Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim

300,00 ₺Paylaş:

"Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim" Kitabının İçindekileri:

 

 • 1. KISIM GENEL KBB
 • Bölüm 1 KBB’de Anamnez, Muayene ve Genel Yaklaşım
 • Bölüm 2 Preoperatif Değerlendirme
 • Bölüm 3 KBB Anestezisi
 • Bölüm 4 Zor Havayolu Yönetimi
 • Bölüm 5 Trakeotomi
 • Bölüm 6 Temporomandibular Eklem Patolojileri
 • Bölüm 7 Odontojenik Kist ve Tümörler
 • Bölüm 8 Oral Kavite ve Orofarenks Lezyonları
 • Bölüm 9 Yutma Fizyolojisi
 • Bölüm 10 Obstrüktif Uyku Apnesi
 • Bölüm 11 Temporal Kemik ve İşitsel Yolların Anatomisi
 • Bölüm 12 İşitme Fizyolojisi
 • Bölüm 13 Odyolojik Testler
 • Bölüm 14 Vestibüler Sistem Fizyolojisi ve Vestibüler Testler
 • Bölüm 15 Dış Kulak Yolu Hastalıkları
 • Bölüm 16 Akut Otit ve Komplikasyonları
 • Bölüm 17 Östaki Tüpü ve Seröz Otitis Media
 • Bölüm 18 Kronik Otit ve Komplikasyonları
 • Bölüm 19 Otoskleroz
 • Bölüm 20 Timpanoplasti
 • Bölüm 21 Endoskopik Kulak Cerrahisi
 • Bölüm 22 Mastoidektomi
 • Bölüm 23 Tinnitus
 • Bölüm 24 Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
 • Bölüm 25 Otoimmun İç Kulak Hastalıkları
 • Bölüm 26 Ototoksisite
 • Bölüm 27 Konjenital İşitme Kayıpları
 • Bölüm 28 Akustik Travma ve Mesleksel İşitme Kayıpları
 • Bölüm 29 Presbiakuzi
 • Bölüm 30 İşitsel Nöropati
 • Bölüm 31 İşitmenin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 32 Koklear İmplant Cerrahisi
 • Bölüm 33 Periferik Vestibüler Hastalıklar
 • Bölüm 34 Santral Vestibüler Patolojilere Genel Yaklaşım
 • Bölüm 35 Fasiyal Sinir Anatomisi ve Fasiyal Sinirin Değerlendirilmesinde
 • Kullanılan Testler
 • Bölüm 36 Fasiyal Sinirin Klinik Hastalıkları
 • Bölüm 37 Fasiyal Paralizinin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 38 Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi
 • Bölüm 39 Temporal Kemik Tümörleri
 • Bölüm 40 Temporal Kemik Travmaları
 • 3. KISIM RİNOLOJİ
 • Bölüm 41 Nazal Solunum Fizyolojisi
 • Bölüm 42 Koku Yolları ve Fizyolojisi
 • Bölüm 43 Nazal Kavite ve Paranazal Sinüslerin Radyolojisi
 • Bölüm 44 Epistaksis
 • Bölüm 45 Rinosinüzitler
 • Bölüm 46 Alerjik Rinit
 • Bölüm 47 Nazal Polipozis
 • Bölüm 48 Nonallerjik Rinit
 • Bölüm 49 BOS Rinore Tanı ve Tedavisi
 • Bölüm 50 Burun, Paranazal Sinüsler ve Anterior Kafa Tabanı Benign Neoplazileri
 • Bölüm 51 Endoskopik Sinüs Cerrahisi Temel Prensipleri
 • Bölüm 52 Lakrimal Sistem ve Cerrahisi
 • Bölüm 53 Hipofiz Hastalıkları ve Transnazal Endoskopik Hipofiz Cerrahisi
 • Bölüm 54 Orbitaya Endoskopik Yaklaşımlar ve Optik Dekompresyon
 • 4. KISIM LARİNGOLOJİ
 • Bölüm 55 Larinks Anatomisi
 • Bölüm 56 Larinksin Görüntülenmesi
 • Bölüm 57 Ses Analizi
 • Bölüm 58 Benign Vokal Kord Hastalıkları
 • Bölüm 59 Akut ve Kronik Larenjitler
 • Bölüm 60 Larenksin Nörolojik Hastalıkları
 • Bölüm 61 Gastroözefagial Reflü ve Larenks
