1000₺ ve üzeri kargo ücretsiz.

Adli Hemşirelik

120,00 ₺ 75,00 ₺Paylaş:

Adalet sistemi ile medikal alan arasında bir köprü niteliğinde olan adli hemşirelik, ülkemizde henüz kabul edilme sürecindedir. Esasen her hemşire bir adli hemşiredir ve hizmeti süresince çok sayıda adli olgu ile karşılaşır. Hatta çoğu kez bunlarla ilgili tek başına karar vermek zorunda bile kalır. Ancak akademik anlamda henüz hak ettiği noktada değildir. Üniversitelerin lisans müfredatlarına bakıldığında dünya standartlarına ulaşmamız için çok yol yürümemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen birçok programda lisans dersi olarak okutulmakta olduğu da söz konusudur.

 

Her ne kadar Ülkemizde adli tıp ve adli bilimler ile ilgili çokça yayın bulunuyorsa da, hemşirelerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir çalışma bulunmamaktadır. Bir başvuru kitabının eksikliğinin önemini kavrayan bizler, hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik bir yayın oluşturmayı görev bildik. İşte bu nedenle aşağıda göreceğiniz konular ile ilgili uzmanları bir araya getirdik ve alana katkı sağlamayı amaçladık.

 

Kliniklerde çalışan hemşireler, travma sonrası başta acil klinikler ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere sağlık kuruluşlarına gelen ya da getirilen mağdur ve/veya failler ile ilgili, gibi bir dizi önemli görev üstlenir. Bu konu ile ilgili olarak, gerek yoğun bakım gerekse acil ünitelerinde yapılması gerekenler ve öneriler kitabın 1., 2., 3., 4. ve 5. bölümlerinde ele alınmaktadır.

 

Aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmali olaylarının değerlendirilmesi, tedavisi, koruyucu hizmet veren birimlere yönlendirilmesi ve ani çocuk ölümü gibi olayların incelenmesi 6. bölümde görülebilir.

 

Cinsel saldırı mağ         "Adli Hemşirelik" Kitabının İçindekileri:

 

1. ADLİ HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ –DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ADLİ HEMŞİRELİK
Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN

2. HEMŞİRELERİN ADLİ SORUMLULUĞU; YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ İLE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 
Doç. Dr. Ali Şefik KÖPRÜLÜ, Dr. Öğretim Üyesi Ali HASPOLAT

3. KLİNİK ADLİ TIP HİZMETLERİNDE ADLİ HEMŞİRELİK
Prof. Dr. Şevki SÖZEN, Dr. Birgül TÜZÜN, Uzm. Hemş. Dilber ERDOĞDU DEMİRAL

4. ACİL SERVİSLERDE ADLİ HEMŞİRELİK
Dr. Öğr.Üyesi Nurcan HAMZAOĞLU

5. YARALANMALARDA HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
Doç. Dr. Dilek ÖZDEN

6. AİLE İÇİ ŞİDDET
Doç. Dr. Aysel GÜRKAN

7. VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Dr. Öğr. Üyesi Gavril PERTİDİS, Doç. Dr. Meriç KARACAN, Prof. Dr. Ersi Abacı KALFOĞLU

8. ÇOCUK İSTİSMARINDA ADLİ HEMŞİRELİK
Prof. Dr. Oğuz POLAT, Doç. Dr. Cem UYSAL

9. ADLİ PSİKİYATRİ HASTASININ BAKIMINDA HEMŞİRELİK: ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER

10. ADLİ TOKSİKOLOJİ / MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
Prof. Dr. Münevver AÇIKKOL

11. HEMŞİRENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Dr.Öğr.Üyesi Mehtap CİVİR

12. EBELİK VE HEMŞİRELİKTE MALPRAKTİS
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞAHİN

13. ÖTANAZİ
Dr. Öğr. Üyesi Selma TEPEHAN ERASLAN

14. ADLİ TIP: ÖLÜM, ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ Dr. Öğr. Üyesi Taner GÜVENdurlarının ayrıntılı ve hassas bir şekilde muayene edilmelerine yardımcı olunması, mağdurların fiziksel değerlendirilmesi, fiziksel ve biyolojik delillerin toplanması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için gerekli testlerin yaptırılması, hekim eşliğinde tedavi ve önerilerde bulunulması, olası gebeliklerin önlenmesi, destek amaçlı tedavilerin uygulanması, duygusal travmanın önlenmesi, mağdurun izleminin ve rehabilitasyonun sağlanması ve gerektiğinde tanıklık yapılması konuları 7. ve 8. bölümlerde incelenmektedir.

 

Suç ve suçlu davranışlarını ele alma becerisine sahip olmaları gerekli olan hemşirelere bu konudaki detaylı bilgi, ruh sağlığı bozuk olup da suç işleyen kişilerin gözlenip değerlendirilmesi konusu ile birlikte, 9. bölümde verilmektedir. Buna ek olarak kişilerin madde bağımlılıkları ve ilgili durumlar 10. bölümde işlenmektedir.

 

Tüm bunlara ek olarak, hemşirelerin hukuki sorumluluğu temelinde ölüm ve ölü muayenesi malpraktis, ötanazi gibi konular 11, 12, 13 ve 14. bölümlerde aktarılmaktadır.

 

Kitapta, adli hemşireliğin önemi ve alanda karşılaşılan gerçek sorunlar tartışılmakta, aynı anda birden fazla şeyi düşünerek hastaya zarar vermeden adalete hizmet vermenin ne denli zor olduğunu gözler önüne serilmektedir.

 

Alana katkı sağlaması ümidi ile….

Yorumlar

    Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Ekle