1000₺ ve üzeri kargo ücretsiz.

Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar

240,00 ₺ 300,00 ₺

 • ISBN: 9786052586563
 • Kategori: Dahiliye Tıp Bilimleri
 • Cilt: 1
 • Sayı: 1
 • Baskı Yılı: 2019
 • Ebat: 19,5 x 27,5 cm


Paylaş:

İçindekiler:

 • Bölüm 1 Kalbin Cerrahi Anatomisi
 • Bölüm 2 Kardiyovasküler Fizyoloji
 • Bölüm 3 Kardiyovasküler Cerrahide Farmakolojik Tedavi
 • Bölüm 4 Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi
 • Bölüm 5 Kalp Cerrahisinde Anestezi
 • Bölüm 6 Kalp Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım İzlemi
 • Bölüm 7 Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanısında Manyetik
 • Rezonans Görüntüleme
 • Bölüm 8 Prognoz Belirlemede Nükleer Görüntülemenin Yeri
 • Bölüm 9 Kalp Cerrahisinde Hematolojik Komplikasyonlar
 • Bölüm 10 Kan Koruma ve Transfüzyon
 • Bölüm 11 Kardiyak Cerrahi Sonrasında Gelişen Akut Böbrek Hasarı
 • Bölüm 12 Kardiyovasküler Cerrahi ve Diabetes Mellitus (DM)
 • Bölüm 13 Myokardiyal Koruma
 • Bölüm 14 Açık Kalp Ameliyatlarının Nörolojik Kompliksyonları
 • Bölüm 15 Ekstrakorporeal Dolaşımın Plazma, Eritrosit ve Kalp
 • Dokusunda Eser Element Düzeylerine Etkisi
 • Bölüm 16 Ekokardiyografi
 • Bölüm 17 Anastomoz Cihazları
 • Bölüm 18 Homogreft, Otogreft ve Heterogreftler
 • Bölüm 19 Mitral Kapak Cerrahi Hastalıkları
 • Bölüm 20 Mitral Kapak Tamir Yöntemleri
 • Bölüm 21 Aort Darlığı
 • Bölüm 22 Aort Yetmezliği
 • Bölüm 23 Triküspit Kapak Hastalığı ve Cerrahisi
 • Bölüm 24 Koroner Arter Hastalıklarının Tanısında Gelişmeler
 • Bölüm 25 Koroner Revaskülarizasyonda Cerrahi Endikasyonlar
 • Bölüm 26 Kardiyopulmoner Bypass
 • Bölüm 27 Koroner Arter Bypass Cerrahisi
 • Bölüm 28 Koroner Reoperasyonlar
 • Bölüm 29 Çalışan Kalpte Koroner Cerrahisi
 • Bölüm 30 Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kardiyojenik Şok ve
 • Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 31 İnvaziv Kardiyolojik Girişimler Sonrası Acil
 • Kardiyak Cerrahi
 • Bölüm 32 Yetişkin PDA Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 33 Yetişkin ASD Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 34 Yetişkin VSD Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 35 Yetişkin Fallot Tetralojisi Kalp Hastalıkları ve
 • Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 36 Yetişkin Aort Koarktasyonu ve İzterrupted Arkus
 • Aorta- Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 37 Yetişkin Sinüs Valsalva Anevrizmaları ve Cerrahisi
 • Bölüm 38 Yetişkin Vasküler Ring ve Sling
 • Bölüm 39 Sol Ventrikül Anevrizmaları
 • Bölüm 40 Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler
 • Septal Defekt
 • Bölüm 41 Kardiyak Aritmilerin Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 42 Perikard Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bölüm 43 Kalp Yaralanmaları
 • Bölüm 44 Kalp Tümörleri ve Cerrahisi
 • Bölüm 45 İnfektif Endokardit
 • Bölüm 46 Robotik Kalp Cerrahisi
 • Bölüm 47 Yapay Kalp ve Destek Cihazları
 • Bölüm 48 İntra-Aortik Balon Pompası
 • Bölüm 49 Kalp Transplantasyonu
 • Bölüm 50 Kardiyovasküler Hastalıklarda Rejeneratif Tedavi
 • Bölüm 51 Hipertrofik Kardiyomiyopati
 • Bölüm 52 Kombine Koroner, Karotis Veperiferik Girişimler
 • Bölüm 53 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
 • Bölüm 54 Asendan Aort Anevrizması ve Diseksiyonu
 • Bölüm 55 Torakoabdominal Aort Anevrizmaları
 • Bölüm 56 Aort ve Büyük Damar Hastalıklarında Endovasküler Tedavi
 • Bölüm 57 Ventriküler Destek Sistemleri

Yorumlar

  Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Ekle