Hematolojik Hastalıklar ..................................................  597

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

 

32. Kan Ürünler Kan Tranfüzyonu ve Kemik İliği

Transplantasyonu ............................................................  629

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

 

 

ÜNİTE 8 Sindirim Sistemi .................................................  643

33. Sindirim Sisteminin Değerlendirilmesi ...........................  655

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

 

34. Ağız ve Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ...........  657

Prof. Dr.  Türkan ÖZBAYIR

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

 

35. Mide ve Duodenum Hastalıkları ....................................  675

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

36. Bağırsak ve Rektum Hastalıkları ....................................  699

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

37. Gastroentestinal Stomalar ..............................................  709

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

 

ÜNİTE 9 Metabolik ve Endokrin Sistem ........................  727

38. Karaciğer Hastalıkları .....................................................  729

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK

 

39. Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları ............................  763

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK

 

40. Diabetes Mellitus ............................................................  787

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma Eti ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan COŞANSU

Doç. Dr. Selda ÇELİK

 

41. Endokrin Hastalıkları .......................................................  825

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

 

42. Adrenal Bez Hastalıkları .................................................  849

Prof. Dr. Nermin OLGUN

 

 

ÜNİTE 10 Üriner Sistem ...................................................  861

43. Üriner Sistemin Değerlendirilmesi .................................  863

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

44. Üriner Sistem Hastalıkları ..............................................  877

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

 

ÜNİTE 11 Meme Hastalıkları ...........................................  935

45. Meme Hastalıkları ..........................................................  937

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

 

ÜNİTE 12 İmmün Sistem .................................................  965

46. İmmün Sistemin Değerlendirilmesi ................................  967

  1. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

47. İmmün Sistem Hastalıkları .............................................  975

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

 

ÜNİTE 13 Dermatoloji ....................................................  1003

48. Derinin Değerlendirilmesi ............................................  1005

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

49. Dermatolojik Hastalıklar ..............................................  1015

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

50. Yanıklar .........................................................................  1037

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

51. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ..................................  1067

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

 

ÜNİTE 14 Duyu Sistemi ..................................................  1077

52. Göz Hastalıkları ............................................................  1079

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

53. İşitme ve Denge Sorunu Olan Hastanın Yönetimi .......  1099

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

 

ÜNİTE 15 Sinir Sistemi ...................................................  1121

54. Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi ..............................  1123

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

55. Bilinç Düzeyi Değişiklikleri ..........................................  1141

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

56. Sinir Sistemi Hastalıkları ..............................................  1147

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

57. Sinir Sisteminin Dejeneratif ve

Onkolojik Hastalıkları ..................................................  1189

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

58. Nörolojik Travmalar .....................................................  1217

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

ÜNİTE 16 Kas İskelet Sistemi ........................................  1245

59. Kas İskelet Sistemi Fonksiyonlarının

Değerlendirilmesi .........................................................  1247

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

60. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

61. Romatizmal Hastalıklar

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

Tıp Sanat
Tıp Sanat 5
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.