 • Bölüm 62 Laringeal Travma ve Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Bölüm 63 Larinksin Çatı Cerrahisi ve Tiroplastiler
 • 5. KISIM BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
 • Bölüm 64 TNM Sınıflaması
 • Bölüm 65 Baş-Boyun Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
 • Bölüm 66 Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi
 • Bölüm 67 Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Robotik Cerrahi
 • Bölüm 68 Tükrük Bezleri Anatomisi Fizyolojisi ve Hastalıkları
 • Bölüm 69 Sialendoskopi
 • Bölüm 70 Tükrük Bezi Tümörleri
 • Bölüm 71 Oral Kavite Kanserleri
 • Bölüm 72 Orofarenks Kanseri
 • Bölüm 73 Nazofarinks Kanseri
 • Bölüm 74 Hipofarinks Kanserleri
 • Bölüm 75 Erken Evre Larinks Kanserleri
 • Bölüm 76 İleri Evre Larinks Kanserleri
 • Bölüm 77 Transoral Lazer Larinjektomi
 • Bölüm 78 Parsiyel ve Total Larinjektomi Teknikleri
 • Bölüm 79 Total Larinjektomili Hastalarda Vokal Rehabilitasyon
 • Bölüm 80 Tiroid Bezi Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Bölüm 81 Tiroid Bezinin Medikal Hastalıkları
 • Bölüm 82 Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
 • Bölüm 83 Tiroid Neoplazileri
 • Bölüm 84 Tiroidektomi ve Komplikasyonları
 • Bölüm 85 Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bölüm 86 Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazları
 • Bölüm 87 Baş Boyun Lenfomaları
 • Bölüm 88 Boyun Kitlelerinde Ayırıcı Tanı
 • Bölüm 89 Derin Boyun Enfeksiyonları
 • Bölüm 90 Boyun Nörovasküler Tümörleri
 • Bölüm 91 Baş ve Boyun Cilt Kanserleri ve Melanoma
 • Bölüm 92 Boyun Diseksiyonları
 • Bölüm 93 Baş Boyun Rekonstruksiyonunda Lokal Flepler
 • Bölüm 94 Baş Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Flepler
 • 6. KISIM FASİYAL ESTETİK VE REKONSTRUKTİF UYGULAMALAR
 • Bölüm 95 Estetik Fasiyal Analiz
 • Bölüm 96 Primer Rinoplasti
 • Bölüm 97 Rinoplasti Tip-Valv-Nazal Dorsum Modifikasyonları
 • Bölüm 98 Otoplasti
 • Bölüm 99 Blefaroplasti
 • Bölüm 100 Mentoplasti
 • Bölüm 101 Ritidektomi
 • Bölüm 102 Yaşlı Yüze Yaklaşım
 • Bölüm 103 Maksillofasiyal Travmalar
 • Bölüm 104 Botulinum Toksini Uygulamaları
 • Bölüm 105 Fasiyal Estetik Uygulamalar ve Sosyal Medya
 • Bölüm 106 Skar Revizyonu ve Fasiyal Rekonstrüksiyonda Kullanılan Lokal Flepler
 • Bölüm 107 Rinoplastide Sütür Teknikleri
 • Bölüm 108 Velofarengeal Yetmezlik
 • Bölüm 109 Konjenital Baş ve Boyun Hastalıkları
 • Bölüm 110 Çocuklarda İşitme Testleri ve İşitmenin Rehabilitasyonu
 • Bölüm 111 Pediatrik Otitis Media
 • Bölüm 112 Adenotonsiller Hastalıklar ve Diğer Enfeksiyonlar
 • Bölüm 113 Pediatrik Laringeal Patolojiler
 • Bölüm 114 Pediatrik Rinosinüzitler
 • Bölüm 115 Baş ve Boyun Vasküler Anomalileri
 • Bölüm 116 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Yorumlar

  Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Ekle